Sort by

សាលាហ៊ែនព្រីន | Handprints School ( Education-Training )
- Provide the students with an efficient and sufficient learning quality - Train students for school contests - Provide comfortable classroom environment - Motivate students to learn - Get parents involvement - Conduct students assessment - Provide counseling to students - Be invigilator and mark students’ exam paper - Participate in school events and meetings
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Education
Posted on : 18 Jun 2021

Mrs Hannah Alfred ( Education-Training )
Job Vacancy I’m Looking For A Domestic Worker’s For The Above Position Nanny And Driver. My Name Is Mrs Hannah Alfred, We Just Move To 8 Kingsbury Gardens Dunstable LU5 4PX, UK,We Are Loving For A Nanny Can look After Our 2 Beautiful Kids 9Month and 3Yrs Old Girls Permanent Full-Time Languages English Experience 1 Year To Less Than 2 Years Salary/Wages Housekeeping/Nanny :£3600 Monthly (Weekly Allowance £200) Driver :£3500 Monthly (Weekly Allowance £200) Note; You Are Expected To Shoulder 50% Of Your Travel Legal Expenses And Accommodation, Feeding Is Free, Employee Must Be Willing To Stay With The Family Full Time. Candidate Should Forward Over Their CV Or Resume to hannahalfred4@gmail.com Or malfred138@yahoo.com or Contact +447451247610 Through IMO.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Healthcare
Posted on : 18 Jun 2021

សាលាហ៊ែនព្រីន | Handprints School ( Education-Training )
Main Duties & Responsibilities - Provide the students with an efficient and sufficient learning quality - Train students for school contests - Provide a comfortable classroom environment - Motivate students to learn - Get parents involvement - Conduct students assessment - Provide counseling to students - Be an invigilator and mark students’ exam paper - Participate in school events and meetings How to apply Interested candidates can drop your CV and Cover Letter at the nearest campus or send it via this e-mail address: (handprintsschoolhr@gmail.com). The only shortlisted candidate will be contacted. For more information please contact 010 386 710
 • Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Training/Development
Posted on : 18 Jun 2021

Urgent

CSC INTERNATIONAL SCHOOL ( Education-Training )
Job Description: - Teaching Kindergarten, Primary/Secondary students - Prepare the lesson plans - Prepare exam papers - Do the marking - Do other tasks assigned by supervisors - 可以教幼儿班、中小学 -准备教案 - 准备考试卷 - 改学生作业 -做其它工作
 • Full Time,Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Training/Development
Posted on : 18 Jun 2021

សាលាហ៊ែនព្រីន | Handprints School ( Education-Training )
Main Duties & Responsibilities - Provide the students with an efficient and sufficient learning quality - Train students for school contests - Provide comfortable classroom environment - Motivate students to learn - Get parents involvement - Conduct students assessment - Provide counseling to students - Be invigilator and mark students’ exam paper - Participate in school events and meetings
 • Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Education
Posted on : 18 Jun 2021

ICS GROUP ( Education-Training )
- ដឹកជញ្ជូនសិស្សទៅមកឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និងមានសុវត្ថិភាព - ពិនិត្យ ថែទាំ និងសំអាតរថយន្តជាប្រចាំ - គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងពេលបើកបរ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងវិន័យការងារ - យាមប្រចាំការតាមតំបន់ និងម៉ោងពេលដែលបានកំណត់ - បំពេញការងារផ្សេងតាមតម្រូវការក្រុមហ៊ុន
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

សាលាហ៊ែនព្រីន | Handprints School ( Education-Training )
Main Duties & Responsibilities - Provide the students with an efficient and sufficient learning quality - Train students for school contests - Provide comfortable classroom environment - Motivate students to learn - Get parents involvement - Conduct students assessment - Provide counseling to students - Be invigilator and mark students’ exam paper - Participate in school events and meetings
 • Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Education
Posted on : 18 Jun 2021

Urgent

ICS GROUP ( Education-Training )
- Assist homeroom teachers - Manage the class discipline and order - Ensure every student’s safety - Assist and support students at all times at school - Attend all school activities assigned by the Vice Principal or the School Principal
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Education
Posted on : 18 Jun 2021

សាលាហ៊ែនព្រីន | Handprints School ( Education-Training )
- Provide the students with an efficient and sufficient learning quality - Train students for school contests - Provide comfortable classroom environment - Motivate students to learn - Get parents involvement - Conduct students assessment - Provide counseling to students - Be invigilator and mark students’ exam paper - Participate in school events and meetings
 • Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Education
Posted on : 18 Jun 2021

ICS GROUP ( Education-Training )
- ធានា និងរក្សាសុវត្ថិភាពសិស្ស នៅពេលចូល-ចុះពីរថយន្ត នៅក្នុងរថយន្ត និងនៅ ពេលជូនសិស្សដល់ដៃមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល - មើលសិស្សមិនឱ្យស្រែកឡូឡា ឬប្រឡែងគ្នានៅពេលកំពុងជិះរថយន្ត - ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះសិស្សជិះឡាន ទាំងពេលដឹកមកសាលា និងជូនត្រឡប់ទៅផ្ទះ ដើម្បីធានាបានគ្រប់ចំនួនកំណត់ - យាមប្រចាំការតាមតំបន់ និងម៉ោងពេលដែលបានកំណត់ - បំពេញការងារផ្សេងៗតាមតម្រូវការក្រុមហ៊ុន
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

ICS GROUP ( Education-Training )
តួនាទីសំខាន់ៗ: - យាមប្រចាំការតាមជាន់ រក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាព សិស្ស គ្រូ និងបុគ្គលិក - ទទួលសិស្ស និងជួយសម្រួលសិស្សនៅពេលចេញទៅផ្ទះ - ត្រួតពិនិត្យការសន្សំសំចៃទឹក-ភ្លើង - ធានាឱ្យបានភាពស្អាតស្អំនៅទីកន្លែងដែលខ្លួនប្រចាំការ - បំពេញការងារផ្សេងៗតាមតម្រូវការក្រុមហ៊ុន
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

ICS GROUP ( Education-Training )
Duties - Responsible for collecting and typing all examination papers - Ensure the order and discipline of all students during recess times, lunch break and dismissal times - Ensure that office and school premises, furniture and equipment are properly managed and maintained - Attend all school activities assigned by the Administrative Officer, the School Principal or the Superintendent
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Education
Posted on : 18 Jun 2021

ICS GROUP ( Education-Training )
• ធានាកូពីឯកសារទៅតាមតម្រូវការរបស់សាលា និងទាន់ពេលវេលា • បំពេញការងារបច្ចេកទេស ក្នុងការថែទាំ និងធានាឱ្យប្រើប្រាស់បាននៅ ម៉ាស៊ីនPhotocopy, Sound System, DVD Player, TV, Computer និង កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព • ត្រួតពិនិត្យក្រដាសកូពី និងក្រដាស់ព្រីន • ចូលរួមសម្របសម្រួលក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនានារបស់ក្រុមហ៊ុន • បំពេញការងារតាម Work-Order • ចូលរួមរាល់សកម្មភាពនានានៅក្នុងសាលាដែលបានចាត់តាំងដោយប្រធានក្រុម ឬប្រធានផ្នែក។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Assistant/Secretarial
Posted on : 18 Jun 2021

ICS GROUP ( Education-Training )
ថ្ងៃធ្វើការ៖ ចន្ទដល់សុក្រ និងសៅរ៍ពាក់កណ្តាលថ្ងៃ តួនាទីសំខាន់ៗ: - ជួយគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ក្នុងការធ្វើការងារផ្សេងៗនៅក្នុងថ្នាក់ - មើលវិន័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ - ធានា និងរក្សាសុវត្ថិភាពសិស្ស - ជួយ និងសម្របសម្រួលនៅពេលសិស្សធ្វើការងារផ្សេងៗរបស់សាលា - បំពេញការងារផ្សេងៗតាមតម្រូវការសាលា
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Training/Development
Posted on : 18 Jun 2021

Urgent

Hi-Bridge School ( Education-Training )
Admin. Assistant -Be able to use Ms Word & Ms Excel, internet and email -Be able to solve problems peacefully in team, members -Be honest and sincere towards the profession -Follow positively the core value and mission of HBS IT Assistant - Be responsible for availability of server and client platform - Operate and maintenance server, client, billing system, printers …… - Diagnosing, troubleshooting, and resolving a wide variety of complex technical issue pertaining to server -Design leaflets, broachers, and other documents -Follow up and update the school events through the school website -Handle some office work Sport Teacher -Teach the students sport lessons Swimming Teacher -Teach the students swimming lessons គ្រូបឋមនិងមធ្យមសិក្សា -ចូលចិត្តកុមារ មានការអត់ធ្មត់ជាមួយនិងកុមារ មានការឆ្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្រៀន -ចេះជម្រុញទឹក និងលើកទឹកចិត្តដល់អោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សា -តាមដានការសិក្សារបស់សិស្ស -មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសិស្សនិងបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតនៅសាលា -មានឆន្ទៈមុះមុតនិងទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ -ចូលរួមសិក្ខាលាសបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមលើវិជ្ជាជីវៈ -ចូលរួមប្រជុំប្រចាំខែ -រៀបចំការប្រលេងប្រចាំខែ ប្រចាំឆមាស -បូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំខែ ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ -ចូលរួមការប្រជុំរវាងមាតា បិតា អាណាព្យាបាលរបស់សិស្សនិងគ្រូបង្រៀន -ភារៈកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវរៀបចំដោយគណៈគ្រប់គ្រងលាសា
 • Full Time,Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Education
Posted on : 18 Jun 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!