Sort by

Mohanokor MFI ( Banking-Finance-Investment )
- ចូលរួមរៀបចំ បង្កើត និងអភិវឌ្ឍនូវគោលការណ៍ នីតិវិធី ទម្រង់គំរូឥណទាន និងសេចក្ដីណែនាំលើកិច្ចការឥណទាន ។ - ពន្យល់ណែនាំ បង្រៀន និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិកសាខាឲ្យគោរពតាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់គ្រឹះស្ថាន ។ - ត្រួតពិនិត្យបរិមាណ និងគុណភាពឥណទានគ្រប់សាខា ហើយសិក្សាស្រាវជ្រាវពីហានិភ័យ និងវិបត្ដិបញ្ហា ដែលកើតមានឡើង ។ - ចូលរួមផ្ដល់យុទ្ធសាស្ដ្រ ដល់នាយកសាខា ក្នុងការចាត់ចែង ដឹកនាំ និងត្រួតពិនិត្យកិច្ចការឥណទាន ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ - ចូលរួមរៀបចំ បង្កើតយុទ្ធសាស្ដ្រដោះស្រាយ និងគ្រប់គ្រងបំណុលឥណទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ - រៀបចំគ្រប់របាយការណ៍ឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថាន ដាក់ជូនថ្នាក់គ្រប់ គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ គ្រប់គ្រាន់ និងទាន់ពេលវេលា ។ **អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន - ប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្ពស់ និងប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ន - ប្រាក់ជួលម៉ូតូ និងឧបត្ថម្ភសាំងប្រចាំខែ - ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែ - វិភាជន៍ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ - ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើការសិក្សាជំនាញ និងបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបន្ថែម - ប្រាក់ឧបត្ថម្ភតំបន់ - ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលំហែមាតុភាព - ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបេសកកម្ម - ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមុខតំណែង - ប្រាក់បុព្វលាភសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណី និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ - ប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារ - ធានារ៉ាប់រងលើហានិភ័យការងារ - ធានារ៉ាប់រងលើសេវាថែទាំសុខភាព - ធានារ៉ាប់រងលើអាយុជីវិត - ប្រាក់សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ - អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត តាមគោលការណ៍កំណត់
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Jan 2021

Urgent

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ( MAXIMA) ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់មុខតំណែង៖ Field Officer (មន្ត្រីតំបន់ប្រតិបត្តិការ) ចំនួន 24 នាក់ ទីតាំងការងារ៖ សាខាពារាំង02នាក់, សាខាអូររាំងឳ02នាក់, សាខាបន្ទាយមាស03នាក់, សាខាកងមាស02នាក់, សាខាអង្គតាសោម02នាក់, សាខាចោមចៅ02នាក់, សាខាព្រែកព្នៅ01នាក់, សាខាអរិយក្សត្រ01នាក់, សាខាព្រែកអញ្ចាញ03នាក់, សាខាកោះឧកញ៉ាតី01នាក់, សាខាថ្នល់ទទឺង02នាក់, សាខាតាក្តុល01នាក់, សាខាកៀនស្វាយ02នាក់ Job Responsibilities: - Recruitment, setting up training and rehearsal session to Maxima’s Agent to ensure that they’re properly full understood before allowing them to work and let them aware of their job and responsibilities. - Make appointment and proceed signing contract agreement with agents - Prepare handout and loan contract document before training and working - Collect loan contract documents from field site to Head Office - Help support Maxima Agent for promotion - Join for appraisal process of Maxima Agent with Field Coordinator - Visit clients in case of late repayment. - Inform and update situation of field site to field Manager - Creating plans to help agents improve, track their progress to meet the goals of these plans - Strongly adhere and follow the guideline and policy of Maxima.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Jan 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Job Responsibilities • Promoting and sale loan products • Collecting and investigate documents for loan assessment • Analyzing borrowers’ business plans and financial status • Making field visit, appraise collateral and writ loan analysis report • Monitoring and following up the whole loan process in order to ensure satisfactory of clients and prompt repayment • Building and maintaining good relationship with clients and authority officers • Maintaining the highest level of confidentiality with all information obtained • Ensuring policy and guideline compliance • Negotiating and decision making over setting conditions
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 24 Jan 2021

Hanuman Auto Trading Co., Ltd ( Automotive/Service Stations )
• Overlooking new clients assisting in applying process • Evaluating interpreting clients’ financial condition characteristics to ensure borrower’s repayment capacity • Collecting reporting clients’ information • Verifying analyzing documents provided by clients • Site-visiting properties (Collaterals) business places the clients • Monitoring following up whole loan process order ensure satisfactory clients prompt repayment • Maintaining good relation clients • Ensuring policy guideline compliance • Negotiating decision making over setting conditions • Perform other duties required.
 • Full Time,Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 24 Jan 2021

Urgent

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Job Responsibilities • Promoting and sale loan products • Collecting and investigate documents for loan assessment • Analyzing borrowers’ business plans and financial status • Making field visit, appraise collateral and writ loan analysis report • Monitoring and following up the whole loan process in order to ensure satisfactory of clients and prompt repayment • Building and maintaining good relationship with clients and authority officers • Maintaining the highest level of confidentiality with all information obtained • Ensuring policy and guideline compliance • Negotiating and decision making over setting conditions
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 24 Jan 2021

Hanuman Auto Trading Co., Ltd ( Automotive/Service Stations )
-ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន -បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត -វាយតម្លៃកម្ចីដល់ផ្ទះអតិថិជន១០០% -ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាការឥណទានដើម្បីអនុម័ត -រៀបចំកិច្ចសន្យាឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត -អនុវត្ត និងបញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការឥណទាន -សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន -ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Junior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 24 Jan 2021

Urgent

ANAKUT HERANHVATHO PLC. ( Banking-Finance-Investment )
- សិក្សា និងអនុវត្តឲ្យបានល្អ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យជានិច្ចនូវ គោលការណ៍ នីតិវិធី និងសេចក្តីណែនាំ នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ - អនុវត្តកិច្ចការឥណទានក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវដោយធានាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយ ការប្រមូលឥណទាន និងការដោះស្រាយបំណុល - មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិក និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បី កសាងកេរិ៍្តឈ្មោះ វប្បធម៌ល្អប្រពៃរបស់ខ្លួន និងគ្រឹះស្ថាន - ការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតត្រូវបានបែងចែកដោយប្រធានសាមី។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 24 Jan 2021

Urgent

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
3) Field Coordinator Salary: Negotiable Location: Head Office – Phnom Penh Job Responsibilities: - Recruitment, setting up training and rehearsal session to Maxima’s Agent to ensure that they’re properly full understood before allowing them to work and let them aware of their job and responsibilities. - Make appointment and proceed signing contract agreement with agents - Prepare handout and loan contract document before training and working - Collect loan contract documents from field site to Head Office - Help support Maxima Agent for promotion - Join for appraisal process of Maxima Agent with Field Managers - Visit clients in case of late repayment. - Inform and update situation of field site to field Manager - Creating plans to help agents improve, track their progress to meet the goals of these plans - Strongly adhere and follow the guideline and policy of Maxima.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 24 Jan 2021

Urgent

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
- Enhancement of existing project with new trial - Implement robust programs for all projects, with appropriate change control processes and regularly - Review and update then report significant variances to the Head of Digital Department - Digital transformation support - Digital channel development - Digital related management
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 24 Jan 2021

Urgent

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
- Printing loan document and other documents - Processing letter request for community meeting - Processing mission letter - Processing digital volunteer staff contract agreement - Processing tablet contract agreement - Request tablets for digital staff to IT and Admin - Managing tablet inventory - Processing document of digital volunteer staff termination to HR - Requesting stationary to Admin - Preparing material handover form - Requesting wing card kits to Wing Specialized Bank - Requesting user for Wing e-KYC App to Wing Specialized Bank - Request deactivation of Wing e-KYC user to Wing Specialized Bank - Controlling loan documents in safebox - Requesting safebox to Admin - Stamping on loan documents - Call clients for loan disbursement - Call clients for loan rejection
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 24 Jan 2021

Urgent

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក មន្រ្តីឥណទាន Credit Officer (ចំនួន ១៧នាក់) គ្រប់សាខា 1. ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (សាខាកំពង់ឆ្នាំង ០ ៥ នាក់) 2. ខេត្តកំពង់ចាម (សាខាកងមាស ០១ នាក់) 3. ខេត្តតាកែវ (សាខាអង្គតាសោម ០១នាក់) 4. ភ្នំពេញ (សាខាចោមចៅ ០១នាក់ សាខាព្រែកព្នៅ ០១នាក់) 5. ខេត្តកណ្តាល (សាខាអរិយក្សត្រ ០២នាក់, សាខាកោះឧកញ៉ាតី ០១នាក់, សាខាថ្នល់ទទឺង ០២នាក់,សាខាកៀនស្វាយ០២នាក់) # ការងារដែលត្រូវធ្វើ 1. ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន 2. បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត 3. វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន 4. ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាការឥណទានដើម្បីអនុម័ត 5. រៀបចំកិច្ចសន្យាឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន 6. អនុវត្ត និងបញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការឥណទាន 7. សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន 8. ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 24 Jan 2021

Urgent

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
1) IT Officer (Technician) Salary: Negotiable Location: Head Office – Phnom Penh Job Responsibilities: - Train end users using MAXIMA’s software and other new software. - Install and maintain computers, printers, network devices, internet, email and IT systems at head office and branches. - Maintenance computers, printers, and network (virus scanning, and protecting, set up any software, printer…). - Perform database backup and recovery. - Ensure the security, quality and confidentiality of Information Systems - Provide basic level of troubleshooting to the users. - Prepare user manual and guideline for users for application. - Performed other related tasks as required
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 24 Jan 2021

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
• Greeting and well explain customer about credit card feature and benefit • Convince customer to appy for credit card • Update the system and prepare reporting • Response to customer inqueries • Arrange card into the store room • Prepare card retirm following the guideline and flow • Other tasks assigned by supervisor and management
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 24 Jan 2021

L.E.D.A Capital Plc. ( Banking-Finance-Investment )
• ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរ អតិថិជនគោលដៅ... • ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទាន • រៀបចំឯកសារកម្ចីដាក់ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង • ទម្លាក់ទុនជូនអតិថិជនឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយ • ប្រមូលប្រាក់កម្ចីពីអតិថិជន តាមតំបន់ប្រតិបត្តិការ • ដោះស្រាយកម្ចីមានបញ្ហា • ធ្វើរបាយការណ៍ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង • រក្សាផលប័ត្រកម្ចីឲ្យមានគុណភាព
 • Full Time |
 • Kampong Cham |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 24 Jan 2021

Urgent

Mohanokor MFI ( Banking-Finance-Investment )
- អនុវត្តកិច្ចការឥណទានក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវដោយធានាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងនោះរួមមាន៖ ផ្សព្វផ្សាយ បញ្ចេញឥណទាន ប្រមូលឥណទាន និងការដោះស្រាយបញ្ហា ។ - ត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងនូវរាល់ភាពអសកម្មការងារ ដើម្បីធ្វើការកែលម្អ និងបំពេញចំណុចខ្វះខាត ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាព ។ - រក្សាបាននូវទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជានិច្ច ជាមួយផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ដើម្បីធ្វើឲ្យការងារប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន ។ - ការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតត្រូវបែងចែកដោយប្រធានសាមី ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 24 Jan 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!