បុគ្គលិកផ្នែកលក់បន្ទាន់ប្រចាំខេត្ត៖ កំពង់ចាម, ត្បូងឃ្មុំ 1472

Job Type Full Time
Job Function Sales-Retail
Position Level Fresh/Entry Level
Year of Experience < 2 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Male
Age 22 - -3 year old
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Kampong Cham
Contract Duration 12 month
Posted Date 06 Sep 2019
Salary Offered

View Salary

  • Sales & Marketing,
  • Khmer,
  • Khmer,
• ត្រូវមានជំនាញ និង បទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ០១ ឆ្នាំ
• មានភាពរួសរាយ រាក់ទាក់ និង មានទំនាក់ទំនងការងារល្អ
• មានអត្តចរិតស្លូតបូត និងមានកាយសម្បទារឹងមាំ
• ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម ស្មោះត្រង់ និង មានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ

អត្ថប្រយោជន៏ទទួលបាន៖
• ប្រាក់ខែចាប់ពី ១៧០ ដុល្លារ ឡើងទៅ
• ទទួលបាន Incentive
• និងអត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗទៀត
• មានអាយុ ចាប់ពី​ ២២ ដល់ ៣០ ឆ្នាំ
• អាចចេះលក់ គ្រឿងភេសជ្ជះ និងចំណីអាហារ
• ត្រូវចេះបើកបរ និងមានប័ណ្ណបើកបរ សុពលភាព

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើ CV និង ឯកសារពាក់ព័ន្ធ មកកាន់ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល ឬតាមរយៈ Email: sochangroup@gmail.com
Company Name SOCHAN (FOODS AND BEVERAGES)
Industry Food & Berverage
Location Phnom Penh, Cambodia,Phnom Penh
Contact Person Chakriya
Contact Number 016 66 77 83
Contact Email sochangroup@gmail.com
SOCHAN Group
Other jobs you may interested

ផ្នែកលក់រាយ @ Fresh/Entry Level

KT Express Logistics Co., Ltd.

< $200 USD

Prey Veng

ផ្នែកលក់រាយ @ Fresh/Entry Level

KT Express Logistics Co., Ltd.

< $200 USD

Svay Rieng

ផ្នែកលក់រាយ @ Fresh/Entry Level

KT Express Logistics Co., Ltd.

< $200 USD

Kratie

ផ្នែកលក់រាយ @ Fresh/Entry Level

KT Express Logistics Co., Ltd.

< $200 USD

Oddor Meanchey

ផ្នែកលក់រាយ @ Fresh/Entry Level

KT Express Logistics Co., Ltd.

< $200 USD

Preah Vihear

ផ្នែកលក់រាយ @ Fresh/Entry Level

KT Express Logistics Co., Ltd.

< $200 USD

Siem Reap

ផ្នែកលក់រាយ @ Fresh/Entry Level

KT Express Logistics Co., Ltd.

< $200 USD

Takeo

Sales Admin @ Fresh/Entry Level

MekongNet

Negotiable

Phnom Penh

Sale Executive @ Fresh/Entry Level

HOME IMPROVEMENT PRODUCTS CO.,LTD

$201 - $500 USD

Phnom Penh

Sales Specialist @ Fresh/Entry Level

MekongNet

Negotiable

Phnom Penh