Sort by

F.R. (Cambodia) Co.,Ltd (A member of BreadTalk Group Ltd) ( Restaurant/Bar/Cafe )
• ទទួលខុសត្រូវលើប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់ជាមួយអតិថិជន • ចេញ វិក័យបត្រ ឬ ប្រាក់អាប់ទៅអតិថិជន • ធ្វើការរាប់លុយក្នុងកេសប្រាក់នៅពេលចាប់ផ្តើមវេននិងបញ្ចប់វេនដើម្បីឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវ និងមានការប្រាក់អាប់គ្រប់គ្រាន់ • ស្វាគមន៍អតិថិជន និងធ្វើការណែនាំអំពីហាងនិងផ្តល់ព៌តមានទៅអតិថិជន • ដោះស្រាយរាល់ការតវ៉ារបស់អតិថិជន ណែនាំ និងផ្តល់ព៌តមានដល់អតិថិជន • ថែរក្សាអនាម័យនិងរបៀបរៀបរយនៅកន្លែងធ្វើការ • ធ្វើរបាយការណ៍តាមតំរូវការរបស់ប្រធាន
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 26 Mar 2019

Opennet (King Technologies Co., Ltd) ( Telecomunication )
- Knowledge internet connection and other communication connections for customer following to procedures - Resolve technical issues for customers on the phone. - Keep records of service to customers; - Escalate and report issues and concerns to supervisor and manager as required - Perform professional communication with customers by phone and email - Provide details of potential customers or upgraded sales leads to the Sales Team - Any other related tasks as assigned from time to time by Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 26 Mar 2019

RMA Cambodia ( Trading/Import/Export )
Key Responsibilities Responsible for the safety driving and provide the best customer service to customer Basic knowledge about all types of car condition Ensure the car is clean before and after the trip following the checklist Inform to line manager for any problem Other tasks assigned by manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Customer Service
Posted on : 26 Mar 2019

Opennet (King Technologies Co., Ltd) ( Telecomunication )
• Welcoming customers, answering their questions, helping them locate items or service, and providing advice or recommendations. • Operating cash registers. • Balancing the cash register and generating reports for credit and debit sales. • Accepting payments, ensuring all prices and quantities are accurate and proving a receipt to every customer. • Processing refunds and exchanges, resolving complaints. • Maintaining a clean workspace.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 26 Mar 2019

Urgent

LY HOUR PAY PRO PLC ( Banking-Finance-Investment )
- ទទួលឆ្លើយឆ្លងទូរស័ព្ទ ទាំងអតិថិជនខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ដោយប្រើឥរិយាបទសមស្រប - ទទួលដោះស្រាយរាល់ការតវ៉ា និងត្អូញត្អែររបស់អតិថិជនប្រកបដោយចម្លើយសមស្រប - រៀបចំ និងកំណត់នូវសំណួរ/ចម្ងល់ផ្សេងពីអតិថិជនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័ស - កត់ត្រាអំពីសំណួរ/ចម្ងល់របស់អតិថិជន ហើយរៀបចំជារបាយការណ៍ប្រចាំខែដើម្បីទុកជាឯកសារ - បំពេញការងារផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 25 Mar 2019

ICE MANIAS CAMBODIA ( Food and Beverage )
- ត្រូវសហការជាមួយនឹងក្រុមការងាររៀបចំហាងឲ្យរួចរាល់​ នៅមុនពេលនិងក្រោយពេលបើកហាង - ត្រូវរៀបចំកន្លែងអង្គុយនិងបរិស្ថានក្នុងហាងឲ្យមានរបៀបរៀបរយប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់នៅមុនពេលបើកហាងនិងមុខពេលដល់ម៉ោងបិទហាង - រំលឹកគោលការណ៍ការងារជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រកាន់ភ្ជាប់ឲ្យបានជានិច្ចនូវការអភិវឌ្ឍន៍គុណភាពការងារផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្តល់ឲ្យអតិថិជនគ្រប់រូប - ចូលរួមក្នុងវគ្គហ្វឹកហ្វឺនក្នុងហាងដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនូវសមត្ថភាពការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព - ត្រូវយល់ដឹងពីតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ហាង - មានសមត្ថភាពក្នុងការលើកឡើងនូវគំនិតល្អៗដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងហាង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Customer Service
Posted on : 25 Mar 2019

AnAnA Computer ( Information Technology )
• Ensure the office reception is in the very welcomed manner for both direct walk-in visitors or phone calls • Perform clerical duties and receptionist for FaceLine Cambodia with the appreciate distribution of correspondence, including letters, notices, memorandum… • Monitor and maintain cleanliness, sanitation and organization of assign work areas • Daily cash collection from customer & receipt for cash or cheque collection from customers • Maintain correct cash balances at cash registers
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 25 Mar 2019

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
• Greeting customer. • Attentively communicating with customer. • Attending customer need and want. • Providing information about Aeon product or service. • Handles customer complaints and solve problem. • Provide support to management as required.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Customer Service
Posted on : 25 Mar 2019

Big Apple Donuts & Coffee ( Food and Beverage )
Big Apple Donuts & Coffee was established in 2007 and is one of the leading and fastest growing retail chain of premium quality donuts in Asia. With more than 60 outlets in Malaysia and Thailand, Cambodia finally will have to experience the unique concept with wide range of freshly baked donuts and beverages. We are looking for dynamic and dedicated individuals to join us.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 25 Mar 2019

Top communication ( Electrical/Electronics )
-មានអាយុចាប់ពី 18ឆ្នាំឡើងទៅ -ទីតាំងបំរើការងារនៅភ្នំពេញ និង ខេត្តជាច្រើន -ប្រាក់ខែទទួលបានចាប់ពី 160$ + (commission) បន្ថែម
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Customer Service
Posted on : 25 Mar 2019

MekongNet ( Telecomunication )
• Welcome, listen and handle customer’s queries and complaints through face-to-face, phone calls or written communication. • Escalate customer’s queries and complaints to Customer Service Supervisor in case she/he cannot deal with them • Document and track customer issues, complaint and queries on given reporting system • Regularly verify and communication with customers regarding their outstanding invoice by sending email reminder, calling by phone to customer nonpayment or long overdue and visit at their place. • Monitor accounts receivable, billing, collection is accurate update • Prepare and send daily/weekly/monthly report to Customer Service Supervisor
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

Olympia City ( Real Estate/Property )
1 Greet residents and visitors in person or on the phone, answering 2 Interacting with customers to provide information in response to inquiries about products and service by face to face. 3 Collect all income from residents and clear with the bookkeeper 4 Build up good relationship between company and customer 5 Ensure the customer complaint will be solved effectively and feedback 6 Update the statistic of resident numbers 7 Update all units which connected water and electricity 8 Prepare all the announcement to all residents. 9 Prepare all the management fee contract 10 Prepare the access card to residents 11 Prepare weekly and monthly report. 12 Other tasks as assigned by Management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 25 Mar 2019

MekongNet ( Telecomunication )
• Welcome, listen and handle customer’s queries and complaints through face-to-face, phone calls or written communication. • Escalate customer’s queries and complaints to Customer Service Supervisor in case she/he cannot deal with them • Document and track customer issues, complaint and queries on given reporting system • Regularly verify and communication with customers regarding their outstanding invoice by sending email reminder, calling by phone to customer nonpayment or long overdue and visit at their place. • Monitor accounts receivable, billing, collection is accurate update • Prepare and send daily/weekly/monthly report to Customer Service Supervisor
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 25 Mar 2019

TH F&B Co., Ltd. ( Food & Berverage )
• ណែនាំបញ្ជីមុខម្ហូបជូនភ្ញៀវ និងឆ្លើយសំនួរដែលទាក់ទងនឹងមុខម្ហូប ភេសជ្ជៈ ធ្វើការណែនាំមុខម្ហូបនៅពេលដែលភ្ញៀវត្រូវការ • ទទួលរាល់ការកម្មង់របស់ភ្ញៀវ វាយបញ្ជូនចូលទៅអោយចុងភៅ និងទទួលប្រាក់ពីភ្ញៀវ • តាមដានភ្ញៀវដើម្បីធានាឲ្យបានថា ភ្ញៀវបានពិសារអាហារដោយសេចក្ដីរីករាយ និងចាត់វិធានការដើម្បីកែសម្រួលកំហុសប្រសិនបើមានកើតឡើង • សំអាតតុបន្ទាប់ពីភ្ញៀវបានបរិភោគរួចរាល់
 • Full Time,Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 25 Mar 2019

Olympia City ( Real Estate/Property )
1. Must understand clearly all information related to the clubhouse 2. Prepare readily all supporting documents, stationary, key, towel and products to sell before operation process. 3. Carefully check the payment and issue the receipts to customers 4. Provide clubhouse services and products to customers 5. Clearing all the income with senior operation officer 6. Patrol around the clubhouse likewise lockers, playground, game machine,…etc. 7. Check and prepare the all beverage for sale and make report 8. Prepare the items like herbs for stream and sauna room 9. Other tasks will be assigned by Operation Supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 25 Mar 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!