Sort by

LY HOUR PAY PRO PLC ( Banking-Finance-Investment )
ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ ផេប្រ៉ូ ភីអិលស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនលី ហួរ គ្រុប និងបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បី អនុវត្តប្រតិបត្ដិការជាតតិយភាគី ដោយផ្តល់ នូវសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ ដោយចាប់ដៃគូរអាជីវកម្ម ជាមួយភ្នាក់ងារវេរលុយទូទាំងប្រទេស។ ដោយសារភាពរីកចម្រើនជាបន្ដបន្ទាប់របស់ក្រុមហ៊ុននាពេលបច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានសក្ដានុពល ការប្តេជ្ញាចិត្ត និងមានបទពិសោធន៍ សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖ តួនាទី: ​​​​​​​​​​ មន្រ្ដីប្រតិបត្តិផ្នែកលក់ ចំនួន: ៩ នាក់ ទីតាំងបម្រើការងារ: ក្រុងភ្នំពេញ, ខេត្តកណ្ដាល, ខេត្តកំពត, ខេត្តកំពង់ចាម,ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោធិ៍សាត់, ខេត្តក្រចេះ, ខេត្តព្រះវិហារ,ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ថ្ងៃផុតកំណត់ទទួលពាក្យ: ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក. ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ៖ • គ្រប់គ្រង និង រៀបចំគម្រោងផែនការប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការចុះជួបភ្នាក់ងារ លី ហួរ វេលុយ ក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួន។ • បង្រៀននិងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ភ្នាក់ងារពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនវេរលុយ (mPOS) ព្រមទាំងផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។ • រៀបចំផែនការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារថ្មីៗ នៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗដែលបានដាក់ចេញពីសាមីប្រធាន និងជាគោលដៅរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន។ • ធ្វើការសហការ និង ជំរុញភ្នាក់ងារ អាជីវករជាដៃគូ ដើម្បីទទួលនិងផ្ញើឯកសារផ្សេងៗរបស់អតិថិជនឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅតាមផែនការ។ • ប្រមូលនូវរាល់ពត៌មានពីទីផ្សារ និង អតិថិជនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗ។ • ធ្វើរបាយការទៅសាមីប្រធាន ជាប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ។ • ចូលរួមរាល់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និង ប្រម៉ូសិនថ្មីៗដល់ ភ្នាក់ងារ និងអតិថិជននៅតំបន់គោលដៅរបស់ខ្លួន។
 • Full Time |
 • Mondulkiri |
 • Junior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 26 Sep 2021

Urgent

PDN CAMBODIA ( Wholesale/Retail )
-ជាបុរសឬនារី (អតិភាពបុរសមុន) -យ៉ាងហោចឬតិចណាស់បទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យកសិកម្មណាមួយ(ពិសេសកៅស៊ូ)១ឆ្នាំកាន់តែប្រសើរឬប្រភេទកសិកម្មដំណាំដាំដុះហូបផ្លែណាមួយជាចំបង -រៀបចំចាត់ចែងផែនការថែទាំជម្ងឺដំណាំដាំដុះ ជីកសិកម្ម/សួនជាប្រចាំសម្រាប់កសិដ្ឋានផ្ទាល់ -គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកកម្មករនៅវាលដាំដំណាំឬដាំដុះដោយផ្ទាល់ -ចាត់ចែងការងារម្ចាស់កសិដ្ឋានដាក់ជូនជាប្រចាំ -ស្វែងយល់ជម្ងឺនៃដំណាំហូបផ្លែ បន្លែ ដំណាំវិលជុំ ឬវិលល្ងាច ជាការប្រសើរ -កាលវិភាគសម្រាប់ប្រព័ន្ទការងារ ដំណាំ កម្មករ ចាត់ចែងយ៉ាងជាក់លាក់ ប្រចាំខែ សប្តាហ៍ ប្រចាំឆ្នាំ -រៀបចំផែនការចំណាយសម្រាប់ប្រាក់ខែបុគ្គលិក កម្មករ នឹងផ្សេងៗទៀត -នឹងផ្សេងៗទៀតកំណត់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរ
 • Full Time |
 • Mondulkiri |
 • Senior Executive |
 • Agriculture/Environment
Posted on : 25 Sep 2021

Funan Microfinance Plc. ( Banking-Finance-Investment )
 សិក្សា អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់សម័យ តាមគោលការណ៍ នីតិវិធីឥណទាន  ចុះផ្សព្វផ្សាយ និង ទាក់ទាញអតិថិជនគោលដៅ ឲ្យមកប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ហ្វូណន  សិក្សា វិភាគ និង វាយតម្លៃឥណទាន ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់  តាមដានការប្រើប្រាស់ទុន និងការសងត្រឡប់របស់អតិថិជន  ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
 • Full Time |
 • Mondulkiri |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Sep 2021

Urgent

JCM Nippon Private ltd ( Construction-Building-Architecture )
- Present and sell the company products and services to existing and potential customers - Identify sales prospects and contact these and other accounts as assigned - Prepare action plans and schedules to approach specific targets and to project the number of contacts to be made - Follow up on new leads and referrals resulting from field activities and researches - Develop and maintain sales materials and current product knowledge - Identify and resolve client concerns and complaints in your assigned territory - Communicate new product and service opportunities, special developments, information or feedback gathered through field activities to the supervisor - Confer with potential customers regarding product and service needed - Responsible for payment collection of assigned accounts - Attend meetings, sales and product trainings or other events as assigned - Write reports and update the department management on a regular basis about the job and the market.
 • Full Time |
 • Mondulkiri |
 • Senior Executive |
 • Manufacturing
Posted on : 25 Sep 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!