បុគ្គលិកហាត់ការផ្នែកលក់គ្រឿងតុបតែងរថយន្ត 560

Job Type Full Time
Job Function Sales-Showroom
Position Level Fresh/Entry Level
Year of Experience No preference
Qualification Vocation Training
Preferred Gender Any Gender
Age 18 - 25 year old
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Contract Duration 3 month
Posted Date 27 Feb 2021
Salary Offered

View Salary

- ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន
- ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន​ និងប្រមូលលុយ
- ណែនាំពីផលិតផលថ្មី និងកម្មវិធីពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនដល់អតិថិជន
- រៀបចំផលិតផលអោយបានស្អាត និងពិនិត្យកាលបរិច្ឆេទរបស់ទំនិញ
- រៀនធ្វើរបាយការណ៏លក់
- អាចអានភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ
- មានភាពស្មោះត្រង់ ក្លាហាន និងគោរពពេលវេលា
- មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
- មានភាពអំណត់ និងទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារខ្ពស់
Company Name Auto World Parts And Accessories Ltd
Industry Automotive/Service Stations
Location No.68, Street608, Sangkat Boeung KakII, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia,Phnom Penh
Contact Person Auto World Parts & Accessories
Contact Number 095666305
Contact Email operations.autoworld@gmail.com
Auto World Parts And Accessories Ltd
Other jobs you may interested

Showroom Sales Officer @ Fresh/Entry Level

AnAnA Computer

Negotiable

Phnom Penh

Sale Executive 300$+Commission (Phnom Penh) @ Fresh/Entry Level

PH ONE Development (Cambodia) Limited

$201 - $500 USD

Phnom Penh

Sales in Showroom ($250-$350) @ Fresh/Entry Level

NPHC Trading Co., Ltd

$201 - $500 USD

Phnom Penh

Sales in Showroom ($250-$350) @ Fresh/Entry Level

NPHC Trading Co., Ltd

$201 - $500 USD

Phnom Penh

Showroom Sales Officer @ Fresh/Entry Level

AnAnA Computer

Negotiable

Phnom Penh

Sales in Showroom ($200-$400) @ Fresh/Entry Level

NPHC Trading Co., Ltd

$201 - $500 USD

Phnom Penh

Showroom Sales Officer @ Fresh/Entry Level

AnAnA Computer

Negotiable

Phnom Penh

Showroom Sales Officer @ Fresh/Entry Level

AnAnA Computer

Negotiable

Phnom Penh

Showroom Sales Officer @ Fresh/Entry Level

AnAnA Computer

Negotiable

Phnom Penh

Showroom Sales Officer. @ Fresh/Entry Level

AnAnA Computer

Negotiable

Phnom Penh