Sort by

Kuoch Tech Sreng ( Trading/Import/Export )
- មើលថែទំាក្មេងៗ - ផ្តល់ចំណីអាហារ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Personal Care
Posted on : 31 Mar 2020

Urgent

HOME IMPROVEMENT PRODUCTS CO.,LTD ( Trading/Import/Export )
- ទទួលស្វាគមន៏ដល់អតិថិជន​។ - បកសា្រយ និងបង្ហាញពីផលិតផល។ - ប្រតិបត្តការងារលក់ក្នុងហាងប្រចាំថ្ងៃ។ - ការងារផ្សេងៗចាត់ចែងដោយប្រធានផ្នែក។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Showroom
Posted on : 31 Mar 2020

Urgent

HOME IMPROVEMENT PRODUCTS CO.,LTD ( Trading/Import/Export )
-មានបទពិសោធន៏បើកបរម៉ូតូកង់បីកាន់តែប្រសើរ -ស្មោះត្រង់ មានឆន្ទៈធ្វើការងារ និងការសហការ -កម្រិតវប្បធម៏ចាប់ពីថ្នាក់ទី ៧ឡើង -ស្គាល់ផ្លូវក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានច្បាស់
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Driver/Security
Posted on : 31 Mar 2020

Chip Mong Group ( Trading/Import/Export )
ក្រុមហ៊ុនជីប ម៉ុង ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើននាក់តាមមុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖ -​ សន្តិសុខ 10នាក់ - កូនកាំបិត 2នាក - អនាម័យ 3នាក់ - អ្នកបើកបររថយន្តការិយាល័យ 1នាក់ - អ្នកបើកបររថយន្តសម្រាប់នាយកក្រុមហ៊ុន 1នាក់ - អ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញទម្ងន់ 2តោន 2នាក់ - អ្នកបើកបររថយន្តស្ទូច 2នាក់ អត្ថប្រយោជន៍៖ អាហារ ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារ និងសុខភាព ប្រាក់អតីតភាពការងារ ប្រាក់លើកទឹកចិត្តការងារប្រចាំឆ្នាំ ការតំឡើងប្រាក់ខែរៀងរាល់ឆ្នាំ កម្មវិធីជប់លៀងបុគ្គលិក និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត។ បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការ សូមយកប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) មកដាក់នៅការិយាល័យក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង ស្ថិតនៅអគារលេខ 137 ផ្លូវម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងកេងកង3 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ឬអាចដាក់ពាក្យតាមរយៈអ៊ីម៉ែល sivatha.seang@chipmong.com ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ 067 666 346 / 086 555 815
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • labor
Posted on : 31 Mar 2020

Urgent

ABC Trading Co., Ltd ( Trading/Import/Export )
ក្រុមហ៊ុន ABC Trading Co.,Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើការចែកចាយ គ្រឿងបន្លាសម៉ូតូ។ ABC Trading Co.,Ltd ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម: - ប្រាក់បៀរវត្សចាប់ពី $180 ដល់ $270 និងតាមបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្តែង។ - ប្រាក់កំរៃជើងសារ (Commission) ។ - មានប្រាក់ខែទី13 ពេលធ្វើការគ្រប់1ឆ្នាំ។ - ប្រាក់ចាក់សាំង និងកាតទូរស័ព្ទ។ - មានការតំឡើងប្រាក់ខែរៀងរាល់ 6ខែម្តងក្នុងករណីបង្កើនការលក់បានល្អ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 31 Mar 2020

RMA Cambodia ( Trading/Import/Export )
Handle the practical things being with HR functions as like: - Control Memo Reference number of Company’s letter to the government; - Draft and translate the Company’s letter to the government; - Study the possibility and understand the flow of work, procedures and process of registering and continuing the licenses for Company business operation for both new Company registration and updating the progresses; - Prepare and update the legal budget - Ensure the compliance practices throughout the Company - Perform other assigned tasks by Group Management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Human Resource
Posted on : 31 Mar 2020

Urgent

ABC Trading Co., Ltd ( Trading/Import/Export )
ABC Trading Co., Ltd is a trading and distribution specialist selling motorcycle parts, tires and tubes. We thrive for excellence in what we do by offering care to our employees and offering quality products and services to customers. This job hiring of a "Sales and Marketing Manager" is one of our effort to professionalize our selling/distribution process so that we can better serve our customers and strengthen our brand loyalty. The job of Sales and Marketing Manager includes: - Induce the right value and working attitude among sales team. - Strengthen selling skills of the sales team with training, product and technical knowledge, and supports. - Conducting research, evaluating market situation, diagnose existing and potential problems. - Develop strategies to fence of competition. - Develop strategies to strengthen brand awareness and loyalty. - Develop strategies to efficiently roll out new products and achieve high distribution coverage in an efficient manner. - (Most important !) Execute all of the above with attention to details and determination.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Manager |
 • Sales and Marketing
Posted on : 31 Mar 2020

RMA Cambodia ( Trading/Import/Export )
Key Responsibilities Efficient allocation of workshop equipment and manpower available Coordinating and allocating the work required for repair and maintenance Balances the workflow between teams Monitors and enforces work and safety standards, policies, practices and procedures Generates revenue inside the workshop Monitors warranty and CVPS Overall management of an efficient and safe work environment Allocates assets to product the most effective delivery of service to the customer. Proven maintenance, repair diagnostic and technical experience in passenger and commercial vehicles. Preferred areas of experience with light, medium and heavy duty diesel trucks. Expert in maintenance support and management. Thorough understanding of technical manuals. Prior training and / or maintenance experience preferred
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Technician-Industrial
Posted on : 31 Mar 2020

Kuoch Tech Sreng ( Trading/Import/Export )
- Prepare budget for events planning and promotion. - Making marketing strategies for Sale and marketing grow. - Knowledgeable to solve the problem skills clients - Listening to customer requirements and presenting appropriately to make a sale - Maintaining and developing relationships with existing customers - Work corporate with sale teams leader - Responding to incoming email and phone inquiries; - Gathering market and customer information. - Representing their company at trade exhibitions, events and demonstrations - Advising on forthcoming project developments - Perform any related duties and special projects as requested by the General Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Sales&Marketing
Posted on : 31 Mar 2020

Memot Venture Co., Ltd ( Trading/Import/Export )
* Responsibility - Distribute products widely in the assigned territory - Achieve monthly target - Display products well and do merchandising in outlets - Promote existing and new products to customers
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 30 Mar 2020

Urgent

HOME IMPROVEMENT PRODUCTS CO.,LTD ( Trading/Import/Export )
-ផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ផលិតផលដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគ្រប់ចំនួនគោលដៅដែលបានកំណត់ -មានទំនាក់ទំនងល្អ ថែរក្សាអតិថិជនចាស់ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីៗ -ធ្វើរបាយការលក់ប្រចាំថ្ងៃ -ត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើរបាយការណ៏ទីផ្សាជាប្រចាំ -ការងារផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធានផ្នែក
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 30 Mar 2020

Kuoch Tech Sreng ( Trading/Import/Export )
- To survey all information related with property in accuracy - Manage and operate all the projects to answer the schedule with the high quality to keep the good branding and compete all the requirements - Controlling the effective costing to help the company to gain more business - Identify risk managements with excellent solution about real Estate to customers. - Be able to understand property law - Deal daily matter to make sure Real Estate running smoothly - Participate on bidding process on property - Support sales-team to gain the projects of Real Estate to make sure the products and good service. - Provide training and the key performance indicator to all Sale teams to enhance the quality of them. - Other tasks assigned by General Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Consultants/Advisers
Posted on : 30 Mar 2020

RMA Cambodia ( Trading/Import/Export )
Key Responsibilities Builds rapport and customer relationships and qualifies the customer’s requirements Demonstrates the JLR Customer First Behaviors in all interactions with customer and colleagues Support customers in all the relevant of customer’s needs, demand and customer satisfaction Ensure sales opportunities are maximized for the full range of JLR Services and products, including warranties and service plans Coordinates in purchase and sell process of customer and also dealership’s service support Liaises with administrative colleagues to ensure the documents, contracts, record keeping or other administrative tasks goes smoothly Participates in planning sales and marketing campaigns and promotions Manage the display of products and merchandise Other tasks assigned by direct manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 30 Mar 2020

RMA Cambodia ( Trading/Import/Export )
Key Responsibilities Media Relations Assist with the development and execution of PR plan(s) for corporate office and divisions, Develop, write and distribute approved press releases that are news-worthy. Make suggestions, create and continuously update the elements to include in a formal press kit. Regularly meet with and interview business division to stay up-to-date on their businesses and industries. Schedule photography services for executive photos, significant photo opportunities and events. Build new and stronger relationships with key local media to include: online media, magazines, newspaper, trade publications, TV and Radio stations. Utilize Web sites and social media to post historical and current news-worthy items, press releases, speeches and awards. Assist in creating and updating a tailored media distribution list for business divisions if required. Assist in establishing business divisions and management as a source in the media. Assist with the planning and execution of press conferences. Create process to streamline internal communications relating to the management of news-worthy events. Produce News Clipping binders and organize Media Recaps for management review. Presentations and Speaking Engagements Solicit and secure speaking engagements and participation at industry related events to include logistical support. Solicit and secure speaking engagements and participation at key community events. Publication and Written Materials Confirm article submissions relating to current events and issues in related industries. Act as a “ghost writer” as needed. Assist in writing internal e-newsletter Sponsorship and Community Involvement Assist in creating new sponsorship opportunities that will brands (under own custody) the greatest exposure and ROI. Manage the administrative details of confirming preferred sponsorships. Ensure related sponsor benefits are processed and/or received. Advise on community involvement opportunities. Event Planning Promote and organize press conferences, and other related events. Plan details of the events. Operational and Administrative Attends meetings of related divisions and other meetings as necessary. Recommends and implement ways to increase productivity, professionalism and customer service within the office. Completes outside errands as necessary. Provides administrative support, as needed, to the Strategy and Development Knowledge, Skills and Abilities: Demonstrate excellence in public relations. Ability to generate, share and follow through on ideas to promote related brands. Willingness to contribute to the overall success of the brands. Possess strong presentation, verbal, written and media relations’ skills. Ability to provide excellent PR services for related brands. Ability to actively participate in internal PR meetings. Ability to work well with other staff in a collaborative and professional environment. Ability to execute multiple priority projects simultaneously while ensuring budget, deadlines, business ethics and best practices are met. Ability to develop professionally with regards to being aware and learning industry trends, new public relation techniques and practices, and operational knowledge, etc. Ability to work with minimal to no supervision. Ability to rely on extensive experience and judgment to plan and accomplish goals.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Marketing-Digital
Posted on : 30 Mar 2020

Kuoch Tech Sreng ( Trading/Import/Export )
N/A
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 30 Mar 2020

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!