Sort by

MekongNet ( Telecomunication )
- សំអាតបរិវេណខាងក្នុង និងខាងក្រៅក្រុមហ៊ុន - សំអាតបន្ទប់ទឹក ការិយាល័យ និង បន្ទប់ភ្ញៀវអោយមានផាសុខភាពជានិច្ច - ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសំម្ភារៈក្នុងបន្ទប់ទឹកដូចជាក្រដាសអនាម័យ សាប៊ូ និងកន្សែងជូតដៃ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 10 Jul 2020

Urgent

Brown Coffee Co, Ltd ( Food and Beverage )
ភារៈកិច្ចរបស់​​ KITCHENHAND មានតួនាទីច្រើនក្នុងការជួយរៀបចំ និងចម្អិនម្ហូបនៅផ្នែកផ្ទះបាយ។ការងារ ​KITCHEN HAND ជួយចម្អិនម្ហូប និងរៀបចំឲ្យបានលឿន ក្នុងការបម្រើសេវាកម្មជូនទៅកាន់អតិថនឲ្យទាន់ពេលវេលា។ KEY RESPONSIBILITIES កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ ១. សម្អាត លាងសម្អាតសម្ភារៈនៅក្នុងផ្ទះបាយ​ និងទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ សម្អាតឧបរណ៍ចម្អិនម្ហូប ឥដ្ឋ និងប្រដាប់ប្រដាផ្សេង ឬកន្លែងរៀបចំម្ហូប។ ធ្វើការជម្រះទៅលើការកំពប់ នៅពេលកើតមានឡើង។ យកសំរាមបោះចោល។ ត្រូវធានាការប្រើប្រាស់ផលិតផលិលសម្អាតត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងទុកដាក់បានត្រឹមត្រូវ។ ត្រូវអនុវត្តន៍ទៅលើអនាម័យសុខភាព និងនីតិវិធីសុវត្ថិភាព ដែលបានចែងនៅក្នុង សៀវភៅ KITCHEN MANUAL ២.ការរៀបចំម្ហូប តម្រូវឲ្យជួយមេចុងភៅក្នុងការរៀបចំ និងចម្អិនម្ហូប។ ការចម្អិនម្ហូប ត្រូវអនុវត្តន៍ទៅតាមស្តង់ដារូបមន្តម្ហូបឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ធ្វើការភ្លក់ និងរៀបចំម្ហូបជាមួយនឹងត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនចេញ។្្ ៣.ពត៌មានទូទៅ ត្រូវរក្សារភាពវិជ្ជមាន និងការលើកទឹកចិត្តក្រមសីលធម៌ការងារគ្រប់ពេលវេលានៅក្នងផុ្ទះបាយ។ ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវលើកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់។ ធ្វើការគោរពទៅតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ត្រូវមានភាពយល់ដឹងអំពីការងារក្នុងផ្ទះបាយឲ្យបានច្បាស់លាស់។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 10 Jul 2020

Opennet (King Technologies Co., Ltd) ( Telecomunication )
* ទំនួលខុសត្រូវការងារ៖ - សំអាតបរិវេណខាងក្នុង និងខាងក្រៅក្រុមហ៊ុន - ត្រូវប្រាកដថាពេលដែលចេញពីធ្វើការ បង្អួចត្រូវបិទជានិច្ច - បន្ទប់ទឹកត្រូវប្រាកដថាស្អាត និងមានផាសុខភាពជានិច្ច - ពេលមានភ្ញៀវមកត្រូវរៀបចំបន្ទប់និង ដាក់ទឹកជូនភ្ញៀវ - ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៏របស់់ក្រុមហ៊ុន - ពេលទំនេរអាចជួយការងារផ្សេងៗដែលអាចធ្វើទៅបាន
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 10 Jul 2020

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
តួនាទីៈ • រក្សាអនាម័យ •សំអាតគ្រប់បន្ទប់ទីធ្លា និងបន្ទប់ទឹក •សំអាតទ្វារជណ្តើរ និង កញ្ចក់
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 10 Jul 2020

Urgent

Brown Coffee Co, Ltd ( Food and Beverage )
សង្ខេបពីតួនាទី: ភារៈកិច្ចរបស់កូនកាំបិតមានតួនាទីច្រើន ក្នុងការជួយរៀបចំ និងចម្អិនម្ហូបនៅផ្នែកផ្ទះបាយ។ កូនកាំបិតមានមុខងារ ជួយចម្អិនមុខម្ហូប និង រៀបចំមុខម្ហូបឲ្យបានឆាប់រហ័ស ក្នុងការបម្រើសេវាកម្ម ជូនទៅកាន់អតិថជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលា។ KEY RESPONSIBILITIES កាតព្វកិច្ចសំខាន់: - លាងសម្អាតសម្ភារៈនៅក្នុងផ្ទះបាយ​ និងទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ - សម្អាតឧបរណ៍ចម្អិនម្ហូប ឥដ្ឋ និងប្រដាប់ប្រដាផ្សេង ឬកន្លែងរៀបចំម្ហូប។ - ត្រូវអនុវត្តន៍ទៅលើអនាម័យសុខភាព និងនីតិវិធីសុវត្ថិភាព ដែលបានចែងនៅក្នុង សៀវភៅ KITCHEN MANUAL ។ - តម្រូវឲ្យជួយមេចុងភៅក្នុងការរៀបចំ និងចម្អិនម្ហូប។ - ការចម្អិនម្ហូប ត្រូវអនុវត្តន៍ទៅតាមស្តង់ដារូបមន្តម្ហូបឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ - ធ្វើការរាយការណ៍ទៅលើផលិតផលដែលមានបញ្ហាទៅកាន់ចុងភៅ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 10 Jul 2020

AnAnA Computer ( Information Technology )
- សំអាតបរិវេណខាងក្នុង និងខាងក្រៅក្រុមហ៊ុន - សំអាតបន្ទប់ទឹក ការិយាល័យ និង បន្ទប់ភ្ញៀវអោយមានផាសុខភាពជានិច្ច - ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសំម្ភារៈក្នុងបន្ទប់ទឹកដូចជាក្រដាសអនាម័យ សាប៊ូ និងកន្សែងជូតដៃ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 09 Jul 2020

Brown Coffee Co, Ltd ( Food and Beverage )
ការងារដែលអ្នកត្រូវធ្វើ • រក្សាអនាម័យនៅបរិវេណកន្លែងផលិតអោយបានស្អាតជាប្រចាំ • លាងសំអាតឧបករណ៏ផលិតប្រចាំថ្ងៃ ដូចជាពុម្ភនំ ថាស់ដាក់នំ និងឧបករណ៏ផ្សេងៗដែលប្រធានក្រុមរៀបចំអោយ ៕ល៕ • ភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធាន
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 09 Jul 2020

Urgent

BACKYARD CAFE ( Restaurant/Bar/Cafe )
• Set up workstations with all needed ingredients and cooking equipment • Prepare ingredients to use in cooking (chopping and peeling vegetables, cutting meat etc.) • Cook food in various utensils or grillers • Check food while cooking to stir or turn • Keep a sanitized and orderly environment in the kitchen • Ensure all food and other items are stored properly • Check quality of ingredients • Monitor stock and place orders when there are shortages
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 09 Jul 2020

TH F&B Co., Ltd ( Food and Beverage )
•​ណែនាំបញ្ជីមុខម្ហូបជូនភ្ញៀវ និងឆ្លើយសំនួរដែលទាក់ទងនឹងមុខម្ហូប ភេសជ្ជៈ ធ្វើការណែនាំមុខម្ហូបនៅពេលដែលភ្ញៀវត្រូវការ •ទទួលរាល់ការកម្មង់របស់ភ្ញៀវ វាយបញ្ជូនចូលទៅអោយចុងភៅ និងទទួលប្រាក់ពីភ្ញៀវ •តាមដានភ្ញៀវដើម្បីធានាឲ្យបានថា ភ្ញៀវបានពិសារអាហារដោយសេចក្ដីរីករាយ និងចាត់វិធានការដើម្បីកែសម្រួលកំហុសប្រសិនបើមានកើតឡើង •សំអាតតុបន្ទាប់ពីភ្ញៀវបានបរិភោគរួចរាល់
 • Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 09 Jul 2020

AnAnA Computer ( Information Technology )
- សំអាតបរិវេណខាងក្នុង និងខាងក្រៅក្រុមហ៊ុន - សំអាតបន្ទប់ទឹក ការិយាល័យ និង បន្ទប់ភ្ញៀវអោយមានផាសុខភាពជានិច្ច - ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសំម្ភារៈក្នុងបន្ទប់ទឹកដូចជាក្រដាសអនាម័យ សាប៊ូ និងកន្សែងជូតដៃ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 09 Jul 2020

Urgent

Brown Coffee Co, Ltd ( Food and Beverage )
ភារៈកិច្ចរបស់​​ KITCHENHAND មានតួនាទីច្រើនក្នុងការជួយរៀបចំ និងចម្អិនម្ហូបនៅផ្នែកផ្ទះបាយ។ការងារ ​KITCHEN HAND ជួយចម្អិនម្ហូប និងរៀបចំឲ្យបានលឿន ក្នុងការបម្រើសេវាកម្មជូនទៅកាន់អតិថនឲ្យទាន់ពេលវេលា។ KEY RESPONSIBILITIES កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ ១. សម្អាត លាងសម្អាតសម្ភារៈនៅក្នុងផ្ទះបាយ​ និងទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ សម្អាតឧបរណ៍ចម្អិនម្ហូប ឥដ្ឋ និងប្រដាប់ប្រដាផ្សេង ឬកន្លែងរៀបចំម្ហូប។ ធ្វើការជម្រះទៅលើការកំពប់ នៅពេលកើតមានឡើង។ យកសំរាមបោះចោល។ ត្រូវធានាការប្រើប្រាស់ផលិតផលិលសម្អាតត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងទុកដាក់បានត្រឹមត្រូវ។ ត្រូវអនុវត្តន៍ទៅលើអនាម័យសុខភាព និងនីតិវិធីសុវត្ថិភាព ដែលបានចែងនៅក្នុង សៀវភៅ KITCHEN MANUAL ២.ការរៀបចំម្ហូប តម្រូវឲ្យជួយមេចុងភៅក្នុងការរៀបចំ និងចម្អិនម្ហូប។ ការចម្អិនម្ហូប ត្រូវអនុវត្តន៍ទៅតាមស្តង់ដារូបមន្តម្ហូបឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ធ្វើការភ្លក់ និងរៀបចំម្ហូបជាមួយនឹងត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនចេញ។្្ ៣.ពត៌មានទូទៅ ត្រូវរក្សារភាពវិជ្ជមាន និងការលើកទឹកចិត្តក្រមសីលធម៌ការងារគ្រប់ពេលវេលានៅក្នងផុ្ទះបាយ។ ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវលើកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់។ ធ្វើការគោរពទៅតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ត្រូវមានភាពយល់ដឹងអំពីការងារក្នុងផ្ទះបាយឲ្យបានច្បាស់លាស់។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 09 Jul 2020

AnAnA Computer ( Information Technology )
- សំអាតបរិវេណខាងក្នុង និងខាងក្រៅក្រុមហ៊ុន - សំអាតបន្ទប់ទឹក ការិយាល័យ និង បន្ទប់ភ្ញៀវអោយមានផាសុខភាពជានិច្ច - ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសំម្ភារៈក្នុងបន្ទប់ទឹកដូចជាក្រដាសអនាម័យ សាប៊ូ និងកន្សែងជូតដៃ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 09 Jul 2020

AnAnA Computer ( Information Technology )
- សំអាតបរិវេណខាងក្នុង និងខាងក្រៅក្រុមហ៊ុន - សំអាតបន្ទប់ទឹក ការិយាល័យ និង បន្ទប់ភ្ញៀវអោយមានផាសុខភាពជានិច្ច - ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសំម្ភារៈក្នុងបន្ទប់ទឹកដូចជាក្រដាសអនាម័យ សាប៊ូ និងកន្សែងជូតដៃ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 09 Jul 2020

Urgent

Brown Coffee Co, Ltd ( Food and Beverage )
សង្ខេបពីតួនាទី: ភារៈកិច្ចរបស់កូនកាំបិតមានតួនាទីច្រើន ក្នុងការជួយរៀបចំ និងចម្អិនម្ហូបនៅផ្នែកផ្ទះបាយ។ កូនកាំបិតមានមុខងារ ជួយចម្អិនមុខម្ហូប និង រៀបចំមុខម្ហូបឲ្យបានឆាប់រហ័ស ក្នុងការបម្រើសេវាកម្ម ជូនទៅកាន់អតិថជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលា។ KEY RESPONSIBILITIES កាតព្វកិច្ចសំខាន់: - លាងសម្អាតសម្ភារៈនៅក្នុងផ្ទះបាយ​ និងទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ - សម្អាតឧបរណ៍ចម្អិនម្ហូប ឥដ្ឋ និងប្រដាប់ប្រដាផ្សេង ឬកន្លែងរៀបចំម្ហូប។ - ត្រូវអនុវត្តន៍ទៅលើអនាម័យសុខភាព និងនីតិវិធីសុវត្ថិភាព ដែលបានចែងនៅក្នុង សៀវភៅ KITCHEN MANUAL ។ - តម្រូវឲ្យជួយមេចុងភៅក្នុងការរៀបចំ និងចម្អិនម្ហូប។ - ការចម្អិនម្ហូប ត្រូវអនុវត្តន៍ទៅតាមស្តង់ដារូបមន្តម្ហូបឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ - ធ្វើការរាយការណ៍ទៅលើផលិតផលដែលមានបញ្ហាទៅកាន់ចុងភៅ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 09 Jul 2020

Urgent

Brown Coffee Co, Ltd ( Food and Beverage )
ការងារដែលអ្នកត្រូវធ្វើ • រក្សាអនាម័យនៅបរិវេណកន្លែងផលិតអោយបានស្អាតជាប្រចាំ • លាងសំអាតឧបករណ៏ផលិតប្រចាំថ្ងៃ ដូចជាពុម្ភនំ ថាស់ដាក់នំ និងឧបករណ៏ផ្សេងៗដែលប្រធានក្រុមរៀបចំអោយ ៕ល៕ • ភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធាន
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 09 Jul 2020

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!