ជំនួយការគ្រូ (Teacher Assistants) 591

Job Type Full Time
Job Function Training/Development
Position Level Fresh/Entry Level
Year of Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any Gender
Age 18 - 35 year old
Working Day 5 (1/2)-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Contract Duration
Posted Date 27 Feb 2021
Salary Offered

View Salary

  • English Knowledge ,
ថ្ងៃធ្វើការ៖ ចន្ទដល់សុក្រ និងសៅរ៍ពាក់កណ្តាលថ្ងៃ

តួនាទីសំខាន់ៗ:
- ជួយគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ក្នុងការធ្វើការងារផ្សេងៗនៅក្នុងថ្នាក់
- មើលវិន័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់
- ធានា និងរក្សាសុវត្ថិភាពសិស្ស
- ជួយ និងសម្របសម្រួលនៅពេលសិស្សធ្វើការងារផ្សេងៗរបស់សាលា
- បំពេញការងារផ្សេងៗតាមតម្រូវការសាលា
គុណវុឌ្ឍិ និងតម្រូវការ:

- សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬវិញ្ញាបនបត្រមានតម្លៃស្មើ
- ចេះសរសេរ ស្តាប់ និងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
- មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀនកុមារជាការប្រសើរ

Email : sophal.yi9@gmail.com
Mobile Phone : 069 633 558

Address :Main Campus: Nº 14, Street 214, S/K Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh Tel: 099 509 998 / 099 208 882 Calmette Campus: Nº 25A, Street 75 (Corner of Street 80), S/K Sras Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh Tel: 099 509 997 / 099 208 881
Company Name ICS GROUP
Industry Education-Training
Location #14 street 214 Sangkat Boeung Raing, Khan Doun Penh, Phnom Penh,Phnom Penh
Contact Person Yi Sophal (Mr)
Contact Number 069 633 558
Contact Email sophal.yi9@gmail.com
ICS GROUP
Other jobs you may interested

Part-time Teacher of English @ Fresh/Entry Level

សាលាហ៊ែនព្រីន | Handprints School

< $200 USD

Phnom Penh

Training Assistant (Female) @ Fresh/Entry Level

Opennet (King Technologies Co., Ltd)

Negotiable

Phnom Penh

Full-time Teacher of English (200$ - 300$) @ Fresh/Entry Level

សាលាហ៊ែនព្រីន | Handprints School

$201 - $500 USD

Phnom Penh

Part-time Teacher of English (70$ - 150$) @ Fresh/Entry Level

សាលាហ៊ែនព្រីន | Handprints School

< $200 USD

Phnom Penh

Chinese Teacher @ Fresh/Entry Level

CSC INTERNATIONAL SCHOOL

Negotiable

Phnom Penh