ផ្នែកលក់ខាងក្រៅ 716

Job Type Full Time
Job Function Sales-Corporate
Position Level Junior Executive
Year of Experience < 2 years
Qualification Associate Degree
Preferred Gender Male
Age 22 - 35 year old
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Siem Reap
Contract Duration 12 month
Posted Date 27 Feb 2021
Salary Offered

View Salary

  • Communication Skill,
- ស្វែងរក និង ធ្វើការណាត់ជួបអតិថិជន
- ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ដើម្បីអោយអតិថិជនធ្វើការជាវផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន
- ធ្វើរបាយការណ៏លក់ ប្រចាំថ្ងៃ និងសប្តាហ៏
- ចុះជួបអតិថិជន​ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនចាស់និងថ្មី
- អនុវត្តន៍ការងារដទៃទៀតដែលថ្នាក់លើប្រគល់អោយ
- មានកំរិតវប្បធម៌ត្រឹមសញ្ញាប័ត្របាក់ឌុប ឬសញ្ញាប័ត្រពាក់ព័ន្ឋ
- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ យ៉ាងតិច៦ខែ
- មានការប្តេជ្ញាចិត្ត និង ការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ក្នុងការងារ
- មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ
- មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់
Company Name Premium Auto Accessories
Industry Automotive/Service Stations
Location Phnom Penh,Phnom Penh
Contact Person Premium Auto Accessories
Contact Number 095888119 / 089275696
Contact Email recruitment.premium.auto@gmail.com
Premium Auto Accessories
Other jobs you may interested