Sort by

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Svay Rieng |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 08 Jul 2020

POWER CIGAR TOBACCO CO.,LTD ( Manufacturing-Production )
力量雪茄烟草有限公司招聘启示 力量烟草有限公司是世界知名的雪茄生产商,公司生产、销售手工雪茄和卷烟型雪茄。烟厂位于4号公路198公里,在柬埔寨第一期投资已达6000万美元,厂区占地面积达10万平方米,其中厂房面积达2万余平方米。 现因业务发展需要,招聘以下人才 以下各岗位工作地点是西港烟厂,位于4号公路198公里。 1. 有中国留学经历的柬籍人仕,专业/经验不限,薪酬面议。 2. 柬籍税务会计:要求(1)有柬埔寨税务工作经验(2)具备中文口语交流能力。薪酬面议。 3. 柬籍管理人员:要求(1)有实际管理经验(2)具备中文口语交流能力。(3)专业、行业、经验不限。薪酬面议。 4. 柬籍人事主管:要求精通中柬文,3年以上人事经验,了解法律法规,能独立开展招聘、合同、工资、社保等人事工作,熟练使用电脑办公软件,工资800-900元。 5. 司机兼翻译:有中柬口语交流能力,有驾驶证及实际驾驶经验,薪酬450-550元。 6. 职员:有中柬文口语及书面翻译能力,薪酬500-550元。 7. 学徒工:有基本中文口语沟通能力,薪酬250-300元。 以下岗位工作地点在金边或暹粒 1. 办公室职员或销售专员:有中柬文口语及书面翻译能力,薪酬500-550元。 2. 柬籍税务会计:要求(1)有柬埔寨税务工作经验(2)具备中文口语交流能力。薪酬面议。本岗位会出差西港工厂。 本公司为部份岗位提供免费吃住福利。 住:2人间,每间宿舍配备空调、WIFI、卫星电视,及公共洗衣机。 吃:公司提供优质免费三餐。 联系方式: 邮件 lilin@power-tobacco.com 微信 jayson185 电话 0716379198
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Manager |
 • Human Resource
Posted on : 08 Jul 2020

Urgent

SIN VENG YU NATURAL COFFEE AND TEA ( Manufacturing-Production )
- ដឺកជញ្ជូនបុគ្គលិក​ និងទំនិញទៅតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ដោយប្រកបដោយសុវត្ថភាព - គោរពច្បាប់ចរាចរណ៏ និង​ផ្លាកសញ្ញាច្បាប់ចរាចរណ៏អោយបាន​១០០% - បើកបរប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន​ និងការយោគយល់ - ត្រួតពិនិត្យ កត់ត្រា និង​តាមដាន​​​ ការជួសជុលថែទាំ​ ការប្រើប្រាស់ប្រេង​ - បំពេញការងារផ្សេងទៀតដែលប្រធានបានដាក់ជូន
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 08 Jul 2020

Urgent

Siglo (Cambodia) CO,.LTD ( Manufacturing-Production )
1)安排手袋样品的开发。 2)接收客人的订单,发生产订单给车间。 3)追踪、跟进大货物料进度,以及车间生产进度,及时跟客人沟通。 4)跟进出货情况。
 • Full Time |
 • Kampong Speu |
 • Fresh/Entry Level |
 • Purchasing/Merchandising
Posted on : 07 Jul 2020

Urgent

SIN VENG YU NATURAL COFFEE AND TEA ( Manufacturing-Production )
 Design marketing materials & Graphic Design;  Provide support on technology issues;  Maintenance system and backup data;  Repair hardware and software  Report to General Manager  Other tasks as assigned
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • IT-Network-Sys-DB Admin
Posted on : 07 Jul 2020

Hydrologic Social Entperprise ( Manufacturing-Production )
Job Responsibilities: *Recruiting and talent development - 70% Develop company recruiting strategy: • Given the local market, research and identify the “perfect” candidate profile for desired positions. Then come up with best possible strategy to attract and hire these candidates • Identify potential industries and places where to attract good candidates • Be creative in use of tools, platforms, messages and communication channels Talent development and talent retention: • Identify, develop and implement strategy for consistent talent development • Develop strategy alongside with management to increase staff retention • Maintaining high level of engagement and communication with staff in order to establish sense of community and belonging • Share and communicate common values within the team Identify Potential Candidates: • Identify potential hires based on applicant resumes and vacant staff positions. Work closely with department managers to identify critical positions and examine applicant information (including resumes and social media sites) to determine which candidates meet or exceed the position’s requirements. Create Job Posting that stand out: • Craft and post job listing on job recruitment boards and other websites to attract skilled applicants. This includes social media - Linked IN, Facebook. Create strategy to help attract the best CVs. Work closely with department and hiring managers to identify the role’s key duties and core competencies along with any educational or certification requirements before posting the job and opening it to applicants Work closely with the direct sales force managers to further identify and fine tune recruiting in the field: • Listen to Area Sales managers and work closely with them to support them with recruitment of staff in field • Provide support and materials for recruitment in field **HR Admin tasks - 30% (with help of HR admin assistants) • Maintains a pay plan by conducting periodic pay surveys; scheduling job evaluations; preparing pay budgets; monitoring and scheduling individual pay action; recommending, planning, and implementing pay structure revisions. • Ensures planning, monitoring, and appraisal of employee work results by training managers to coach and discipline employees; scheduling management conferences with employees; resolving employee’s problems; counselling employees and supervisors. • Maintains management guidelines by preparing, updating, and recommending human resource policies and procedure • Ensures legal compliance by monitoring and implementing applicable human resource federal and state requirements; conducting investigations; maintaining records; representing the organization at hearings. • Responsible for employees delegate with Ministry of Labor and Vocational Training • Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions. • Maintains historical human resource records by designing a filing and retrieval system; keeping past and current records • Maintains human resource staff job results by counseling and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results • Benefits: communicate and assure that employees know and receive benefits assigned to them • Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies. • Prepares employees for assignments by establishing and conducting orientation and training programs.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Management-Top Level
Posted on : 07 Jul 2020

Urgent

ISA (Cambodia) Textile ( Manufacturing-Production )
+ Delivery note day-to-day + Counting and organise stock in/out (FIFO) daily + Notice people delivery daily, monthly, and yearly + Prepare stock in/out to team leader and manager + Stock risk preparation, delivery broken and delivery controlling + Order and checking stock activity for day to day + Assist and handle order stock purchasing for monthly and yearly + Activity reporting and assige under stock team leader and manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Stock/Inventory Control
Posted on : 07 Jul 2020

Urgent

SIN VENG YU NATURAL COFFEE AND TEA ( Manufacturing-Production )
​ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្កលិគ ឆ្នើម ក្លាយជាបុគ្គលិកឆ្នើមរបស់ ស៊ីន វេង​ យូ និងទទួលបានលំនៅស្ថានមួយដោយស្របច្បាប់ពីស៊ីន វេង​ យូ។ តើ អ្នកចង់បាន លំនៅស្ថាន មួយ ដែលជាកម្មសិទ្ធស្របច្បាប់របស់លោកអ្នកដែររឺទេ ? គឺមានតែក្រុមហ៊ុន ស៊ីន វេង យូ តែមួយគត់​អាចជួយលោកអ្នកបាន។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Manufacturing
Posted on : 07 Jul 2020

Urgent

Siglo (Cambodia) CO,.LTD ( Manufacturing-Production )
工作地点在实居省44号公路的工厂。 1)中柬英的文字翻译。 2)申购lE属下5个部门的所需材料。 3)所有模具收发数据统计。 4)管理lE本地人文沟通翻译。 5)制作培训本地人APP文件。 6)面对客人对lE提出的技术要求翻译工作。 7)陪同经理和客人开会。
 • Full Time |
 • Kampong Speu |
 • Fresh/Entry Level |
 • Assistant/Secretarial
Posted on : 07 Jul 2020

Urgent

Siglo (Cambodia) CO,.LTD ( Manufacturing-Production )
- Perform maintenance and update on the existing website, both technical support and content updates on the website. - Work closely with IT Manager to develop new software to make our school full of technology. - Corporate with IT officer to solve problems and update on our existing software and website. - Control data flow on our existing software during enrollment period as well as student registration online. - Technical support related to our system to End User as well as User Training. - Report to IT Manager about system problem and system update progress. - Corporate with Software developer company to work out with system project development. - Support IT daily task. - Computer Based Exam Invigilator.
 • Full Time |
 • Kampong Speu |
 • Fresh/Entry Level |
 • IT-Network-Sys-DB Admin
Posted on : 07 Jul 2020

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Kampong Thom |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 07 Jul 2020

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 07 Jul 2020

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Prey Veng |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 07 Jul 2020

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Svay Rieng |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 07 Jul 2020

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Takeo |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 07 Jul 2020

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!