Sort by

Urgent

ជីសញ្ញាភ្នំ៥-HMH Group Co.,Ltd ( Agriculture/Forestry/Fishing )
ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សាកំពុងរីកចម្រើន ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពបន្ថែមជាមួយអត្ថប្រយោជន៍សមរម្យ។ តួនាទី៖ បុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារជី និងថ្នាំកសិកម្ម ទីតាំង៖ តាមបណ្តាខេត្ត ព្រៃវែង កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ កំពង់ធំ កំពង់ស្ពឺ តាកែវ កណ្តាល អត្ថប្រយោជន៍៖ ប្រាក់ខែគោលអាស្រ័យតាមសមត្ថភាពបេក្ខជននីមួយៗ ប្រាក់ខែទី១៣ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត *** ដាក់ពាក្យតាម៖ អ៊ីមែល៖ hmh.rithy@gmail.com ទូរសព្ទ៖ 010888525 / 0883888525 / 011958825
 • Full Time |
 • Kampong Cham |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales and Marketing
Posted on : 16 Sep 2019

Urgent

SOCHAN (FOODS AND BEVERAGES) ( Food & Berverage )
• ត្រូវមានជំនាញ និង បទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ០១ ឆ្នាំ • មានភាពរួសរាយ រាក់ទាក់ និង មានទំនាក់ទំនងការងារល្អ • មានអត្តចរិតស្លូតបូត និងមានកាយសម្បទារឹងមាំ • ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម ស្មោះត្រង់ និង មានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ អត្ថប្រយោជន៏ទទួលបាន៖ • ប្រាក់ខែចាប់ពី ១៧០ ដុល្លារ ឡើងទៅ • ទទួលបាន Incentive • និងអត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗទៀត
 • Full Time |
 • Kampong Cham |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 16 Sep 2019

Urgent

SLD Trading Co., Ltd ( Wholesale/Retail )
ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ គឺជាក្រុមហ៊ុន ចែកចាយផលិតផលផ្តាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុន យូនីលីវើ (Unilever) ហើយ ម៉ាកយីហោរបស់យើងមានដូចជា Viso, Breeze, Comfort, Sunlight, Lux, Ponds, Vaseline, Lifebuoy, Citra, Sunsilk, Clear, Dove,Close Up, Pepsodent, Knorr, Best Foods ហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក អ្នកលក់រាយ និង អ្នកលក់តាមតុកតុក ជាច្រើននាក់ ។ Job Description -ផ្សព្វផ្សាយ កម្មវិធី, ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅ អតិថិជនមានស្រាប់ និងថ្មី -លក់គ្រប់តាមចំនួន និងគោលដៅកំណត់ -រៀបចំរបាយការណ៍លក់ -ប្រមូលប្រាក់ពីអតិថិជន និងដោះស្រាយfeedback របស់អតិថិជន -ការងារផ្សេងៗតាមការចាត់តាំង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 16 Sep 2019

Urgent

Sonatra Microfinance Institution PLC. ( Banking-Finance-Investment )
- We are announcement for Credit Officer working at Kampong Cham Branch : 2 Person - Find new Customers in own local. - Prepare loan and report to Branch Manager. - Track customer information regularly (Existing Customers). - Learn about local area before provide loan to customer. - Evaluate the customer . - Solve the problems with customer who pay late. - As a consultant to introduce our services to customer. - Develop Annual Plan.
 • Full Time |
 • Kampong Cham |
 • Fresh/Entry Level |
 • Finance
Posted on : 16 Sep 2019

Urgent

Representative Office of Nestle (Thai) Ltd ( Food and Beverage )
- Active recommendation by HCPs of Nestlé's Infant Nutrition Products and services where and when appropriate and when exclusive breastfeeding is not possible; - Be the recognized Trusted Infant Nutrition Solution Provider and Partner by and with HCPs; - Develop long-term mutually beneficial professional relationships with HCPs and relevant medical decision makers; - Optimum territory coverage and management including prospection and insights gathering and sharing (i.e. competitive intelligence), through relevant tools/systems like the call record (Paper base); - To ensure quality service to HCPs through proper monitoring of product availability, visibility, freshness and pricing within the territory via Networking with Distributors; - Creation, implementation and Execution of agreed territory action plan within the allocated budget; - Adhere to WHO code, Nestle Instruction and Local legislation and summarize monthly code violation report to submit to Nutrition & Medical Services in Cambodia
 • Full Time |
 • Kampong Cham |
 • Senior Executive |
 • Healthcare
Posted on : 16 Sep 2019

Urgent

Siglo (Cambodia) CO,.LTD ( Manufacturing-Production )
工作地点在实居省44号公路的工厂。 1)中柬英的文字翻译。 2)申购lE属下5个部门的所需材料。 3)所有模具收发数据统计。 4)管理lE本地人文沟通翻译。 5)制作培训本地人APP文件。 6)面对客人对lE提出的技术要求翻译工作。 7)陪同经理和客人开会。
 • Full Time |
 • Kampong Speu |
 • Fresh/Entry Level |
 • Assistant/Secretarial
Posted on : 16 Sep 2019

Urgent

Siglo (Cambodia) CO,.LTD ( Manufacturing-Production )
- Perform maintenance and update on the existing website, both technical support and content updates on the website. - Work closely with IT Manager to develop new software to make our school full of technology. - Corporate with IT officer to solve problems and update on our existing software and website. - Control data flow on our existing software during enrollment period as well as student registration online. - Technical support related to our system to End User as well as User Training. - Report to IT Manager about system problem and system update progress. - Corporate with Software developer company to work out with system project development. - Support IT daily task. - Computer Based Exam Invigilator.
 • Full Time |
 • Kampong Speu |
 • Fresh/Entry Level |
 • IT-Network-Sys-DB Admin
Posted on : 16 Sep 2019

Urgent

Siglo (Cambodia) CO,.LTD ( Manufacturing-Production )
• Be responsible for all shipping and logistics operations • Arrange, schedule and coordinate on time delivering for all assets mechanical purchasing • Return of received goods to supplier in coordination • Coordinate the movement of heavy equipment • Support the Department on all logistics arrangement of purchased good both local and international • Execute and submit monthly and weekly job report to Executive Manager, Purchasing Manager, Custom Clearance.
 • Full Time |
 • Kampong Speu |
 • Fresh/Entry Level |
 • Production
Posted on : 16 Sep 2019

Urgent

ACE Global (Cambodia) Co., Ltd ( Logistics-warehouse )
- Develop and maintain relationships with new and existing customers via meetings, telephone calls and emails. - Conduct market research to get obtain new customers. - Sales online thru email and other social media. - Maintain accurate/updated customer profiles, pipeline, sales leads & sales activities (e.g. sales visit plans, sales visit report, and quotation). - Negotiate the terms of an agreement and closing sales. - Record sales and order information in the report to keep good sales tracking. - Deliver good sales performance to meet sales target. - Responsible for manage cost calculations, and providing customers with best competitive quotations. - Coordinate with operation team to accomplish the work required to close sales. - Identify and resolve client concerns. - Follow up on new sales leads and referrals from agents and existing contacts.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 16 Sep 2019

Urgent

RDG Solutions ( Information Technology )
Responsibilities • Develop dynamic web project using CMS or PHP framework. • Customize or develop animation for website using CSS3, JavaScript, jQuery etc. • Analyze and understand project requirement and propose solution. • Code and Deploy project in a Cross-Platform, Cross-Browser Environment. • Using source control (Git) • Maintaining existing customer’s web project daily
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • IT-Network-Sys-DB Admin
Posted on : 16 Sep 2019

Urgent

ICTECH SOLUTION ( Information Technology )
Configure, install, and maintain IT related software, Hardware such Server, PC, CCTV, etc… Setup and maintenance Network such Cisco Router, Firewall, Switch, and other peripheral devices. Provide support to our Internal and Customer under supervision from Team Leader Provide coordination of facilities issues as required Work as team to support sub-ordinate Other tasks assigned by Team Leader
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • IT-Software
Posted on : 15 Sep 2019

Urgent

MIZON Cambodia ( Hospital/Health Care )
- Developing and design websites, banners, poster brochures; leaflets; logos; business cards - Develop promotional material for web pages and social media. - Complete the company's internal Website design and other graphic design work - Ability to do design and update website and strong in graphic design experience - Ability to do website development in Dynamic & Static with E-Commerce function - Daily update Facebook page activities to get more customer traffic
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • IT-Software
Posted on : 15 Sep 2019

Urgent

CSC INTERNATIONAL SCHOOL ( Education-Training )
Job Description: - Teaching Kindergarten, Primary/Secondary students - Prepare the lesson plans - Prepare exam papers - Do the marking - Do other tasks assigned by supervisors - 可以教幼儿班、中小学 -准备教案 - 准备考试卷 - 改学生作业 -做其它工作
 • Full Time,Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Training/Development
Posted on : 15 Sep 2019

Urgent

MG Co Ltd ( Hospitality/Tourism )
-Supervisor (Sihanoukville) Duties and Responsibilities Supervise Front Desk Operations -----Manage Hotel Staff -----Assist General Manager -----Interact with Guests -----Inspect Rooms Please send your email in if you are interested. Interested please sent CV to: LK88@outlook.com or call 015-371-181 (call 11am to 8pm
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Other |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 15 Sep 2019

Urgent

JACCS FINANCE (CAMBODIA) PLC ( Banking-Finance-Investment )
• Make phone call to delinquent to customers to receive the promise to pay • Conduct field collection activities according to Manager/ Senior’s instruction • Prepare the weekly collection activities plan, and report daily and monthly • Build communication with the local authority • Provide support to other department of the company • Conduct motorbike repossession from the delinquent customers for selling • Prepare the application for bad dept write-off for the delinquent customers who meet the write-off criteria • Perform other task assigned by management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 15 Sep 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!