Sort by

Urgent

STSK Investment Group ( Banking-Finance-Investment )
1.គ្រប់គ្រង និង រៀបចំការជ្រើសរើសបុគ្គលិក - រៀបចំផែនការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ប្រចាំខែ ប្រចាំឆ្នាំ ។ - រៀបចំលិខិតស្នើសុំជ្រើសរើសបុគ្គលិកទៅអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ - រៀបចំចាត់ចែងការសម្ភាសន៍បេក្ខជន។ - រៀបចំណាត់ពេលវេលាសម្ភាសន៍ជាមួយបេក្ខជន។ - ធ្វើការសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ និង អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងម៉ត់ចត់ នូវនីតិវិធី នៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ។ - រៀបចំការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក - ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចម្រោះបេក្ខជនតាមរយៈការធ្វើតេស្តសរសេរ និងការសំភាសន៍ - រៀបចំកិច្ចសន្យាការងារជាមួយបុគ្គលិកថ្មីដោយ មាន (កិច្ចសន្យាការងារ, លិខិតធានា, អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ,សំបុត្រកំណើត......) ដោយធានាថាការបំពេញនៅក្នុងឯកសារទាំងនោះមានភាពត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់, លិខិតផ្តល់ការងារ ។ - បន្ទាប់ពីរៀបចំកិច្ចសន្យាបានរួចរាល់ត្រូវបញ្ចូនទៅមន្រ្តីរដ្ឋបាលដើម្បីរក្សាទុក និង បញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងបញ្ជីធំ។ - ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ ដោយត្រូវបញ្ជូនទៅអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់, មន្ត្រីបដិសណ្ឋារកិច្ច និង មន្ត្រីរដ្ឋបាលបុគ្គលិក មិនឱ្យលើសពីថ្ងៃសុក្រ នៃសប្តាហ៍នីមួយៗ ដោយធានាថារបាយការណ៍ទាំងនោះមានភាពត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់ ។(១)បុគ្គលិកដែលត្រូវចូលថ្មី និង ពេលវេលាបំពេញការងារ - ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែ នៃខែនីមួយៗ ដោយធានាថារបាយការណ៍ទាំងនោះមានភាពត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់ ។(១)ចំនួនបេក្ខភាពដាក់ពាក្យ (២)បេក្ខជនដែលបានណាត់សម្ភាសន៍(បានមក និង មិនបានមក), (៣)បេក្ខជនដែលបានជ្រើសរើស,(៤) បេក្ខជនដែលបានបដិសេធ (មូលហេតុ) 2. បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រឹះស្ថានអប់រំ និង ភ្ញាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិកខាងក្រៅ - ចុះតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំនានាក្នុងការធើ្វទំនាក់ទំនងក្នុងការធ្វើអនុសារណៈយោគយល់ក្នុងការផ្តល់និស្សិត និង ទីតាំងធ្វើសម្ភាសន៍ - រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រឹះស្ថាននានាអោយបានល្អប្រសើរដោយត្រូវមានតារាងលេខទំនាក់ទំនង អីម៉ែល រឺ ប្រព័ន្ឋទំនាក់ទំនងនានា។ - ចូលរួម និង ត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹង វេទិកាការងារនៅខាងក្រៅ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Human Resource
Posted on : 21 Jan 2021

Urgent

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ( MAXIMA) ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់មុខតំណែង៖ Field Officer (មន្ត្រីតំបន់ប្រតិបត្តិការ) ចំនួន 24 នាក់ ទីតាំងការងារ៖ សាខាពារាំង02នាក់, សាខាអូររាំងឳ02នាក់, សាខាបន្ទាយមាស03នាក់, សាខាកងមាស02នាក់, សាខាអង្គតាសោម02នាក់, សាខាចោមចៅ02នាក់, សាខាព្រែកព្នៅ01នាក់, សាខាអរិយក្សត្រ01នាក់, សាខាព្រែកអញ្ចាញ03នាក់, សាខាកោះឧកញ៉ាតី01នាក់, សាខាថ្នល់ទទឺង02នាក់, សាខាតាក្តុល01នាក់, សាខាកៀនស្វាយ02នាក់ Job Responsibilities: - Recruitment, setting up training and rehearsal session to Maxima’s Agent to ensure that they’re properly full understood before allowing them to work and let them aware of their job and responsibilities. - Make appointment and proceed signing contract agreement with agents - Prepare handout and loan contract document before training and working - Collect loan contract documents from field site to Head Office - Help support Maxima Agent for promotion - Join for appraisal process of Maxima Agent with Field Coordinator - Visit clients in case of late repayment. - Inform and update situation of field site to field Manager - Creating plans to help agents improve, track their progress to meet the goals of these plans - Strongly adhere and follow the guideline and policy of Maxima.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 21 Jan 2021

Urgent

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក មន្រ្តីឥណទាន Credit Officer (ចំនួន ១៧នាក់) គ្រប់សាខា 1. ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (សាខាកំពង់ឆ្នាំង ០ ៥ នាក់) 2. ខេត្តកំពង់ចាម (សាខាកងមាស ០១ នាក់) 3. ខេត្តតាកែវ (សាខាអង្គតាសោម ០១នាក់) 4. ភ្នំពេញ (សាខាចោមចៅ ០១នាក់ សាខាព្រែកព្នៅ ០១នាក់) 5. ខេត្តកណ្តាល (សាខាអរិយក្សត្រ ០២នាក់, សាខាកោះឧកញ៉ាតី ០១នាក់, សាខាថ្នល់ទទឺង ០២នាក់,សាខាកៀនស្វាយ០២នាក់) # ការងារដែលត្រូវធ្វើ 1. ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន 2. បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត 3. វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន 4. ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាការឥណទានដើម្បីអនុម័ត 5. រៀបចំកិច្ចសន្យាឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន 6. អនុវត្ត និងបញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការឥណទាន 7. សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន 8. ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 21 Jan 2021

Urgent

MekongNet ( Telecomunication )
• Meet Sales target as assigned by the management • Maintain and build up relations with corporate customers • Lead generation: conduct cold-call and visit customers • Evaluate opportunity to maximize business outcome. • Follow up and update sales status • Make quotation, proposal and negotiate with customers in order to close sales • Understand the products of the company and customer’s requirement • Observe and report on competitor’s products and activities • Key in customer information and requirement in sales pipeline • Prepare daily and weekly sales report to the management • Participate in sales promotion activities
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales and Marketing
Posted on : 21 Jan 2021

Urgent

Noyakong Group Co., Ltd. ( Transportation/Delivery )
• Attend trade fairs at provinces and overseas • Help to promote, invoice, sampling and testing • Prepare daily and weekly sales report to sale manager • Follow up to maintain customers and develop new customers • Analyse customers research data and market conditions • Monitor channels, expiration and directly visit customers • Others tasks assigned by supervision
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 21 Jan 2021

Urgent

Sochan Investment Co., Ltd. ( Hospital/Health Care )
- Developing and design websites, banners, poster brochures; leaflets; logos; business cards - Develop promotional material for web pages and social media. - Complete the company's internal Website design and other graphic design work - Ability to do design and update website and strong in graphic design experience - Ability to do website development in Dynamic & Static with E-Commerce function - Daily update Facebook page activities to get more customer traffic
 • Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • IT-Software
Posted on : 21 Jan 2021

Urgent

The MoonCity (Cambodia) Project ( Construction-Building-Architecture )
• Create world class, user centered designs through considerations of user research, business requirements, customer feedback and usability study findings. • Develop conceptual diagrams, wireframes, visual mockups, prototypes and visual design of web and mobile applications. • Develop and maintain detailed user interface specifications. • Present design works to user experience, product, business owners for review and feedback. • Work with product and data team to assess and optimize new and existing features and page frameworks • Provide usability recommendations based on industry best practices, analytics, and user behavior.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Architecture-Interior Design
Posted on : 21 Jan 2021

Urgent

ABA Bank ( Banking-Finance-Investment )
Process and prepare Credit Appraisal Report for commercial applications including detailed loan appraisal write-up and detailed financial analysis of the corporate clients referred by the branches or Head Office in order to submit to higher authority for loan approval; Implement financial policies and procedures. Maintain and reconcile the general ledge. Review reconciliation statements prepared by Reporting Officer. Verify the difference or variance and list down reconciling items with properly explanation. Obtain fixed deposit certificates. Review/Prepare inter-placement and investment reports prepared by Reporting Officer. Continuously update inter-placement information such as placement date, maturity date, interest rates, etc. Continuously update investment securities information such as investment date, maturity date, interest rates, etc. Prepare financial disclosure for inter-placement and investment securities. Prepare interest rate due from banks. Prepare borrowing listings and continuously maintain and update borrowings information. Calculate accrual interest receivables from inter-placement and investment securities, and accrual interest payable from borrowings. Prepare accrual interest working paper and tickets. Record the AIR and AIP into accounting system. Reconcile and prepare ticket for borrowing interest payments. Reconcile oversea telex transfer transactions Provide assistance in checking branch monthly budget expenses and record into accounting system. Prepare and process payment tickets as requested from other departments. Maintain department leaves record and planning and update to Administration Department. Flexibly rotate tasks and responsibilities whenever necessary. Provide assistance to internal and external audit as necessary. Manage the filing, storage and security of document. Respond to inquiries. Contribute to maintain clean working environment. Perform other related duties as required.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 21 Jan 2021

Urgent

WorldBridge Outsourcing Solution Co.,Ltd ( General Business )
ក្រុមហ៊ុនវើលប្រ៊ីជអៅសសស៊ឹង សឹលូសិន Worldbridge Outsourcing Solutions Co., Ltd ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលស្ថិតក្រោមសម្ព័ន ក្រុមហ៊ុនវើលប្រ៊ីជគ្រុប និងបានចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលេខ No. Co.3400E/2015 នាខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែម សំរាប់តួនាទី ផ្នែក លក់ខាងក្រៅ ចំនួន 10 នាក់ ដែលបម្រើការងារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 21 Jan 2021

Urgent

World Cambodia ( Wholesale/Retail )
- Call, visit and follow up customers to make new sales - Provide excellent presentation to prospected customers - Collecting, analyzing, evaluating and accounting the information in order to increase productivity of sales. - Complete relevant sales and marketing tasks - Follow up on customer inquiries - Plan and develop a marketing and business plan. - Data respond and reply all commend of the customer need via chat, facebook, and other
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Marketing-Digital
Posted on : 21 Jan 2021

Urgent

CMED Construction ( Construction-Building-Architecture )
Shop Drawing Coordinator is in charge of overseeing timely and profitable completion of a shop drawing and construction work, also helping to coordinate the work-team, cooperate with construction team. Involved in the Project planning, also meet the client expectation and monitor the shop drawing process from feasibility studies/report, standard, designed development, technical design, tender document, bid process and construction consultation. - Meet with corporate heads and clients on a regular basis. - Follow up the Project Master schedule, review, revise according to the project schedule by maintain deadline smoothly. - Assist Shop Drawing Senior Coordinators, Shop Drawing - Manager/Group Leader. - Prepare the task, revise, and follow up, in accordance with tasks and time management and keep things run smoothly to meet the deadline. - Contribute to review and revise the quality control system for the project. - Keep track of all revision and comment. - To develop and implement quality of detail design, according to building codes, law, client requirements and architectural graphic standards. - To exhibit technical expertise with clear understanding of materials, structure, method statement, quality, buildable, and basic MEP systems. - Make the detail and shop drawings, specification, material, before sending out to clients, internal staffs, and relevant persons. - Make the Construction document (Materials, shop drawings, method statement …) to comply with the specification safety and progress. - Contribute to maintain effective working relationships with line and staff functions to ensure the efficient work flow environment. - To use computer programs such as AutoCAD Architecture, 3D Studio MAX, Sketch up Pro., V-Ray Plug-in, Adobe Creative - Suites at Very good level. - Other duties as assigned.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Architecture-Interior Design
Posted on : 21 Jan 2021

Urgent

CMED Construction ( Construction-Building-Architecture )
The role of Structural Drafter is to ensure the structure design withstand stresses and pressure imposed through environmental and human use without any deflect, rotate, vibrate excessively or collapse. The Team is also expected to prepare reports and work with architects, urban planners and other professionals. A structural drafter works off of design guidelines, measurements and calculations, which are typically set by an engineer. Drafters complete the design by finishing all details and adding or deleting necessary components. They may serve as a liaison between engineers and construction workers on certain projects. • Create Engineering drawings on CAD and 3D using AutoCAD Revit • Prepare Architectural designs when needed • Performs AutoCAD drafting of architectural, structural, electrical and mechanical as well as As-Built drawings and red line drawings • Able to produce Shop Drawings and Fabrication drawings is an advantage • Responsible for creating, maintaining and updating drawings to ensure timely construction • Must have the ability to read and interpret drawings • To prepare and issue documentary requirements related to his scope. • Other tasks as may be assigned by immediate supervisor. • Analyse configurations of the basic structural components of a building or other structure; • Calculate the pressures, stresses and strains that each component, such as a beam or lintel, will experience from other parts of the structure due to human use or environmental pressures such as weather or earthquakes; • Consider the strength of various materials, e.g. timber, concrete, steel and brick, to see how their inclusion may necessitate a change of structural design
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Architecture-Interior Design
Posted on : 21 Jan 2021

Urgent

FTB Bank ( Banking-Finance-Investment )
 Meet with clients to promote and sell the Bank’s services and products and to achieve sales targets  Process new account opening and banking transaction for the customers following FTB service standards  Grow the business by creating effective referral networks and build relationship with key business contacts  Continually build product knowledge and awareness to promote and sell the bank’s products and services  Ensure compliance with the Bank’s policies and procedures  Proactively determine customer’s need to actively sell the bank’s full range of product and services  Record both customers information and daily operations into T24 system  Act as a key advocate to existing and potential customers  Assist others where needed
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Front-office
Posted on : 21 Jan 2021

Urgent

World Cambodia ( Wholesale/Retail )
• Managing different Junior and Senior Accountants or Finance from different • Consolidate and verify all reports from each task • Control Petty Cash • Control AP and AR • Knowledge about the inventory accounting system • Bookkeeping all the transactions into the system Basic POSM or accounting software • Prepare monthly payroll • Generate or Prepare Monthly P&L, Balance Sheet, Cash- flow and other financial statement • Prepare Monthly sale & Inventory report • Reconcile bank statement with the cash book and with the system as well • Prepare monthly purchase report • Control the billing process and payment to the suppliers and vendors • Tax Declaration and Tax Monthly/Yearly Report • Accounting Software: Quick book or etc.., • Profit and loss statement
 • Full Time |
 • Preah Vihear |
 • Senior Executive |
 • Accounting
Posted on : 21 Jan 2021

Urgent

Noyakong Group Co., Ltd. ( Transportation/Delivery )
• Prepare stock movement report and send to related department • Prepare stock alert, stock reorder point, and stock analysis • Attending in counting and checking stock based on packing list • Checking on delivery team to make sure that goods are corrected • Control goods delivery, follow up all incoming and outgoing products • Check inventory and stock, to ensure the smoothness of operation • Writing reports of inventory and stock to management team • Perform other tasks as assigned by stock manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Administrative
Posted on : 21 Jan 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!