ផ្នែកលក់រាយ 872

Job Type Full Time
Job Function Sales-Retail
Position Level Fresh/Entry Level
Year of Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Male
Age 18 - 35 year old
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Prey Veng
Contract Duration
Posted Date 15 Oct 2021
Salary Offered

View Salary

ពិពណ៌នា

• បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន
• ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើង
• មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
• សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុក
• ប្តេជ្ញាសម្រេចគោលដៅលក់ ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន
• ប្រុងប្រយ័ត្ន និងឃ្លាំមើលតំរូវការនានារបស់អតិថិជន
• សហការនឹងលក់តាមអ្វីដែលប្រធានតំបន់បានរៀបចំងអោយ
• ជួយដល់ភារកិច្ចផ្សេងៗដែលត្រូវបានស្នើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំ។
តម្រូវការ
• ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅ
• ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និង អាកប្បកិរិយាល្អ
• កំរិតវប្បធ៌មមិនទាមទារ (ចេះអាន និងសរសេរ ជាភាសាខ្មែរ)
• ស្លូតបូត រួសរាយរាក់ទាក់ ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
• មិនទាមទារបទពិសោធន៍

ទំនាក់ទំនង៖ ផ្នែកធនធានមនុស្ស
លេខទូរស័ព្ទ៖ 015 550 038 | 070 706 709
អ៊ីម៊ែល៖ recruitment@ktexpress.com.kh
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ២០២ ផ្លូវម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

Company Name KT Express Logistics Co., Ltd.
Industry Wholesale/Retail
Location #202, St. Mao Tse Toung, Tompun Tek, Chamkamorn, Phnom Penh.,Phnom Penh
Contact Person HR and Admin
Contact Number 070 706 709
Contact Email recruitment@ktexpress.com.kh
KT Express Logistics Co., Ltd.
Other jobs you may interested

Sales Representative @ Fresh/Entry Level

Hanuman Auto Trading Co., Ltd

$201 - $500 USD

Phnom Penh

Cosmetic Sales Staff @ Fresh/Entry Level

Sochan Investment Co., Ltd.

$201 - $500 USD

Phnom Penh

Comestic Outdoor Sales Staff @ Fresh/Entry Level

Sochan Investment Co., Ltd.

$201 - $500 USD

Phnom Penh

Sales Representative @ Fresh/Entry Level

DYNAMIC GROUP

Negotiable

Phnom Penh

Sales Admin @ Fresh/Entry Level

MekongNet

Negotiable

Phnom Penh

Sport Leader @ Fresh/Entry Level

Decathlon Cambodia

Negotiable

Phnom Penh

ផ្នែកលក់រាយ @ Fresh/Entry Level

KT Express Logistics Co., Ltd.

< $200 USD

Svay Rieng

ផ្នែកលក់រាយ @ Fresh/Entry Level

KT Express Logistics Co., Ltd.

< $200 USD

Kratie

ផ្នែកលក់រាយ @ Fresh/Entry Level

KT Express Logistics Co., Ltd.

< $200 USD

Oddor Meanchey