មន្ត្រីឥណទាន 440

Job Type Full Time
Job Function Credit/Loan/Saving
Position Level Fresh/Entry Level
Year of Experience No preference
Qualification Certificate (Diploma)
Preferred Gender Any Gender
Age 18 - 50 year old
Working Day 5-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Battambang
Contract Duration
Posted Date 18 Sep 2020
Salary Offered

View Salary

• សិក្សា និងអនុវត្តឲ្យបានល្អ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យជានិច្ចនូវគោលការណ៍ នីតិវិធី និងសេចក្តីណែនាំនានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។
• អនុវត្តកិច្ចការឥណទានក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវដោយធានាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងនោះរួមមាន ៖ ការចុះផ្សព្វផ្សាយ ការបញ្ចេញឥណទាន ការប្រមូលឥណទាន និងការដោះស្រាយបំណុល ។
• ត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯង នូវរាល់ភាពអសកម្មការងារ ដើម្បីធ្វើការកែលម្អ
និងបំពេញចំណុចខ្វះខាតឲ្យបានទាន់ពេល ដើម្បីអនុវត្តន៍ការងារមានប្រសិទ្ធភាព
• ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិក មហានគរ អតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូល
ដ្ឋាន ដើម្បីកសាងនូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះវប្បធម៌ល្អប្រពៃរបស់គ្រឹះស្ថាន ។
• ការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតត្រូវបែងចែកដោយប្រធានសាមី ។
- កម្រិតវប្បធម៌ជាប់បឌុប(ថ្នាក់ទី១២)ឬបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
ឡើងទៅ ។
- មិនទាមទារបទពិសោធន៍ ។
- មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅ ។
- ជានីតិជន ដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរ ។
- អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (Ms. Office) ។
- មានលក្ខណៈសម្បត្តិសមរម្យ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ និងមានឥរិយាបថចេះបម្រើអតិថិជន ។
- មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ និងឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការងារ ។
- អាចធ្វើការនៅតាមបណ្តាខេត្តបាន ។
Company Name Mohanokor MFI
Industry Banking-Finance-Investment
Location ការិយាល័យកណ្តាល អគារលេខ២៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។,Phnom Penh
Contact Person Torn Ratha
Contact Number 086 64 05 97
Contact Email recruitment@mohanokor.com
Mohanokor MFI