Sort by

Urgent

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
មន្ត្រីឥណទាន (សាខាកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ជាសាខាថ្មី) ទីតាំងជ្រើសរើស៖ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (សាខាកំពង់ត្រឡាច 06នាក់) KEY RESPONSIBILITIES ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាការឥណទានដើម្បីអនុម័ត រៀបចំកិច្ចសន្យាឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន អនុវត្ត និងបញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការឥណទាន សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់
 • Full Time |
 • Kampong Chhnang |
 • Junior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 26 Sep 2021

Fast ( Sanitation Marketing )
១. សម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រជុំតាមភូមិ និង ឃុំ ស្ថិតក្នុងគោលដៅគំរោង ២. សហការជាមួយដៃគួរក្នុងតំបន់ និង អជ្ញាធរភូមិ ឃុំ ដើម្បីជំរុញការអប់រំស្តីអំពីអនាម័យគ្រួសារ ៣. សហការជាមួយដៃគូរផ្តល់កម្ចីអនាម័យក្នុងការទម្លាក់ទុន និង ដំណើរការផ្សេងៗ ។
 • Full Time |
 • Kampong Chhnang |
 • Junior Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 25 Sep 2021

Urgent

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
 បញ្ចេញឥណទាន ទទួលការបង់ប្រាក់  ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឥណទានក្នុងការិយាល័យ  កត់ត្រាអន្តរការសាច់ប្រាក់ ចំណាយ ចំណូល ក្នុងការិយាល័យ  ផ្ទេរសាច់ប្រាក់ទៅកាន់ ឬមកពីសាខា ឬការិយាល័យទំនាក់ទំនង បន្ទាប់ពីមានការយល់ព្រមពីប្រធាន  វិភាគព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីរៀបចំចុះប្រតិបត្តិការគណនេយ្យដូចជា ទិន្នានុប្បវត្តិ គណនី សៀវភៅធំទូទៅ និងរក្សា អន្តរការអាជីវកម្មទុកជាឯកសារ  រៀបចំ និងពិនិត្យមើល គម្រោងថវិការ ចំណូល ចំណាយ និងឯកសារគណនេយ្យផ្សេងៗទៀត  ត្រួតពិនិត្យ តាមដាន និងពិនិត្យរបាយការណ៍គណនេយ្យ និងប្រព័ន្ធដែលទាក់ទង ដើម្បីធានានូវភាពត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ  តាមដានគណនីបង្គរ និង បុរេប្រទាន  គណនាការកាត់រំលស់ និងការបញ្ចេញចោលនូវទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង  រៀបចំ និងរក្សាទុកឯកសារគណនេយ្យ និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗ  គ្រប់គ្រងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ការិយាល័យ  ធ្វើនិយត្តកម្មអន្តរការគណនេយ្យនៅរៀងរាល់ចុងខែ និងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  រៀបចំការិយាល័យឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យនៅកន្លែងធ្វើការ  ធ្វើការងារផ្សេងទៀតតាមការចាត់តាំង
 • Full Time |
 • Kampong Chhnang |
 • Fresh/Entry Level |
 • Translation/Interpretation
Posted on : 25 Sep 2021

LY HOUR PAY PRO PLC ( Banking-Finance-Investment )
ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ ផេប្រ៉ូ ភីអិលស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនលី ហួរ គ្រុប និងបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បី អនុវត្តប្រតិបត្ដិការជាតតិយភាគី ដោយផ្តល់ នូវសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ ដោយចាប់ដៃគូរអាជីវកម្ម ជាមួយភ្នាក់ងារវេរលុយទូទាំងប្រទេស។ ដោយសារភាពរីកចម្រើនជាបន្ដបន្ទាប់របស់ក្រុមហ៊ុននាពេលបច្ចុប្បន្ន ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានសក្ដានុពល ការប្តេជ្ញាចិត្ត និងមានបទពិសោធន៍ សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖ តួនាទី: ​​​ មន្រ្ដីប្រតិបត្តិផ្នែកលក់ ចំនួន: ១៥ នាក់ ទីតាំងបម្រើការងារ: ក្រុងភ្នំពេញ, ខេត្តកណ្ដាល, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ខេត្តកំពត, ខេត្តតាកែវ, ខេត្តព្រៃវែង, ខេត្តកំពង់ចាម, ខេត្តស្ទឹងត្រែង, ខេត្តពោធិ៍សាត់, ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ, ខេត្តព្រះវិហារ, ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។ ថ្ងៃផុតកំណត់ទទួលពាក្យ: ថ្ងៃទី៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២១ ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ៖ • គ្រប់គ្រង និង រៀបចំគម្រោងផែនការប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការចុះជួបភ្នាក់ងារ លី ហួរ វេលុយ ក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួន។ • បង្រៀននិងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ភ្នាក់ងារពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនវេរលុយ (mPOS) ព្រមទាំងផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។ • រៀបចំផែនការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារថ្មីៗ នៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗដែលបានដាក់ចេញពីសាមីប្រធាន និងជាគោលដៅរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន។ • ធ្វើការសហការ និង ជំរុញភ្នាក់ងារ អាជីវករជាដៃគូ ដើម្បីទទួលនិងផ្ញើឯកសារផ្សេងៗរបស់អតិថិជនឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅតាមផែនការ។ • ប្រមូលនូវរាល់ពត៌មានពីទីផ្សារ និង អតិថិជនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗ។ • ធ្វើរបាយការទៅសាមីប្រធាន ជាប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ។ • ចូលរួមរាល់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និង ប្រម៉ូសិនថ្មីៗដល់ ភ្នាក់ងារ និងអតិថិជននៅតំបន់គោលដៅរបស់ខ្លួន។
 • Full Time |
 • Kampong Chhnang |
 • Junior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 24 Sep 2021

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
- Visit dealer who need support from ÆON - Promote bank products & meet customers - On site loan assessment and loan evaluation - Regularly Visit dealer - Collect the requirement document for loan proposal preparation - Check out and Report all activities of competitor - Report all promotion activities of the partner and competitor in the market - Do other tasks as assign by Branch Manager
 • Full Time |
 • Kampong Chhnang |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 23 Sep 2021

Cufa ( Non-Profit/social service )
POSITION TITLE: Project Officer EMPLOYMENT TYPE: Full-time LOCATION: Based in Kompong Chhnang with sometimes travel to Phnom Penh COMPENSATION: $350 per month [Inclusive of tax, exclusive of NSSF] DEALINE: 15 – November KEY RELATIONSHIPS: - This position reports to the Project Coordinator. - Work closely with Project Coordinator - CFL Officers, local communities, and local project partners - School directors, teachers, and community saving bank - Sub-governmental stakeholders (Provincial Department of Education Youth and Sports…) - External partners PURPOSE OF THE POSITION: Project Officer will work to provide financial literacy training to 3000 students annually in respective primary schools and work closely with community saving banks to promote children good saving habit by open saving accounts. KEY RESPONSIBILITIES: The Project Officer will be responsible for delivery of activities including: - Provide financial literacy to 3000 children from grade 1-6, age between 6-12 years old in different primary schools following the five CFL lessons and CFL app - Conduct teacher workshop to raise awareness among teachers about Children Financial Literacy program - Conduct home visit to children’s family nearby targeted schools to encourage children saving - Follow up children for saving at home - Look for community saving bank and encourage children to open saving account - Prepare study tour with children to community saving bank - Write monthly report and keep track on data training - Select new schools for new fiscal year of the project - Communicate and negotiate with local authorities – school, community, governmental department
 • Full Time |
 • Kampong Chhnang |
 • Junior Executive |
 • Operation
Posted on : 20 Sep 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!