អ្នកថតចម្លងឯកសារ 196

Job Type Full Time
Job Function Assistant/Secretarial
Position Level Non-Executive
Year of Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Male
Age 18 - 35 year old
Working Day 5 (1/2)-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Contract Duration
Posted Date 09 Apr 2020
Salary Offered

View Salary

• ធានាកូពីឯកសារទៅតាមតម្រូវការរបស់សាលា និងទាន់ពេលវេលា
• បំពេញការងារបច្ចេកទេស ក្នុងការថែទាំ និងធានាឱ្យប្រើប្រាស់បាននៅ ម៉ាស៊ីនPhotocopy, Sound System, DVD Player, TV, Computer និង កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព
• ត្រួតពិនិត្យក្រដាសកូពី និងក្រដាស់ព្រីន
• ចូលរួមសម្របសម្រួលក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនានារបស់ក្រុមហ៊ុន
• បំពេញការងារតាម Work-Order
• ចូលរួមរាល់សកម្មភាពនានានៅក្នុងសាលាដែលបានចាត់តាំងដោយប្រធានក្រុម ឬប្រធានផ្នែក។
• សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឡើងទៅ ឬវិញ្ញាប័ណ្ណបត្រមានតម្លៃស្មើ
• ចេះភាសាអង់គ្លេស សរសេរ ស្តាប់ និងនិយាយ បានល្អគួសម្យ
• មានបទពិសោធន៍ការងារ (មានអាទិភាព)
• មានវិជ្ជាជីវៈ ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងកុំព្យូទ័រ (មានអាទិភាព)
• ចេះប្រើកុំព្យូទ័រ MS Word, Excel, Internet និង Email
• ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម និងស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ
• មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារខ្ពស់។

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 069 633 558.
ឬអាចផ្ញើរCVតាមរយៈ Email: sophal.yi9@gmail.com
Company Name ICS GROUP
Industry Education-Training
Location #14 street 214 Sangkat Boeung Raing, Khan Doun Penh, Phnom Penh,Phnom Penh
Contact Person Yi Sophal (Mr)
Contact Number 069 633 558
Contact Email sophal.yi9@gmail.com
ICS GROUP
Other jobs you may interested