មន្ត្រីគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ (០៣នាក់ ) 37

Job Type Full Time
Job Function Compliance/Risk
Position Level Senior Executive
Year of Experience < 2 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any Gender
Age 18 - 50 year old
Working Day 5-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Contract Duration
Posted Date 18 Jan 2020
Salary Offered

View Salary

  • Banking and Finance ,
- ជំនួយដល់នាយកប្រតិបត្តិហានិភ័យលើការងារដែលពាក់ព័ន្ធ និងនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
- សហការ និងអនុវត្តការងារក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងគ្រឹះស្ថានដើម្បីធានាលើប្រសិទ្ធិភាពនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងឡាយ ។
- ចូលរួមគាំទ្រ ការវាយតម្លៃលើហានិភ័យសម្រាប់គ្រប់ផលិតផល សេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានទាំងផលិតផលចាស់ និងផលិតផលថ្មី ។
- ជំនួយនៅក្នុងការរៀបចំគោលការណ៍ និងនីតិវិធី និងផែនការសកម្មភាព ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ ជាពិសេសហានិភ័យឥណទាន និងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ។
- ប្រមូលរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងពីនាយកដ្ឋាន នាយកតំបន់ និងសាខាដើម្បីធ្វើការវិភាគលើអត្រា/កម្រិត ដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និងចំណុចខ្សោយដែលត្រូវបំពេញ ។
- កិច្ចការផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយនាយកនាយកដ្ឋានសាមី ។
- កំពុងសិក្សា ឫបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឫបរិញ្ញាបត្ររង ។
- អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងការទំនាក់ទំនង ។
- មានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ មានជំនាញ និងមានការវិភាគស៊ីជម្រៅ ។
- មានចំណេះដឹងខាងផ្នែកកុំព្យូទ័រ ដូចជា Ms. Word, Ms. Excel Power Point, Email ។
- មានទំនាក់ទំនងល្អគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និងបង្កើនភាពទុកចិត្ដ
- មានលក្ខណៈសម្បត្តិសមរម្យ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ និងមានភាព រួសរាយ ស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ និងឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការងារ ។
- អាចធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាសាខាខេត្តផ្សេងៗបាន ។
Company Name Mohanokor MFI
Industry Banking-Finance-Investment
Location ការិយាល័យកណ្តាល អគារលេខ២៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។,Phnom Penh
Contact Person Torn Ratha
Contact Number 086 64 05 97
Contact Email recruitment@mohanokor.com
Mohanokor MFI
Other jobs you may interested

Senior Complaince Officer @ Senior Executive

Cambodia Asia Bank

Negotiable

Phnom Penh

Senior, Risk and Compliance @ Senior Executive

LY HOUR PAY PRO PLC

$501 - $1000 USD

Phnom Penh

Senior Compliance Officer @ Senior Executive

Khmer Capital Microfinance Institution Plc

Negotiable

Phnom Penh