Sort by

Urgent

Dufry Cambodia., Ltd ( Wholesale/Retail )
Requirement: English speaking and willing to learn to new jobs if you interesting please send email to : liyheang.long@kh.dufry.com
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Senior Manager |
 • Sales-Retail
Posted on : 25 Jan 2021

KT Express Logistic Co., Ltd ( Wholesale/Retail )
តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវ • បើកបរឡានប្រភេទអូតូនឹងលេខដៃ • បើកបរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្ត • គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ • ស្រលាញ់ផ្នែកបើកបរ • មានបទពិសោធន៍បើកបរ • អាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាពនិងជំនាញបើកបរល្អ • មានភាពស្មោះត្រង់និងតស៊ូនឹងការងារ។ • អាចសម្របខ្លួនតាមពេលវេលាដែលប្រធានផ្នែកបានដាក់អោយ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 24 Jan 2021

Decathlon Cambodia ( Wholesale/Retail )
I guarantee the profitability of the activity. I measure my activities and plan my business. I guarantee the product’s stock availability. I guarantee the good functionalities performances of the website. I guarantee the web merchandising. I find my product. Friendly Navigation (Navigation tree, Filters, Page list, Product page, …). Friendly & Personalized Internal Search Engine. size guide, how to choose, information sticker …). I ensure the increase in traffic. SEO / SEA
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Marketing-Digital
Posted on : 24 Jan 2021

Decathlon Cambodia ( Wholesale/Retail )
You support our digital customers. You help them to choose the right product + service. (+ additional product) You inform/guide him about the e-commerce flow. You help the customer to make an order or you make the order manually. You follow the order and solve all the possible issues (Delivery, payment, exchange, return, …)
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 24 Jan 2021

Srolanh Smart Store ( Wholesale/Retail )
- Welcome customers warmly. -Promotion products instore to customer -Learning technology product. -check and testing products before left it to customer -Explain clearly about how to use products and warranty. -Prepare products in store in mainly and clean -And others task that brand manager assign
 • Full Time,Part Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 24 Jan 2021

KT Express Logistic Co., Ltd ( Wholesale/Retail )
Job Description: • Responsible daily transactions and reconciliation, including account payable/receivable, general ledger, and fixed asset ledger, and bank reconciliation • Responsible for prepayment/accrual/provision/ inventory account reconciliation • Responsible and ensure full compliance for monthly/annual tax declaration • Prepare invoice/ debit note/ credit note and perform posting into system • Process payment to suppliers and monitor AP aging • Process customer payment and monitor AR aging • Control company petty cash and daily cashflow • Produce financial statements and other accounting reports as per accounting standard • Maintain proper accounting documents for external and tax audit • Assist Finance Manager in delivering both external & internal audit exercise • Assist Finance Manager & Management in setting up company annual budget • Assist Finance Manager in ensuring compliance of internal controls and policies by other departments • Other tasks assigned by Finance Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Accounting
Posted on : 24 Jan 2021

LOH SENG HENG ( Wholesale/Retail )
Welcomes visitors by greeting them, in a professional, friendly and efficient manner, answering or referring inquiries Sale products to the customer Work with customers to find what they want Daily sale performance indoor and outdoor Reports on time to work and follows schedule that is given Perform other related duties as required by supervisors
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Front Desk/Receptionist
Posted on : 24 Jan 2021

KT Express Logistics Co., Ltd. ( Wholesale/Retail )
ពិពណ៌នា • បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន • ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើង • មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន • សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុក • ប្តេជ្ញាសម្រេចគោលដៅលក់ ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន • ប្រុងប្រយ័ត្ន និងឃ្លាំមើលតំរូវការនានារបស់អតិថិជន • សហការនឹងលក់តាមអ្វីដែលប្រធានតំបន់បានរៀបចំងអោយ • ជួយដល់ភារកិច្ចផ្សេងៗដែលត្រូវបានស្នើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Sales-Retail
Posted on : 24 Jan 2021

Decathlon Cambodia ( Wholesale/Retail )
Create sport community in Cambodia based on passion and happiness through sport. Recruit and manage a team of sport player with a common dream of sport accessibility to Cambodian. Manage my sport performances and make Decathlon (Store and Online) become first sport meeting of Phnom Penh.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 24 Jan 2021

Urgent

World Cambodia ( Wholesale/Retail )
- រៀបចំចាត់ចែងនឹងថែទាំយានយន្ត ចេញចូល ប្រចាំថ្ងៃនឹងខែ - រៀបចំចាត់ចែងនឹងគ្រប់គ្រងកម្មករលាងសំអាតរថយន្ត ដាក់ទុកតាមរបៀប - រៀបចំពិនិត្យប្រេងប្តូរប្រេងរថយន្ត ប្តូរតម្រងប្រេងរថយន្ត ប៉ូលា - រៀបចំវិក័យបត្រចំណាយដាក់ទៅផ្នែកពាក់ពន្ធនឹងគណនេយ្យករប្រចាំថ្ងៃ - បង្រៀនកម្មករស្តីពីថែទាំបឋមនឹងបើកបរទុកដាក់យានយន្តអោយមានរបៀប ជានិច្ច
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Maintenance
Posted on : 24 Jan 2021

Srolanh Smart Store ( Wholesale/Retail )
-នៅពេលអ៊ុត Screen or Sticker សូមអញ្ជើញអតិថិជនអោយអង្គុយរង់ចាំ -ផ្តល់ពត៏មានឲ្យច្បាស់លាស់អំពីការអ៊ុត និងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗ នៅពេលគាត់អ៊ុត -នៅពេលទទួលទូរសព្ទ័ ឫកុំព្យូទ័រពីអតិថិជន ត្រូវពិនិត្យអោយបានច្បាស់លាស់ តើមានស្នាមឆ្កូត ប្រេះស្រាំ រឺបែកកន្លែងណា -នៅពេលបកScreenចេញពីទូរសព្ទ័ អ៊ុតScreen នឹងអ៊ុតStickerត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ -ត្រូវគិតចេញម៉ូដថ្មីៗ យ៉ាងហោចណាស់៣ ទៅ៤ម៉ូដក្នុងមួយថ្ងៃ ដើម្បីអោយមានម៉ូដប្លែកៗ -បុគ្គលិកផ្នែកស្ទីគ័រ ត្រូវធ្វើរបាយការណ៏ប្រចាំថ្ងៃ ទៅថ្នាក់លើ -មានភាពរោះរាយរាក់ទាក់ ចំពោះភ្ញៀវ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 24 Jan 2021

Urgent

PDN CAMBODIA ( Wholesale/Retail )
-ជាបុរសឬនារី (អតិភាពបុរសមុន) -យ៉ាងហោចឬតិចណាស់បទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យកសិកម្មណាមួយ(ពិសេសកៅស៊ូ)១ឆ្នាំកាន់តែប្រសើរឬប្រភេទកសិកម្មដំណាំដាំដុះហូបផ្លែណាមួយជាចំបង -រៀបចំចាត់ចែងផែនការថែទាំជម្ងឺដំណាំដាំដុះ ជីកសិកម្ម/សួនជាប្រចាំសម្រាប់កសិដ្ឋានផ្ទាល់ -គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកកម្មករនៅវាលដាំដំណាំឬដាំដុះដោយផ្ទាល់ -ចាត់ចែងការងារម្ចាស់កសិដ្ឋានដាក់ជូនជាប្រចាំ -ស្វែងយល់ជម្ងឺនៃដំណាំហូបផ្លែ បន្លែ ដំណាំវិលជុំ ឬវិលល្ងាច ជាការប្រសើរ -កាលវិភាគសម្រាប់ប្រព័ន្ទការងារ ដំណាំ កម្មករ ចាត់ចែងយ៉ាងជាក់លាក់ ប្រចាំខែ សប្តាហ៍ ប្រចាំឆ្នាំ -រៀបចំផែនការចំណាយសម្រាប់ប្រាក់ខែបុគ្គលិក កម្មករ នឹងផ្សេងៗទៀត -នឹងផ្សេងៗទៀតកំណត់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរ
 • Full Time |
 • Mondulkiri |
 • Senior Executive |
 • Agriculture/Environment
Posted on : 24 Jan 2021

NPHC Trading Co., Ltd ( Wholesale/Retail )
Issue invoice and receive payment from client; Make a good relationship and communication with customers; Check out customer purchases accurately and efficiently; Perform daily cash counts at the end of each day; Maintaining a clean and organized clean work;Other tasks are requested by direct supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Accounting
Posted on : 24 Jan 2021

KT Express Logistics Co., Ltd. ( Wholesale/Retail )
ពិពណ៌នា • បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន • ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើង • មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន • សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុក • ប្តេជ្ញាសម្រេចគោលដៅលក់ ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន • ប្រុងប្រយ័ត្ន និងឃ្លាំមើលតំរូវការនានារបស់អតិថិជន • សហការនឹងលក់តាមអ្វីដែលប្រធានតំបន់បានរៀបចំងអោយ • ជួយដល់ភារកិច្ចផ្សេងៗដែលត្រូវបានស្នើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំ។
 • Full Time |
 • Prey Veng |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 24 Jan 2021

KT Express Logistics Co., Ltd. ( Wholesale/Retail )
ពិពណ៌នា • បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន • ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើង • មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន • សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុក • ប្តេជ្ញាសម្រេចគោលដៅលក់ ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន • ប្រុងប្រយ័ត្ន និងឃ្លាំមើលតំរូវការនានារបស់អតិថិជន • សហការនឹងលក់តាមអ្វីដែលប្រធានតំបន់បានរៀបចំងអោយ • ជួយដល់ភារកិច្ចផ្សេងៗដែលត្រូវបានស្នើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំ។
 • Full Time |
 • Svay Rieng |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 24 Jan 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!