Sort by

KT Express Logistic Co., Ltd ( Wholesale/Retail )
តួនាទី ផ្នែកលក់ ចំនួន ច្រើនមុខតំណែង (ទីតាំង ភ្នំពេញ កណ្តាល ត្បូងឃ្មុំ កោះកុង ប៉ៃលិន សៀមរាប កំពង់ធំ ក្រចេះ រតនះគិរី កំពង់សោម បាត់ដំបង កំពង់ឆ្នាំង បន្ទាយមានជ័យ កំពត ឧត្តរមានជ័យ ព្រះវិហារ) ពិពណ៌នា • បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន • ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើង • មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន • សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុក • ប្តេជ្ញាសម្រេចគោលដៅលក់ ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន • ប្រុងប្រយ័ត្ន និងឃ្លាំមើលតំរូវការនានារបស់អតិថិជន • សហការនឹងលក់តាមអ្វីដែលប្រធានតំបន់បានរៀបចំងអោយ • ជួយដល់ភារកិច្ចផ្សេងៗដែលត្រូវបានស្នើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Apr 2021

Urgent

PDN CAMBODIA ( Wholesale/Retail )
- To ensure that company objectives are achieved with greatest value and on time - Create long term overall business plan, implement, monitor & evaluate performances to always be ready for changes - Create documents flow of all departments, implement and closely monitor the result to always be ready to changes when necessity - Ensure that all finance transaction is transparent - Recruit efficient team members to achieve the goal with cost efficiency - Create positive working environment for team members - Control and manage overall quality of company's products and services - Generate Daily, Weekly, Monthly and Annually report and statistical report to higher management team
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Manager |
 • Business Development
Posted on : 23 Apr 2021

Srolanh Smart Store ( Wholesale/Retail )
- Welcome customers warmly. -Promotion products instore to customer -Learning technology product. -check and testing products before left it to customer -Explain clearly about how to use products and warranty. -Prepare products in store in mainly and clean -And others task that brand manager assign
 • Full Time,Part Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Apr 2021

KT Express Logistics Co., Ltd. ( Wholesale/Retail )
ពិពណ៌នា • បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន • ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើង • មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន • សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុក • ប្តេជ្ញាសម្រេចគោលដៅលក់ ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន • ប្រុងប្រយ័ត្ន និងឃ្លាំមើលតំរូវការនានារបស់អតិថិជន • សហការនឹងលក់តាមអ្វីដែលប្រធានតំបន់បានរៀបចំងអោយ • ជួយដល់ភារកិច្ចផ្សេងៗដែលត្រូវបានស្នើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Apr 2021

KT Express Logistics Co., Ltd. ( Wholesale/Retail )
• Handle cash, credit, and check transactions with customers • Travel with Delivery Team to collect payment (cash/cheque) from customers as per schedules & locations • Print and hand out invoice/receipt/credit note/debit note to customers • Perform payment clearing in system • Maintain safe and deposit collection to company’s bank account • Prepare Payment Collection Report, AR Aging Report, and other reports of transactions for Line Manager • Ensure no counterfeit bills are received from customers • Assist Line Manager in handling petty cash transactions and reports • Other tasks as assigned by Line Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Accounting
Posted on : 23 Apr 2021

LSN Group (Cambodia) ( Wholesale/Retail )
 ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនចាស់  ប្រមូលពត័មានពីដៃគូប្រកួតប្រជែង ឫពត៍មានទីផ្សារ  សហការ និងចរចារការលក់ផលិតផលជាមួយអតិថិជនដើម្បីសំរេចបាននូវផែនការលក់  ធ្វើការទូទាត់លុយជាមួយអតិថិជនរាល់ការលក់របស់ខ្លួន  ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ អំពីលទ្ធផលនៃការលក់  ផ្តល់ពត៍មានជាប្រចាំរបស់អតិថិជនមកកាន់ប្រធានគ្រប់គ្រងទីផ្សារ  ការងារបន្ថែមដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយក្រុមហ៊ុន
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 23 Apr 2021

Urgent

PDN CAMBODIA ( Wholesale/Retail )
-ជាបុរសឬនារី (អតិភាពបុរសមុន) -យ៉ាងហោចឬតិចណាស់បទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យកសិកម្មណាមួយ(ពិសេសកៅស៊ូ)១ឆ្នាំកាន់តែប្រសើរឬប្រភេទកសិកម្មដំណាំដាំដុះហូបផ្លែណាមួយជាចំបង -រៀបចំចាត់ចែងផែនការថែទាំជម្ងឺដំណាំដាំដុះ ជីកសិកម្ម/សួនជាប្រចាំសម្រាប់កសិដ្ឋានផ្ទាល់ -គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកកម្មករនៅវាលដាំដំណាំឬដាំដុះដោយផ្ទាល់ -ចាត់ចែងការងារម្ចាស់កសិដ្ឋានដាក់ជូនជាប្រចាំ -ស្វែងយល់ជម្ងឺនៃដំណាំហូបផ្លែ បន្លែ ដំណាំវិលជុំ ឬវិលល្ងាច ជាការប្រសើរ -កាលវិភាគសម្រាប់ប្រព័ន្ទការងារ ដំណាំ កម្មករ ចាត់ចែងយ៉ាងជាក់លាក់ ប្រចាំខែ សប្តាហ៍ ប្រចាំឆ្នាំ -រៀបចំផែនការចំណាយសម្រាប់ប្រាក់ខែបុគ្គលិក កម្មករ នឹងផ្សេងៗទៀត -នឹងផ្សេងៗទៀតកំណត់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរ
 • Full Time |
 • Mondulkiri |
 • Senior Executive |
 • Agriculture/Environment
Posted on : 23 Apr 2021

KT Express Logistics Co., Ltd. ( Wholesale/Retail )
ពិពណ៌នា • បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន • ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើង • មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន • សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុក • ប្តេជ្ញាសម្រេចគោលដៅលក់ ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន • ប្រុងប្រយ័ត្ន និងឃ្លាំមើលតំរូវការនានារបស់អតិថិជន • សហការនឹងលក់តាមអ្វីដែលប្រធានតំបន់បានរៀបចំងអោយ • ជួយដល់ភារកិច្ចផ្សេងៗដែលត្រូវបានស្នើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំ។
 • Full Time |
 • Svay Rieng |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Apr 2021

KT Express Logistic Co., Ltd ( Wholesale/Retail )
តួនាទី ផ្នែកលក់ ដុំ ទីតាំង (ភ្នំពេញ កំពង់ធំ) ពិពណ៌នា • រៀបចំដឹកជញ្ជូនផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមគោលដៅ • បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន • រាប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអោយបានត្រឹមត្រូវមុននឹងដឹកទៅគោលដៅ • មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន • ប្តេជ្ញាសម្រេចគោលដៅលក់ ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន • ប្រមូលលុយពីការលក់អោយបានច្បាស់លាស់ • ជួយដល់ភារកិច្ចផ្សេងៗដែលត្រូវបានស្នើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 23 Apr 2021

Urgent

PDN CAMBODIA ( Wholesale/Retail )
• Manage, supervise, mentor, and delegate responsibilities to PR team; • Develop and implement communications plan including strategy, goals and budget; • Coordinate all public relations activities and introduce a distinctive corporate culture to the Company work environment that would promote good relations with customers/stakeholders and enhance the reputation and public image of the Company; • Be a resource person and trainer on public relations, communication, hospitality to employees; • With the guidance and instruction from the COO, arrange interviews and press conferences for the COO or serve as the spokesperson in Company’s events and media coverage; • Work with the Marketing team to develop media relations strategy, seeking premium placements in print, broadcast, social media and online media; • Collaborate with the Marketing team to create presentations, articles, reports, and information for the Company’s website, blogs, and social media; • Cooperate with Marketing team to further strengthen existing media relationships and develop new contacts within business and industry media; • Manage media inquiries and interview requests; • Develop and produce high quality, informative and interesting press releases, articles, related materials and keynote addresses/speeches; • Cooperate with Marketing and HR team to work on CSR initiatives; • Monitor and analyze social, economic, and political trends that may impact the Company and recommend ways to enhance the Company’s image and business based on those analyses; • Provide input and support marketing activities of the Company as required; • Develop corporate hospitality customer care/service policy and practices in cooperation with HR Department and other concerned departments • Do other duties as required by COO
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Business Development
Posted on : 23 Apr 2021

Eadeco (Cambodia) Co.,Ltd ( Wholesale/Retail )
Summary of Responsibilities: Facilitate the implementation of Sales & Marketing plan Assist in analyzing monthly sales record and provide any proper action to reach the goal Ensure smooth running of day-to-day operation Outlet visiting within the city and/or throughout the provinces Assist sales team to executive marketing plan to achieve sales target Assisting S&O Manager regularly to review & revision on department’s Standard Operating Procedures (SOP); To implement marketing strategy at POS Propose and implement advertising, promotional programs, and public relation events Handle complaints and problems from customers, ensure that all claims are in line with company policy company objectives Research market demand and industry competitors Lead a team of Retail Supervisor to consistently improve the operation standards Other tasks assigned by the General Manager/C.O.O
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Apr 2021

Urgent

NPHC Trading Co., Ltd ( Wholesale/Retail )
. Follow the client requirement, concept design creatively develop design to meet the cost, quality and standard; . Lead the team to research on design solution/idea. . Well understanding general design concept of architecture, structure, MEP; . Lead the team to do the details design according to the design idea, prepare the technical documents including drawings, BoQ, General Specification, and Materials; . Lead the team to coordinate with other design department expertise to get the correct details; . Monitor filing for all project files ; implement / improve standardization of drawings; . Make sure the project is running according to schedule and budget; . Check construction site to make sure it follows the approved designs; . Other tasks assign by direct supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Architecture-Interior Design
Posted on : 23 Apr 2021

KT Express Logistics Co., Ltd. ( Wholesale/Retail )
Job Description • Handle cash, credit, and check transactions with customers • Travel with Delivery Team to collect payment (cash/cheque) from customers as per schedules & locations • Print and hand out invoice/receipt/credit note/debit note to customers • Perform payment clearing in system • Maintain safe and deposit collection to company’s bank account • Prepare Payment Collection Report, AR Aging Report, and other reports of transactions for Line Manager • Ensure no counterfeit bills are received from customers • Assist Line Manager in handling petty cash transactions and reports • Can be traveling to the other province • Other tasks as assigned by Line Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Accounting
Posted on : 23 Apr 2021

LOH SENG HENG ( Wholesale/Retail )
Sales and promote the products to the market Visit clients in the field with new or existing clients Gathering market information Report market situation and competitor activities to the supervisor Plan own activities to make strong sales Prepare daily, weekly & monthly plan and sale reports Build & maintain good relationship with customers
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Corporate
Posted on : 23 Apr 2021

Urgent

World Cambodia ( Wholesale/Retail )
• Managing different Junior and Senior Accountants or Finance from different • Consolidate and verify all reports from each task • Control Petty Cash • Control AP and AR • Knowledge about the inventory accounting system • Bookkeeping all the transactions into the system Basic POSM or accounting software • Prepare monthly payroll • Generate or Prepare Monthly P&L, Balance Sheet, Cash- flow and other financial statement • Prepare Monthly sale & Inventory report • Reconcile bank statement with the cash book and with the system as well • Prepare monthly purchase report • Control the billing process and payment to the suppliers and vendors • Tax Declaration and Tax Monthly/Yearly Report • Accounting Software: Quick book or etc.., • Profit and loss statement
 • Full Time |
 • Preah Vihear |
 • Senior Executive |
 • Accounting
Posted on : 22 Apr 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!