Sort by

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 25 Mar 2019

RMA Cambodia ( General Business )
- Be able to sales
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Corporate
Posted on : 25 Mar 2019

SambathSoda international ( Manufacturing-Production )
1. Handle petty cash. 2. Monitor bill to customers and invoices from supplier. 3. Records daily transactions. 4. Prepare monthly payroll. 5. Check stock records and make sure it accurate. 6. Proper filling all account documents. 7. Prepare monthly, yearly income and expenses report. 8. Perform other duties needed.
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Accounting
Posted on : 25 Mar 2019

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
- Visit customer house/living place to find out customer is truly living that place or not - Make the assessment find customer living information & working place - Send the result of field visit to Chief of Checker/Judgment - Take a picture of customer house/living place/working place - Study and Classify the respond area for easy to visit and manage - Other tasks assigned by supervisor and management.
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Checker
Posted on : 25 Mar 2019

Threeland Travel ( Hospitality/Tourism )
• Location: Siem Reap • Schedule: Full-time • Salary: $300-$500 • Number of candidate: 02 JOB DESCRIPTION • Dealing with all operational matters duties in Cambodia. • Customer services. • Following client during tour and handle troubles if any. • Negotiating with suppliers. • Reserving/Inspecting services & suppliers: hotel, transportation, restaurant.. • Working in Siem Reap, 5.5 days per week. Monday to Friday: from 08.30am to 12h30pm - 01 hour for lunch break - and from 13h30pm to 17.30pm.| Saturday: from 08.30am - 12.30pm.
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Junior Executive |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 25 Mar 2019

Srolanh Smart Store ( Wholesale/Retail )
- Welcome customers warmly. -Promotion products instore to customer -Learning technology product. -check and testing products before left it to customer -Explain clearly about how to use products and warranty. -Prepare products in store in mainly and clean -And others task that brand manager assign
 • Full Time,Part Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 25 Mar 2019

Fresh Organic Drink ( Food and Beverage )
• ណែនាំ និងបង្ហាញគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ទៅដល់អតិថិជន • សិក្សារអំពីសកម្មភាព និងតម្លៃលក់របស់ដៃគូរប្រគួតប្រជែងនៅលើទីផ្សាររាយការណ៏ទៅប្រធាន • ផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីបង្កើនការលក់ដល់ក្រុមហ៊ុន • ស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន • ត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អ និងចេះសម្របសម្រួលការលក់ជាមួយអតិថិជនបានល្អប្រសើរ • រៀបចំរបាយការណ៏លក់ប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំខែដល់ប្រធានផ្នែកលក់ អត្ថប្រយោជន៏ទទួលបាន៖ • ប្រាក់ខែចាប់ពី 200 ដុល្លារ ឡើងទៅ • មានលុយថ្លៃបាយ១ពេល • និងអត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗទៀត
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 25 Mar 2019

Hydrologic Social Enterprise ( Social Enterprise )
JOB OPPORTUNITIES iDE, an international non-profit development organization and Hydrologic Social Enterprise have a mission to ensure all families in rural Cambodia have access to safe, clean drinking water. Hydrologic are now looking for motivated and dedicated candidates for the positions of Provincial Managers nationwide. Provincial Managers play a key role in leading, coaching and supporting Clean Water Experts to work with local communities – particularly women - to provide education and clean water solutions for their families. Position: Provincial Sales Manager Location: Kampong Thom, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Siem Reap and Kampot Schedule: Full-time Responsibilities: 1. Recruit, train and supervise a team of Clean Water Experts to set up and hold daily group meetings in villages to promote household water treatment solutions to rural households. 2. Hold weekly team meetings to plan weekly goals, objectives and agendas. 3. Daily analysis of activity reports and provide coaching to team members and set strategy for team to achieve performance objectives 4. Responsible for all stock and inventory management in the field office 5. Maintain and report accurate records of all administrative, financial and activity reports
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Manager |
 • Sales and Marketing
Posted on : 25 Mar 2019

Natural life Co.,Ltd ( Hospital/Health Care )
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់!! ក្រុមហ៊ុន Natural Life Co.,Ltd ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិកទាំងពីរភេទ លក់ទីផ្សារ ឱសថ MEDICINE, COSMETIC, ENREGY DRINK, ចំនួន10រូប ផ្នែក: 1 Saller Executive ចំនួន 04 រូប 300$ 2 Sale Marketing ចំនួន 06 រូប 500$ » ប្រាក់បៀវត្តន៏ ទទួលបាន Sale Executive 300$ » ប្រាក់បៀវត្តន៏ ទទួលបាន Sale Marketing 500$ » មានចំណាប់អារម្មណ៏អាចយកCVមកដាក់នៅការិយាល័យទទួលពាក្យ អាគារ C-02 និង C-04 បុរី Angkor Shopping Arcade Siem Reap ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូស័ព្ទ Tel: 0965865125/ 077526126 Email: 120988168q@gmail.com
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Manager |
 • Sales and Marketing
Posted on : 25 Mar 2019

TSNR Group ( Consumer Products )
- Achieve sales distribution targets and objectives set within assigned account portfolio. - Identify new account opportunities to increase sales. - Expand the coverage and ensure the customer carry our products for all SKUs. - Keep the customer well informed to all our launching promotion and ensure the effectiveness within the in-charge channel. - Conduct on-going evaluations and recommend strategies to increase sales performance. - Build up good and long-term relationship with customers, Negotiate and handle problems solving. - Customer database management, able to manage customer’s information and get it ready for use. - Take lead sales team as rolling model in the field by attached with salesman to approach outlets.
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Senior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 25 Mar 2019

Bean Buddy Cambodia ( Consumer Products )
Bean bags and frameless furniture made in Cambodia. Position: sales manager. Salary: 150 $ + 5 % sales commission. Total 200-300 $ depending on your sales performance. Full-time job 2 pm - 9 pm, 5 days a week & 1 day 9 am-9 pm. 1 day off every week. Responsibilities: sales in Bean Buddy store in Lucky Mall, outside customer visits and delivery escort tasks with our transport. Mobile phone calls compensation, monthly salary bonuses according to work achievements. We have young friendly international team and provide good opportunity to improve your skills and grow with us. Candidates without sales experience are welcome to apply. Training will be provided. Please send your CV: beanbuddycambodia@gmail.com // walk-in interview in our store on Lucky Mall ground floor // +85598233238 Khmer, +855712911577 English.  
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Manager |
 • Sales-Showroom
Posted on : 25 Mar 2019

VIBE CAFE ( Restaurant/Bar/Cafe )
- Recruiting training and supervising staffs - Handling customer inquiries and complaints - Taking reservation - Greeting customers - Problem solving - Preparing and presenting staffing/Sales reports - Handling administration and paperwork - Making improvements to the running of the business and developing the restaurant - Ordering items and dealing with suppliers - Other task assign by top manager
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Manager |
 • Operation
Posted on : 25 Mar 2019

CHAMROEUN MICROFINANCE plc ( Banking-Finance-Investment )
- ផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយនូវផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានចម្រើន ដើម្បីទាក់ទាញដៃគូសក្តានុពលទៅតាមតំបន់គោលដៅ - វាយតម្លៃដៃគូ និងទ្រព្យធានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព - សម្របសម្រួលដំណើរការនៃការបញ្ចេញឥណទាន - ត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាគុណភាពឥណទានក្រោយពេលផ្តល់កម្ចីដល់ដៃគូសម្របសម្រួលការងារដទៃទៀតតាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ ក្នុងក្របខណ្ឌគ្រឹះស្ថានចម្រើន - ធ្វើការផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង។
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Operation
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

ISA (Cambodia) Textile ( Manufacturing-Production )
- HR or Administration management involving - Key of motivation staff, planning, database controller, TOR, PO, selection, hiring, Qaulity controller and connective with taxtile or from handcraft small business - Oversee daily operations of the business unit or organization - Ensure the creation and implementation of a strategy designed to grow the business - Coordinate the development of key performance goals for functions and direct reports - Provide direct management of key functional managers - Ensure the development of tactical programs - Ensure overall delivery and quality of the unit's offerings to customers - Engage in key or targeted customer activities - Oversee key hiring and talent development programs - Engage with corporate officers, compensation of workers/staff, OT, Wage of percentage(%), Annual leave, party, compliance etc..,
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Junior Executive |
 • Operation
Posted on : 25 Mar 2019

VIBE CAFE ( Restaurant/Bar/Cafe )
- មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ។ - មានភាពស្មោះត្រង់ មានភាពអំណត់ រួសរាយរាក់ទាក់ និងរហ័សរហូន។ - ភាសាអង់គ្លេស អាចប្រើការបាន។ - រហ័សរហួន ញញឹមរួសរាយរាក់ទាក់ សកម្ម និងមានភាពអំណត់ក្នុងការងារ។ - អាចធ្វើការនៅចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃបុណ្យ។
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Other |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 25 Mar 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!