Sort by

Hanuman Auto Trading Co., Ltd ( Automotive/Service Stations )
១) រៀបចំ និងពិនិត្យឯកសារបង់រំលោះរបស់អតិថិជន រួចផ្ញើរមកការិយាល័យកណ្តាល ២) ពន្យល់អតិថិជនអោយយល់ពីកាវិភាគបង់ប្រាក់ ៣) ដាក់អោយដំណើរការប្រព័ន្ធ GPS លើផលិតផលដែលអតិថិជនបង់រំលោះ ៤) ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងតំណាងលក់របស់ក្រុមហ៊ុន ៥) ចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទះរបស់អតិថិជន និងធ្វើរបាយការណ៍ ប្រសិនបើចាំបាច់ *** មិនទាមទារបទពិសោធន៍ មានលុយសាំង កាតទូរស័ព្ទ មានប័ណ្ណធានា ២៤ ម៉ោង >> ភ្នំពេញ_សៀមរាប_ស្វាយរៀង & ព្រៃវែង_បាត់ដំបង & បន្ទាយមានជ័យ_កំពត & ព្រះសីហនុ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 23 Apr 2021

Urgent

Premium Auto Accessories ( Automotive/Service Stations )
• Prepare and follow the maintenance schedule • Perform the maintenance, repairing, and installation works • Fix and install car parts and accessories, etc…
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Automate Technical
Posted on : 23 Apr 2021

HANUMAN AUTO TRADING CO., LTD ( Automotive/Service Stations )
 Sale Representative (30position) • Location : Kampong Cham, Phnom Penh, Kampong Cham, Modul Kiri, Kampot, Rattanak Kiri, Sihanouk Ville, Battambong, Kampong Thom, Poipet, Seim Rep • Schedule :Full-time  • Salary : $250 Job Descriptions • Studying competitors’ products and services • Manage customer relationship to maintain and generate new sales • Visiting/meeting clients and make new sales • Provide excellent service to both existing and new clients • Meet and exceed sales targets set by the Company • Maintain documentations of sales and activities • Provide daily and weekly sales report • Teach Customer to drive RE. • Daily market visit, dealer meeting and missions to provinces • Other tasks assigned by management
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Apr 2021

Urgent

Premium Auto Accessories ( Automotive/Service Stations )
- The Accounting Clerk performs a variety of general accounting support tasks in an accounting department including: - Verifying the accuracy of invoices and other accounting documents or records. - Update and maintain accounting journals, ledgers, expense vouchers, receipts, accounts payable Enters data into computer system using defined computer programs (AX) - Analyst accounting transaction and post to system, Quick Books. - Assist in tax, Account team - Support superior for full set of accounting such as tax declaration, financial statement and other… - Perform other tasks as required.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Accounting
Posted on : 23 Apr 2021

HGB Motors Co., Ltd ( Automotive/Service Stations )
- Represent Volkswagen Commercial Vehicles & Passenger Cars to customers and prospects - Understand prospects needs (brand new, vehicle line, budget, purchase intention, trade in, loan) - Represent Volkswagen brand image in the market - Achieve monthly target (sales, calls, appointments and test drive) - Generate sales and upsales (merchandise, accessories and After Sales services)
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Sales-Showroom
Posted on : 22 Apr 2021

Urgent

Toyota Cambodia ( Automotive/Service Stations )
- Support sales consultants and manager by issuing quote, contract, invoice, and other sales related info - Ensure to have sufficient with proper control of inventories both new car and stationary/ amenity ready for use - Regularly report sales situation to manager i.e Sales, order taking, stock back order and other expenses - Check and update all sale related expense prior submitted to the manager - Ensure each customer profile has been updated by each sales staff on a regular basis - Perform other task assigned by Branch Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Administrative
Posted on : 22 Apr 2021

Urgent

Toyota Cambodia ( Automotive/Service Stations )
- Handling the regular management report and meeting preparation (Weekly/Monthly/BOD and SH meeting) - Able to do the report analysis and explanation to manager - Assisting Manager for the annual budget preparation with closely communicate with all related stakeholders both internal TCAM and external such as TTAP and TTC - Maintaining and setting up Department SOPs as well as policies - Good communication among the team and cross department as well as external parties - Assisting Manager to coach the subordinates to perform the work effectively - Performing other tasks as assigned by Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Business Development
Posted on : 22 Apr 2021

Urgent

Toyota Cambodia ( Automotive/Service Stations )
- Daily review with SCs ( Morning & Evening ) - Screen A-card customer & Prospector in sales system to assign for daily sales follow up - Daily monitoring showroom check sheet & Car display - Set Monthly target sales units by models and color also include accessory - Review and feedback SCs monthly plan sake target - Support close sales each SCs - Assign and advice sales team to create sales talk script - Consolidate all team members daily/weekly/monthly to manager - Consolidate Test drive, Road Show & SR Event to Manager - Update competitor movement and sales performance (Need support from Marketing Dept to update competitor) - Keep improving staff moral and understand of Toyota ways - Review Staff pending commitment with other section as well as with customers - Prepared List standby & Tanning schedule for new sales staff - Prepared Document for renew contract - Preparing role play for improve sales skill - To conduct other jobs as assignment by manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Sales-Showroom
Posted on : 22 Apr 2021

Auto World Parts And Accessories Ltd ( Automotive/Service Stations )
- ធ្វើការវាយតំលៃនិងព្យាករណ៏ចំពោះពេលវេលា និង តំលៃនៃការ តុបតែង - មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ និង ប្រាកដថារាល់ការងារទាំងអស់មានគុណភាពល្អ - រៀននូវ បច្ចេកទេសថ្មីនិងពត៌មានដែលបានផ្ដល់ឲ្យពីក្រុមហ៊ុន - សំអាតកន្លែងធ្វើការ មុននិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃ -​ សម្អាត នឹងមើលថែរថយន្តភ្ញៀវឲបានល្អ - ឧបករណ៏ផ្សេងៗដែលបានប្រើប្រាស់រួចហើយ ត្រូវយកទៅទុកកន្លែងដើមវិញ - ធានាមិនអោយមានការខូចខាតរថយន្តភ្ញៀវឡើយ - ការងារផ្សេងទៀតនឹងត្រូវដាក់ឲធ្វើដោយប្រធានផ្នែក ឬ អ្នកគ្រប់គ្រង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Technician-Industrial
Posted on : 22 Apr 2021

Camko Motor Company LTD ( Automotive/Service Stations )
•Manage the daily operations of the accounting department including all its functions including, cash management and financial reporting. •Ensure accurate and timely reporting as required by regulations and management including analysis reports. •Ensure compliance to relevant statutory requirements and accounting standards. •Monitor and analyse accounting data and produce financial reports or statements quarterly. •Ensure tax compliance focusing on effective tax planning. •Produce and review monthly financial and management. •Reports focusing on cost control and cash flow management. •Enforce proper accounting methods, policies and principles through SOP. •Continually review work practices and procedures for better operational efficiency; proactively raise management attention to problems and resolutions in financial processes and controls. •Manage and motivate the accounting team members and encourage them to progress and develop their skills and provide appropriate training when needed. •Manage team personnel issues relating to staff conflicts. absenteeism, performance issues, etc. •Coordinate external financial audits annually as per Management requirement. •Build close working relationship with other business functions to provide technical advice on accounting issues. •Other tasks as relevant and/or assigned by management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Accounting
Posted on : 22 Apr 2021

Premium Auto Accessories ( Automotive/Service Stations )
- ស្វែងរក និង ធ្វើការណាត់ជួបអតិថិជន - ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ដើម្បីអោយអតិថិជនធ្វើការជាវផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន - ធ្វើរបាយការណ៏លក់ ប្រចាំថ្ងៃ និងសប្តាហ៏ - ចុះជួបអតិថិជន​ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនចាស់និងថ្មី - អនុវត្តន៍ការងារដទៃទៀតដែលថ្នាក់លើប្រគល់អោយ
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Junior Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 22 Apr 2021

Premium Auto Accessories ( Automotive/Service Stations )
- ទំនាក់ទំនងលក់ជាមួយអតិថិជនចាស់ ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន - សិក្សាពីស្ថានភាពទីផ្សារ និងសរសេររបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ - មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន - មានសមត្ថភាពខ្ពល់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន - ចេះធ្វើការជាក្រុម និងជាបុគ្គល
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Junior Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 22 Apr 2021

Premium Auto Accessories ( Automotive/Service Stations )
- ត្រួតពិនិត្យ និងមើលការជួសជុលរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យទាន់ពេលវេលា - ត្រូវរៀបចំកាលវិភាគត្រួតពិនិត្យថែទាំរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ - មានការសហការគ្នារវាងក្រុមការងារបានល្អ - កត់ត្រាសៀវភៅតាមដានការជួសជុលរបស់រថយន្តនីមួយៗប្រចាំថ្ងៃ - ត្រូវគោរពតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង - គោរពពេលវេលាបំពេញការងារ - មានជំនាញជួសជុល និង​ដឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនច្បាស់លាស់
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Technician-Industrial
Posted on : 22 Apr 2021

Auto World Parts And Accessories Ltd ( Automotive/Service Stations )
- ធ្វើការវាយតំលៃនិងព្យាករណ៏ចំពោះពេលវេលា និង តំលៃនៃការ តុបតែង - មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ និង ប្រាកដថារាល់ការងារទាំងអស់មានគុណភាពល្អ ហួសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន - រៀននូវ បច្ចេកទេសថ្មីនិងពត៌មានដែលបានផ្ដល់ឲ្យពីក្រុមហ៊ុន - សំអាតកន្លែងធ្វើការ មុននិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃ -​ សម្អាត នឹងមើលថែរថយន្តភ្ញៀវឲបានល្អ - ឧបករណ៏ផ្សេងៗដែលបានប្រើប្រាស់រួចហើយ ត្រូវយកទៅទុកកន្លែង ដើមវិញ - ធានាមិនអោយមានការខូចខាតរថយន្តភ្ញៀវឡើយ - ការងារផ្សេងទៀតនឹងត្រូវដាក់ឲធ្វើដោយប្រធានផ្នែក ឬ អ្នកគ្រប់គ្រង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Technician-Industrial
Posted on : 22 Apr 2021

Urgent

Toyota Cambodia ( Automotive/Service Stations )
 Performing Daily, weekly and monthly backup and recovery plan  Monitoring and maintaining Microsoft Exchange server.  Monitoring and maintaining Vmware vSphere environment.  Installing and configuration new hardware and software on Server System  Monitoring and maintaining firewall and security management for all branches.  Apply security patches and change Management for all clients Servers.  Registering, deleting updating user mail-account and new PC and product its monthly reports.  Resolving all Server’ related technical provider training and support to users.  Collaborating and supporting other IT Systems as required.  Other tasks as assigned by IT Leader/Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • IT-Software
Posted on : 22 Apr 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!