ជំនួយការរថយន្ត 421

Job Type Full Time
Job Function Driver/Security
Position Level Non-Executive
Year of Experience < 2 years
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any Gender
Age 18 - 50 year old
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Contract Duration
Posted Date 14 Aug 2020
Salary Offered

View Salary

- ធានា និងរក្សាសុវត្ថិភាពសិស្ស នៅពេលចូល-ចុះពីរថយន្ត នៅក្នុងរថយន្ត និងនៅ ពេលជូនសិស្សដល់ដៃមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល
- មើលសិស្សមិនឱ្យស្រែកឡូឡា ឬប្រឡែងគ្នានៅពេលកំពុងជិះរថយន្ត
- ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះសិស្សជិះឡាន ទាំងពេលដឹកមកសាលា និងជូនត្រឡប់ទៅផ្ទះ ដើម្បីធានាបានគ្រប់ចំនួនកំណត់
- យាមប្រចាំការតាមតំបន់ និងម៉ោងពេលដែលបានកំណត់
- បំពេញការងារផ្សេងៗតាមតម្រូវការក្រុមហ៊ុន
- ចេះសរសេរ ស្តាប់ និងអានភាសាខ្មែរ បានល្អ
- ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម និងស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ
- មានបទពិសោធន៍ការងារកាន់តែប្រសើរ

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ៖
- ថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំយោងតាមប្រកាសក្រសួងការងារ (ថ្ងៃឈប់ចាំលើថ្ងៃអាទិត្យ និងត្រូវបន្ថែមមួយថ្ងៃទៀត)
- សេវាធានារ៉ាប់រ៉ងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារ និងថែទាំសុខភាព
- ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ
Company Name ICS GROUP
Industry Education-Training
Location #14 street 214 Sangkat Boeung Raing, Khan Doun Penh, Phnom Penh,Phnom Penh
Contact Person Yi Sophal (Mr)
Contact Number 069 633 558
Contact Email sophal.yi9@gmail.com
ICS GROUP
Other jobs you may interested

អ្នកបើកបរ (០៩ នាក់) @ Non-Executive

Hattha Kaksekar Limited HKL

Negotiable

Phnom Penh

បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន @ Non-Executive

HOME IMPROVEMENT PRODUCTS CO.,LTD

< $200 USD

Phnom Penh

Driver @ Non-Executive

Cambodia Asia Bank

Negotiable

Phnom Penh

Messager @ Non-Executive

VLK

< $200 USD

Phnom Penh

អ្នកដឹកជញ្ជូន @ Non-Executive

Angkor Dental Laboratory

< $200 USD

Phnom Penh

Driver / Delivery @ Non-Executive

LBN GROUP CO, LTD

$201 - $500 USD

Phnom Penh

សន្តិសុខ @ Non-Executive

ICS GROUP

< $200 USD

Phnom Penh

Dilivery ដឹកជញ្ជូន @ Non-Executive

JY HOTEL ARTICLES COMPANY LIMITED

< $200 USD

Phnom Penh

ដឹកជញ្ជុន @ Non-Executive

Topone Clinic

< $200 USD

Phnom Penh