Sort by

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
 ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន  បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត  វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន  ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាការឥណទានដើម្បីអនុម័ត  រៀបចំកិច្ចសន្យាឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន  អនុវត្ត និងបញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការឥណទាន  សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន  ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 26 Mar 2019

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
 ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន  បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត  វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន  ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាការឥណទានដើម្បីអនុម័ត  រៀបចំកិច្ចសន្យាឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន  អនុវត្ត និងបញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការឥណទាន  សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន  ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់
 • Full Time |
 • Kandal |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 26 Mar 2019

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
 ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន  បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត  វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន  ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាការឥណទានដើម្បីអនុម័ត  រៀបចំកិច្ចសន្យាឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន  អនុវត្ត និងបញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការឥណទាន  សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន  ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

Asia Weiluy ( Banking-Finance-Investment )
1. Recruit New Business Partner to increase our Payroll Partner 2. Work closely with corporate partners such factories, other private by providing payroll. 3. Working with both private and public sector for signing MOU as ACE New Payroll Partner. 4. Work closely with Technical Team to ensure the launch of new payroll partner successfully. 5. Work closely with Marketing Team for Trade Letter and Marketing Activities and Material. 6. Research and monitor all competitor products to avoid our market share drop. 7. Provide Training and educate to internal staff and ACE Agent. 8. Complaint handling and problem solving 9. Built ACE Reputation into Market. 10. Initiate and design the promotion to grow Revenue for Company. 11. Develops specific plans to ensure revenue growth payroll partner. 12. Regular visit our Business Partner and ACE Agent for ensure sale volume increase after MOU Signed Off. 13. Regular field visit with RSM to reinforce Agent. 14. Develop and maintain deeper relationships with strategic partners both internal and external, becoming a trusted advisor to them. 15. Prepare and delivery presentation to existing and new business partner and all Agency. 16. Report and Perform tasks assigned by Management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

Asia Weiluy ( Banking-Finance-Investment )
- Solving with default clients - prepare documents of customers to transfer to lawyers. - legal representatives of institution in case contestation in front of court - find the strategy to collect load default - perform other tastes assigned by manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Mar 2019

Hattha Kaksekar Limited HKL ( Banking-Finance-Investment )
ទីតាំងបម្រើការងារ: - ​សាខាស្រុកបារាយណ៍-ឃុំបល្ល័ង្គ​(០១នាក់) - ​សាខាស្រុកបវេល-ឃុំបវេល​(០១នាក់) - សាខាស្រុកភ្នំព្រឹក-ឃុំពេជ្រចិន្តា​(០១នាក់)- - សាខាស្រុកជីក្រែង-ឃុំកំពង់ក្តី​(០១នាក់) - សាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​(០១នាក់) - សាខាស្រុកទឹកផុស-ឃុំអភិវឌ្ឍន៍​(០១នាក់) - សាខាស្រុកឆ្លូង-ឃុំឆ្លូង​(០១នាក់) - សាខាស្រុកកែវសីមា-ឃុំស្រែខ្ទុម ​(០១នាក់) - សាខាខេត្តត្បូងឃ្មុំ​(០១នាក់) - សាខាស្រុកមេមត់-ឃុំមេមត់ ​(០១នាក់) - សាខាស្រុកមេមត់-ឃុំដារ​(០១នាក់) - សាខាខេត្ដរតនគិរី​(០១នាក់) - សាខាស្រុកសណ្តាន់-ឃុំសណ្តាន់​(០១នាក់) - សាខាខេត្តត្បូងឃ្មុំ(០១នាក់) - សាខាខេត្តឧត្តរមានជ័យ​(០១នាក់) រាយការណ៏ជូន​: នាយកសាខា ឈប់ទទួលពាក្យ: ថ្ងៃទី ២០ ខែ កម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ: - សិក្សាស្រាវជ្រាវ អំពីស្ថានភាពរស់នៅ និងមូលហេតុនៃបញ្ហា របស់អតិថិជនលើការខកខានមិនបាន សងប្រាក់ ។ - បែងចែកលំដាប់ថ្នាក់ និងប្រភេទអតិថិជនដែលខកខានសងប្រាក់ ឲបានត្រឹមត្រូវ និង ច្បាស់លាស់ ដើម្បីកំណត់អាទិភាព ដោះស្រាយបំណុលឥណទាន ឲមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ - ចុះដោះស្រាយបំណុលអតិថិជនដែលខកខានសងប្រាក់ ឲបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមផែនការ ឬ​អ្នកគ្រប់គ្រងអាចទទួលយកបាន និងត្រូវធ្វើរបាយការណ៌ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង ដើម្បីជួយដោះស្រាយបន្ដ ឲបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា ។ - ត្រួតពិនិត្យរកឲឃើញពីភាពអសកម្មការងាររបស់ខ្លួន ដើម្បីកែលំអ និងបំពេញនូវចំណុច ខ្វះខាត ឲបានទាន់ពេល ក្នុងគោលបំណង បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្ដន៍ការងារជាបន្ដបន្ទាប់ ឲបានជោគជ័យ ។ - សិក្សា និងអនុវត្ដឲបានល្អតាមគោលការណ៏ និងបទបញ្ជាទាំងឡាយណា របស់ សា្ថប័ន។ ធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតដែលចាត់ចែងដោយថ្នាក់គ្រប់គ្រង។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Manager |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Mar 2019

Megaleasing Plc ( Banking-Finance-Investment )
 ស្វែងរកអតិថិជនល្អៗដែលមានបំណងក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបង់រំលស់របស់ មេហ្គាលីស៊ីង ភីអិលស៊ីង  ចុះវាយតំលៃប្រាក់កម្ចី ផ្អែកតាមគោលការណ៍ឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុន  វិភាគពីរតម្រូវការឥណទាន និងសេវាឥណទានរបស់ដៃគូប្រគួតប្រជែង នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ  ពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផលសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅខាងក្នុង និងជុំវិញតំបន់ប្រតិបត្តិការ  រៀបចំឯកសារស្នើសុំនិងពន្យល់ណែនាំអតិថិជនពីគោលការណ៍ និងលក្ខខណ្ឌនានានែកម្ចី  ពិនិត្យ និងតាមដានការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងត្រួតពិនិត្យការបង់សងត្រឡប់របស់អតិថិជន  ចាត់វិធានការដោះស្រាយជាមួយអតិថិជន ក្នុងករណីមានការខកខានក្នុងការបង់សងត្រឡប់  មានការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន  កសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងបំណងប្រតិបត្តិការ
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

Khmer Capital Microfinance Institution Plc ( Banking-Finance-Investment )
- Execute the promotion plan which set by Supervisor, - Evaluate repayment capacity of customers, check document, verify and analyzed data provide by customers, - Side visit of mortgaged property and business of applicant, - Preparing write-up and submit to management for approval, - Process loan application at District Hall and Loan Office, - Process loan application at District Hall and Loan Office, - Contact customers for interest payment and other fees, - Follow up and review credit facilities, - Prepare weekly loan report and weekly overdue to loan report, - Remind payment to customers, - Other duties as assigned by Credit Supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Mar 2019

Chailease ( Banking-Finance-Investment )
- Analyze applicants’ financial status, credit, and property evaluations to determine feasibility of granting loan. - Responsible for conducting disbursed loans within specified limits and commencement procedure. - Site-visit properties and business places of clients. - Review daily system credit monitoring and management reports and identify non-performing accounts with - Review and ensure the loan document are complete and accurate according to policy. - Monitor the report to management for reviewing result and make the recommendation. - Perform other duties as assigned.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Mar 2019

Royal Micro Finance Plc ( Banking-Finance-Investment )
 Meet with clients to promote/explain RMF’s loan products and to answer question about loan process  Analyze client’s financial status, credit , and property evaluations to determine feasibility of granting loans  Obtain and compile copies of clients’ credit histories, corporate financial statement , and other financial information  Review and update credit and loan files  Monitor and control loan payment from clients  Stay abreast of new types of loans and other financial services and products in order to better meet clients’ needs  Submit applications to credit analysts for verification and recommendation  Handle client complaints and take appropriate action to resolve them  Analyze potential loan markets and develop referral networks in order to locate prospects for loans  Perform other tasks assigned from supervisor
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Mar 2019

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
• Promotes and sale loan products • Collect and investigate documents for loan assessment • Analyze borrowers’ business plans and financial status • Make field visit, appraise collateral and writ loan analysis report • Build and maintain good relationship with clients and authority officers • Perform duties as assigned
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

Khmer Capital Microfinance Institution Plc ( Banking-Finance-Investment )
- Execute the promotion plan which set by Supervisor, - Evaluate repayment capacity of customers, check document, verify and analyzed data provide by customers, - Side visit of mortgaged property and business of applicant, - Prepared legal documents such as Letter Offer, Loan Contract, Mortgaged Agreement, Letter of Guarantee, etc. after loan approval, - Preparing write-up and submit to management for approval, - Process loan application at District Hall and Loan Office, - Process loan application at District Hall and Loan Office, - Contact customers for interest payment and other fees, - Follow up and review credit facilities, - Prepare weekly loan report and weekly overdue to loan report, - Remind payment to customers, - Other duties as assigned by Credit Supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

Sonatra Microfinance Institution PLC. ( Banking-Finance-Investment )
- We are announcement for Credit Officer working at: Head Office : 2 Person, Tek Tla Branch : 2 Person, Toul Tompong Branch : 2 Person, Koh krobey Branch : 2 Person, Prey Veng Branch : 2 Person, Kampot branch : 2 Person, Siem Reap Branch : 2 Person - Find new Customers in own local. - Prepare loan and report to Branch Manager. - Track customer information regularly (Existing Customers). - Learn about local area before provide loan to customer. - Evaluate the customer . - Solve the problems with customer who pay late. - As a consultant to introduce our services to customer. - Develop Annual Plan.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

ANAKUT HERANHVATHO PLC. ( Banking-Finance-Investment )
- សិក្សា និងអនុវត្តឲ្យបានល្អ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យជានិច្ចនូវ គោលការណ៍ នីតិវិធី និងសេចក្តីណែនាំ នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ - អនុវត្តកិច្ចការឥណទានក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវដោយធានាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយ ការប្រមូលឥណទាន និងការដោះស្រាយបំណុល - មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិក និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បី កសាងកេរិ៍្តឈ្មោះ វប្បធម៌ល្អប្រពៃរបស់ខ្លួន និងគ្រឹះស្ថាន - ការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតត្រូវបានបែងចែកដោយប្រធានសាមី។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Mar 2019

ANAKUT HERANHVATHO PLC. ( Banking-Finance-Investment )
- សិក្សា និងអនុវត្តឲ្យបានល្អ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យជានិច្ចនូវ គោលការណ៍ នីតិវិធី និងសេចក្តីណែនាំ នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ - អនុវត្តកិច្ចការឥណទានក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវដោយធានាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយ ការប្រមូលឥណទាន និងការដោះស្រាយបំណុល - មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិក និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បី កសាងកេរិ៍្តឈ្មោះ វប្បធម៌ល្អប្រពៃរបស់ខ្លួន និងគ្រឹះស្ថាន - ការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតត្រូវបានបែងចែកដោយប្រធានសាមី។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Mar 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!