ផ្នែកលក់ដុំ 257

Job Type Full Time
Job Function Sales and Marketing
Position Level Other
Year of Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Male
Age 18 - 40 year old
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Kampong Thom
Contract Duration
Posted Date 18 Sep 2020
Salary Offered

View Salary

ពិពណ៌នា

• រៀបចំដឹកជញ្ជូនផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមគោលដៅ
• បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន
• រាប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអោយបានត្រឹមត្រូវមុននឹងដឹកទៅគោលដៅ
• មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
• ប្តេជ្ញាសម្រេចគោលដៅលក់ ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន
• ប្រមូលលុយពីការលក់អោយបានច្បាស់លាស់
• ជួយដល់ភារកិច្ចផ្សេងៗដែលត្រូវបានស្នើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំ។

តម្រូវការ
• ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅ
• ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និង អាកប្បកិរិយាល្អ
• កំរិតវប្បធ៌មមិនទាមទារ (ចេះអាន និងសរសេរ ជាភាសាខ្មែរ)
• ស្លូតបូត រួសរាយរាក់ទាក់ ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
• មិនទាមទារបទពិសោធន៍

ទំនាក់ទំនង៖ ផ្នែកធនធានមនុស្ស
លេខទូរស័ព្ទ៖ 015 550 038 | 070 706 709
អ៊ីម៊ែល៖ recruitment@ktexpress.com.kh
អាសយដ្ឋាន៖ សង្កាត់ចាក់អង្រេលើ ខណ្ឌ មានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។


Company Name KT Express Logistic Co., Ltd
Industry Wholesale/Retail
Location Address : No.516, St.No.2, Sangkat Chak Angre Ler, Khan Mean Chey, Phnom Penh,Phnom Penh
Contact Person
Contact Number 015 55 00 38/070 706 709
Contact Email recruitment@ktexpress.com.kh
KT Express Logistic Co., Ltd
Other jobs you may interested

ផ្នែកលក់ដុំ @ Other

KT Express Logistic Co., Ltd

$201 - $500 USD

Phnom Penh

ផ្នែកលក់ដុំ @ Other

KT Express Logistic Co., Ltd

Negotiable

Phnom Penh

ផ្នែកលក់ដុំ @ Other

KT Express Logistic Co., Ltd

Negotiable

Phnom Penh

ផ្នែកលក់ដុំ @ Other

KT Express Logistic Co., Ltd

Negotiable

Kampong Thom

ផ្នែកលក់ដុំ @ Other

KT Express Logistic Co., Ltd

$201 - $500 USD

Kampong Thom

Sale Supervisor @ Other

KT Express Logistic Co., Ltd

Negotiable

Phnom Penh

Insurance Advisor @ Other

Prevoir (kampuchea) Micro Life In

Negotiable

Phnom Penh

Pre-Sales Engineer @ Other

MekongNet

Negotiable

Phnom Penh

Sales Support (Chbar Ampov Branch) @ Other

Aeon Specialized Bank

Negotiable

Phnom Penh

Sales @ Other

Alliance Success Co.,Ltd

Negotiable

Phnom Penh