បុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារជី និងថ្នាំកសិកម្ម 78

Job Type Full Time
Job Function Sales and Marketing
Position Level Fresh/Entry Level
Year of Experience < 2 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any Gender
Age 18 - 35 year old
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Kampong Cham
Contract Duration
Posted Date 06 Sep 2019
Salary Offered

View Salary

  • Sale and Marketing,
ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សាកំពុងរីកចម្រើន ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពបន្ថែមជាមួយអត្ថប្រយោជន៍សមរម្យ។
តួនាទី៖ បុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារជី និងថ្នាំកសិកម្ម
ទីតាំង៖ តាមបណ្តាខេត្ត ព្រៃវែង កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ កំពង់ធំ កំពង់ស្ពឺ តាកែវ កណ្តាល

អត្ថប្រយោជន៍៖ ប្រាក់ខែគោលអាស្រ័យតាមសមត្ថភាពបេក្ខជននីមួយៗ ប្រាក់ខែទី១៣ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត

*** ដាក់ពាក្យតាម៖ អ៊ីមែល៖ hmh.rithy@gmail.com ទូរសព្ទ៖ 010888525 / 0883888525 / 011958825
-មានបទពិសោធន៍ខាងលក់/ទីផ្សារជី ឬថ្នាំកសិកម្ម1ឆ្នាំឡើងទៅ
-បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជំនាញកសិកម្មកាន់តែប្រសើរ
-មានការយល់ដឹងការងារទីផ្សារ និងការប្រកួតប្រជែង ទាក់ទងក្នុងវិស័យជី ឬថ្នាំកសិកម្ម
-មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួន

***ដាក់ពាក្យតាម/ផ្ញើCV៖
1. អ៊ីមែល៖hmh.rithy@gmail.com
2. ទូរសព្ទ៖ 010888525 / 0883888525 / 011958825
3. Facebook៖ www.facebook.com/HMHGroupofficial
Company Name ជីសញ្ញាភ្នំ៥-HMH Group Co.,Ltd
Industry Agriculture/Forestry/Fishing
Location National Road 11, Nak leoung, Prey Veng Province, Cambodia.,Phnom Penh
Contact Person Rithy
Contact Number 010888525 / 0883888525 / 011958825
Contact Email hmh.rithy@gmail.com
ជីសញ្ញាភ្នំ៥-HMH Group Co.,Ltd
Other jobs you may interested

Sales Executive VAS @ Fresh/Entry Level

MekongNet

Negotiable

Phnom Penh

Sales Admin @ Fresh/Entry Level

MekongNet

Negotiable

Phnom Penh

Sales Specialist @ Fresh/Entry Level

MekongNet

Negotiable

Phnom Penh

Sales Executive (Chinese Speaker)) @ Fresh/Entry Level

Cambodia Asia Bank

Negotiable

Phnom Penh

Sale Consultant @ Fresh/Entry Level

Century 21 Imperial Realty Co., Ltd

$201 - $500 USD

Phnom Penh

Sale Executive @ Fresh/Entry Level

LY HOUR PAY PRO PLC

Negotiable

Phnom Penh

Sales Specialist @ Fresh/Entry Level

MekongNet

Negotiable

Phnom Penh

Sales Specialist @ Fresh/Entry Level

MekongNet

Negotiable

Phnom Penh

Graphic Design Officer @ Fresh/Entry Level

Cambodia Asia Bank

Negotiable

Phnom Penh