គណនេយ្យករ-ផ្នែកត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ (Accountant -Financial Control Officer) 02 424

Job Type Full Time
Job Function Front-office
Position Level Junior Executive
Year of Experience No preference
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any Gender
Age 18 - year old
Working Day 5-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Contract Duration 12 month
Posted Date 15 Aug 2020
Salary Offered

View Salary

  • Banking and finance ,
  • Khmer,
  • Khmer,
- អនុវត្តន៍ និងចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យទាន់សម័យជានិច្ចនូវគោលការណ៍នីតិវិធី និងសេចក្តីណែនាំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។
- ត្រួតពិនិត្យរាល់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ និងចំណាយប្រចាំខែរបស់សាខាឲ្យស្របទៅតាមនីតិវិធី គោលការណ៍ សេចក្តីជូនដំណឹង និងសេចក្តីណែនាំដែលបានចេញ ។
- ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការរបស់សាខាកត់ត្រាគំហើញប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែបូកសរុបគំហើញគ្រប់សាខា និងធ្វើការកែតម្រូវប្រតិបត្តិការ ។
- ត្រួតពិនិត្យលើការអនុម័តការកត់ត្រា គណនេយ្យទ្វេភាគ សាច់ប្រាក់ធនាគារ និងប្រតិបត្តិការកែតម្រូវផ្សេងៗ លើកលែងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់។
- ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានរាល់សមតុល្យគណនី ដើម្បីធានាថាការកត់ត្រាគណនីត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវស្របតាមគោលការណ៍ ។
- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ជីតាមដានដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារគណនេយ្យកររបស់ការិយាល័យសាខា ។
- ការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតត្រូវបែងចែកដោយប្រធានសាមី។
- កម្រិតវប្បធម៌បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឡើងទៅ ជំនាញគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ ។
- មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកគណនេយ្យក្នុងវិស័យធនាគារ ឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬបទពិសោធន៍ផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធ ។
- មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅ ។
- អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស និងមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកបច្ចេកទេសដូចជា; Ms. Word, Excel, Powerpoint, Email និង Quick book...។
- មានលក្ខណៈសម្បត្តិសមរម្យ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ និងមានឥរិយាបថចេះបម្រើអតិថិជន ។
- មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ និងឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការងារ ។
- អាចចុះបេសកកម្មទៅធ្វើការនៅតាមបណ្តាខេត្តបាន។
Company Name Mohanokor MFI
Industry Banking-Finance-Investment
Location ការិយាល័យកណ្តាល អគារលេខ២៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។,Phnom Penh
Contact Person Torn Ratha
Contact Number 086 64 05 97
Contact Email recruitment@mohanokor.com
Mohanokor MFI
Other jobs you may interested

Male Receptionist @ Junior Executive

MGN Emperor Bank Plc

$201 - $500 USD

Phnom Penh