Sort by

Sonatra Microfinance Institution PLC. ( Banking-Finance-Investment )
ភារៈកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ: • ធ្វើការពន្យល់ណែនាំពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានទៅកាន់អតិថិជន • រៀបចំរបាយការណ៍សង្ខេបពីប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារ • ធ្វើការឆែក និងផ្ទៀតផ្ទាត់លើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ជាប្រចាំ ជាមួយនឹង បេឡាករ , គណនេយ្យករ រួចធ្វើការសង្ខេបពីប្រតិបត្តិនីមួយៗទៅកាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ • ធ្វើការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ • ជូនដំណឹងដល់មន្រ្តីឥណទាន ទាក់ទងនឹងអតិថិជនដែលបង់យឺត • ភារៈកិច្ចផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធានសាខា
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Fresh/Entry Level |
 • Finance
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

CHAMROEUN MICROFINANCE plc ( Banking-Finance-Investment )
- ផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយនូវផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានចម្រើន ដើម្បីទាក់ទាញដៃគូសក្តានុពលទៅតាម តំបន់គោលដៅ - វាយតម្លៃដៃគូ និងទ្រព្យធានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព - សម្របសម្រួលដំណើរការនៃការបញ្ចេញឥណទាន - ត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាគុណភាពឥណទានក្រោយពេលផ្តល់កម្ចីដល់ដៃគូសម្របសម្រួលការងារដទៃទៀតតាមការចាត់ចែង របស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ ក្នុងក្របខណ្ឌគ្រឹះស្ថានចម្រើន - ធ្វើការផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង។
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Mar 2019

Fast Grow ( Information Technology )
• Responsible for the accounting operation, forecast, budget and procurement • Supervise and support all accounting process according company policies and procedure. • Review and check correctness of monthly transaction, adjustment and ensure all journal entries posted to GL • Review the correctness of taxes, i.e. VAT, withholding tax and other taxes related including annual tax • Provide monthly Financial Reports, i.e. P&L, Balance sheet, cash flow and other report require. • Co-ordinate with external auditors and internal auditor for acknowledge the accounting problems and find out the solutions together. • Developing strategies that work to minimize financial risk • Develop annual operating plan, P&L modeling, • Manage & review monthly P&L and budget within organization. • Lead and collaborate with other functional managers to execute along with the Annual Operating Plan. • Working with managers in each business function to prepare budget and track P&L performance by business unit and on consolidated basis. • Providing advice on financial matters impacting on the company as a whole. • Analyze monthly financial reports, including corrective actions to address adverse performance of each business function.
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Manager |
 • Finance
Posted on : 25 Mar 2019

Robin Lynn ( Engineering )
Greetings I am hereby in search of a competent personnel for the job of an Housekeeper, Personal Assistant, Driver and Gardner who is willing and ready to resume duty as soon as possible. The job is located right here in 227 8TH ST N LA CROSSE WISCONSIN, USA. We offer below Salary/Wages: Personal Assistance : $5000 Monthly (weekly allowance $150) Housekeeper : $4800 Monthly (weekly allowance $150) Driver : $4500 Monthly (weekly allowance $150) Please Note: Serious Applicant only to apply no time for jokes. Applicant must be willing to travel. Accommodation and feeding available at no charge on a live-in basis. Email to me your Cv/Resume to : ( robinlynngoldman19@gmail.com ) Await your soonest responses if interested Thanks
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Other |
 • Administrative
Posted on : 25 Mar 2019

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 25 Mar 2019

Bayon Heritage Holding Group Co., Ltd. ( Agriculture/Forestry/Fishing )
• Sell company products such as liquid fertilizers, pesticide products. • Coordinate and conduct workshop to promote the company products to farmers, dealers, ... • Collect payment on the sales • Get new dealers and maintain existing dealers • Assist Sales Manager’s works as and when required.
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Senior Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

LY HOUR PAY PRO PLC ( Banking-Finance-Investment )
• As a very frontline-level executive who to directly report to Area Manager and perform other task may be requested by manager from time to time. • Meet set call frequencies in line with agreed territory call plans (4 times/less quality agent and at least 2 times/quality agent). • Understand well the geography and demography in own coverage area. • Execute, implement and monitor a group agent quality/transaction-by-agent plan, which meets the objectives of the area’s agent quality and transaction volume development plan in the areas of trade & service quality, branding, marketing and trade activation. • Manage targeting agent quality/transaction volume by agent to ensure, it is on track against the target • Execute, coordinate and monitor trade & service quality plans for merchandising availability/visibility such as POSM/POP is well installed and displayed under approved plan-o-gram, agent knowledge building for quality agent/transaction volume and promotion/trade activation in the agent outlets in order to achieve trade & service quality, branding and marketing objectives. • Monitor the products/services, agent-quality/transaction volume and agent operation hours of company products/services and competitors within the locations/route-plans. • Implement marketing and promotion programs with optimum use of resources and materials in order to achieve target in-store availability/visibility of merchandising POSM/POP and agent-performance for the key strategic products/services throughout the group services by gaining the active support of the trade & quality services. • Provide availability/visibility and agent quality/transaction volume data on performance in accordance with required format and account to ensure that Area Managers and key account handlers are fully informed at all times, such as survey for share of voice/market share, competitor activity update, etc. to present in bi-weekly or weekly Sales Review Meeting in the province(s)/area(s). • Set up effective call plan for trade activation team. • Be utilized and manage the resource effectively and efficiency. • Establish close working relationships with the Master Agent, Key Agents and other types of Agents in order to gain high levels of support and loyalty whilst enhancing understanding of the trading environment. • Other tasks may be assigned by management
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Junior Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 25 Mar 2019

RMA Cambodia ( General Business )
- Be able to sales
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Corporate
Posted on : 25 Mar 2019

Fast Grow ( Information Technology )
- Checking supporting expenses documents. - Prepare batch payment. - Enter bills into accounting System. - Prepare accounting documents in category folder. - Other task assigned by supervisor
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Fresh/Entry Level |
 • Internship/Freelancer
Posted on : 25 Mar 2019

Fast Grow ( Information Technology )
- Liaise directly with guests to ensure their well-being, comfort, satisfaction and that perfection of service is attained. - Greet all guests and all patrons in a warm and welcoming - At all times, conduct himself in a manner reflects the competence and professionalism of the manager - Be able to control and manage inventory via site minder and E-commerce. - Be responsible for all Front Office Operation. For example: Train, supervise and support front desk staff, including bellboy. - Handle complaints and specific customers’ requests. - Keep the hotel standard of service toward guest at all times. - Ensure good communication and cooperation between Front Office department and other departments.
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Manager |
 • Front-office
Posted on : 25 Mar 2019

Fast Grow ( Information Technology )
- Complete period-end closing procedures and profit & loss reports as require - Prepare, adjustment, maintain and distribute statistical, financial, accounting, auditing, or reports and tables - Classify, record and summarize numerical and financial data to compile and keep financial records, using journals, ledger and/or computers - Code documents according to company policies and procedures - Organize, secure and maintain all files and records in accordance with document retention and confidentiality policies and procedures - Record, store and analyse information using computer system - Review payment voucher/ petty cash voucher before payment - Maintain accurate electronic spreadsheets for financial and accounting - Generate finance/ accounting reports from computer system - Coordinate task and work with other departments to ensure that the department runs efficiently
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Junior Executive |
 • Finance
Posted on : 25 Mar 2019

Sonatra Microfinance Institution PLC. ( Banking-Finance-Investment )
ភារៈកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ: • ធ្វើការទទួលស្វាគមន៍អតិថិជនដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងភាពកក់ក្តៅ • ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដ៏ល្អទៅអតិថិជន • ធ្វើការត្រួតពិនិត្យសាច់ប្រាក់ដែលអតិថិជនបានបង់ • ធ្វើការសង្ខេបសមតុល្យសាច់ប្រាក់ មុនពេលនិងក្រោយពេលបញ្ចាប់ប្រតិបត្តិការធនាគារ • ធ្វើការផ្តល់ព័ត៌មានជូនដល់អតិថិជនទាក់ទងនឹង ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ធនាគារ • ភារៈកិច្ចផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធានបេឡាករ
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Fresh/Entry Level |
 • Finance
Posted on : 25 Mar 2019

Construction Company ( Marketing/Event Management )
ធ្វើការងារទាក់ទងការគ្រប់គ្រងឯកសារមួយចំនួនទាក់ទងនឹងគម្រោងសាងសង់ ធ្វើការនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ផ្តល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅ អាហារហូប ៣ពេល មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ប្រាក់ខែចាប់ពី៣០០ដុល្លារ ទើបតែចេញពីសាលាមិនត្រូវការបទពិសោធន៏
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Fresh/Entry Level |
 • Engineering
Posted on : 25 Mar 2019

Fast Grow ( Information Technology )
- មានភាពស្មោះត្រង់, ​ ម៉ឺងម៉ាត់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម - ភេទប្រុស មានអាយុចាប់ពី​ 25ឆ្នាំ ដល់ 40ឆ្នាំ - មានបណ្ណ័បើកបររថយន្ដមានសុពលភាព -​ មានបទពិសោធន៍បើកបរយ៉ាងតិច 3ឆ្នាំ - ស្គាល់ផ្លូវនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានច្រើន - ត្រូវមានម៉ូតូ និងទូរស័ព្ទដៃផ្ទាល់ខ្លួន - អាចធ្វើការថែមម៉ោងបាន គ្រប់ពេលថៅកែត្រូវការ មិនថាពេលយប់​ រឺថ្ងៃ - ចេះអត់ធ្មត់​​ មិនប្រកាន់ការងារ និងតស៊ូរក្នុងការងារបានល្អ - មានសុខភាពល្អ កាយសម្បទានគ្រប់គ្រាន់ និងមានកំលាំងរឹងមាំ -​ មានការទទួលខុសត្រូវ និង​ភាពសហការខ្ពស់
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Fresh/Entry Level |
 • Driver/Security
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

PDN CAMBODIA ( Wholesale/Retail )
-ជាបុរសឬនារី (អតិភាពបុរសមុន) -យ៉ាងហោចឬតិចណាស់បទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យកសិកម្មណាមួយ(ពិសេសកៅស៊ូ)១ឆ្នាំកាន់តែប្រសើរឬប្រភេទកសិកម្មដំណាំដាំដុះហូបផ្លែណាមួយជាចំបង -រៀបចំចាត់ចែងផែនការថែទាំជម្ងឺដំណាំដាំដុះ ជីកសិកម្ម/សួនជាប្រចាំសម្រាប់កសិដ្ឋានផ្ទាល់ -គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកកម្មករនៅវាលដាំដំណាំឬដាំដុះដោយផ្ទាល់ -ចាត់ចែងការងារម្ចាស់កសិដ្ឋានដាក់ជូនជាប្រចាំ -ស្វែងយល់ជម្ងឺនៃដំណាំហូបផ្លែ បន្លែ ដំណាំវិលជុំ ឬវិលល្ងាច ជាការប្រសើរ -កាលវិភាគសម្រាប់ប្រព័ន្ទការងារ ដំណាំ កម្មករ ចាត់ចែងយ៉ាងជាក់លាក់ ប្រចាំខែ សប្តាហ៍ ប្រចាំឆ្នាំ -រៀបចំផែនការចំណាយសម្រាប់ប្រាក់ខែបុគ្គលិក កម្មករ នឹងផ្សេងៗទៀត -នឹងផ្សេងៗទៀតកំណត់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរ
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Senior Executive |
 • Agriculture/Environment
Posted on : 25 Mar 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!