Sort by

F.R. (Cambodia) Co.,Ltd (A member of BreadTalk Group Ltd) ( Restaurant/Bar/Cafe )
• ទទួលខុសត្រូវលើប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់ជាមួយអតិថិជន • ចេញ វិក័យបត្រ ឬ ប្រាក់អាប់ទៅអតិថិជន • ធ្វើការរាប់លុយក្នុងកេសប្រាក់នៅពេលចាប់ផ្តើមវេននិងបញ្ចប់វេនដើម្បីឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវ និងមានការប្រាក់អាប់គ្រប់គ្រាន់ • ស្វាគមន៍អតិថិជន និងធ្វើការណែនាំអំពីហាងនិងផ្តល់ព៌តមានទៅអតិថិជន • ដោះស្រាយរាល់ការតវ៉ារបស់អតិថិជន ណែនាំ និងផ្តល់ព៌តមានដល់អតិថិជន • ថែរក្សាអនាម័យនិងរបៀបរៀបរយនៅកន្លែងធ្វើការ • ធ្វើរបាយការណ៍តាមតំរូវការរបស់ប្រធាន
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 25 Jan 2021

MekongNet ( Telecomunication )
• Welcome, listen and handle customer’s queries and complaints through face-to-face, phone calls or written communication. • Escalate customer’s queries and complaints to Customer Service Supervisor in case she/he cannot deal with them • Document and track customer issues, complaint and queries on given reporting system • Regularly verify and communication with customers regarding their outstanding invoice by sending email reminder, calling by phone to customer nonpayment or long overdue and visit at their place. • Monitor accounts receivable, billing, collection is accurate update • Prepare and send daily/weekly/monthly report to Customer Service Supervisor
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 25 Jan 2021

Solidus Marketing Co,. Ltd ( Marketing/Event Management )
1. Works proactively and be responsive to clients’ requirements and needs. 2. Strong written & verbal communications skills and the ability to balance multiple priorities. 3. Ability to compose coherent proposals and internal briefs. 4. Works with creative, digital, media and PR team(s) to bring ideas to life. 5. Offers suggestions based on facts and logic. 6. Has the ability to read into research findings, consumer insight, 7. Manages project cost, budget and client expectations. 8. Ability to anticipate Client needs and sell proactively. 9. Manages time strictly. 10. Maturity of character to gain trust and faith among Clients as well as colleagues. 11. Understands Client briefs and decode them for internal briefing. 12. Introduces our Company to prospects, leading to actual sales. 13. Wins new businesses. 14. Reports to the COO (Chief Operating Officer).
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Customer Service
Posted on : 25 Jan 2021

ICE MANIAS CAMBODIA ( Food and Beverage )
- ត្រូវសហការជាមួយនឹងក្រុមការងាររៀបចំហាងឲ្យរួចរាល់​ នៅមុនពេលនិងក្រោយពេលបើកហាង - ត្រូវរៀបចំកន្លែងអង្គុយនិងបរិស្ថានក្នុងហាងឲ្យមានរបៀបរៀបរយប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់នៅមុនពេលបើកហាងនិងមុខពេលដល់ម៉ោងបិទហាង - រំលឹកគោលការណ៍ការងារជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រកាន់ភ្ជាប់ឲ្យបានជានិច្ចនូវការអភិវឌ្ឍន៍គុណភាពការងារផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្តល់ឲ្យអតិថិជនគ្រប់រូប - ចូលរួមក្នុងវគ្គហ្វឹកហ្វឺនក្នុងហាងដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនូវសមត្ថភាពការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព - ត្រូវយល់ដឹងពីតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ហាង - មានសមត្ថភាពក្នុងការលើកឡើងនូវគំនិតល្អៗដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងហាង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Customer Service
Posted on : 25 Jan 2021

AGB Consulting Co.,Ltd. ( Human Resources )
- Received call and make call - Prepare Daily report
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 24 Jan 2021

MekongNet ( Telecomunication )
• Welcome, listen and handle customer’s queries and complaints through face-to-face, phone calls or written communication. • Escalate customer’s queries and complaints to Customer Service Supervisor in case she/he cannot deal with them • Document and track customer issues, complaint and queries on given reporting system • Regularly verify and communication with customers regarding their outstanding invoice by sending email reminder, calling by phone to customer nonpayment or long overdue and visit at their place. • Monitor accounts receivable, billing, collection is accurate update • Prepare and send daily/weekly/monthly report to Customer Service Supervisor
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 24 Jan 2021

RMA Cambodia ( Trading/Import/Export )
Key Responsibilities Responsible for the safety driving and provide the best customer service to customer Basic knowledge about all types of car condition Ensure the car is clean before and after the trip following the checklist Inform to line manager for any problem Other tasks assigned by manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Customer Service
Posted on : 24 Jan 2021

Sambath Fashion Shop ( Logistics-warehouse )
Sambath Fashion មានលក់ស្បែក ជើងខោអាវ នឹង ខ្សែរក្រវ៉ាត់ស្បែកសុទ្ធល្អលេខ១ដែរនាំចូលមកពីប្រទេស កូរ៉េ ថៃ នឹង ហុងកុង។ហាងយើងខ្ងុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកដូចខាងក្រោម: Receptionist (03 position)
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Customer Service
Posted on : 24 Jan 2021

Urgent

Brown Coffee Co, Ltd ( Food and Beverage )
JOB SUMMARY In this position will take an important role in creating the best Brown coffee experience by producing the best drinks and provide the excellent customer service to our customers and also perform the tasks following the BROWN Core Value. This role is also to ensure hygiene and sanitation within and surrounding of the store for its comfort and tidiness. KEY RESPONSIBILITIES Produce the best & high quality drinks and best customer services following the standard formula and procedure Understand clearly on products knowledge and other relevant technical skills such as Barista Skills, Counter Work Flow, Daily Cash Handling, POS System and so forth Take a customer order correctly and perform in fast response in any situation Be in charge of own service zone and ensure hygiene in store Operate all related equipment, machine correctly following the safety & security guideline Enhance Brown’s Culture, Core Value and Mission through your work performance Other tasks assigned by your direct manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Customer Service
Posted on : 24 Jan 2021

Cool Breze Air Conditioning ( General Business )
Cool Breze Air Conditioning មានសេវាកម្មជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងតម្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់។ Cool Breze Air Conditioning ត្រូវការជ្រើសរើសបគ្គលិកផ្នែកដូចខាងក្រោម: Receptionist (02 posts)
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 24 Jan 2021

MekongNet ( Telecomunication )
• Welcome, listen and handle customer’s queries and complaints through face-to-face, phone calls or written communication. • Escalate customer’s queries and complaints to Customer Service Supervisor in case she/he cannot deal with them • Document and track customer issues, complaint and queries on given reporting system • Regularly verify and communication with customers regarding their outstanding invoice by sending email reminder, calling by phone to customer nonpayment or long overdue and visit at their place. • Monitor accounts receivable, billing, collection is accurate update • Prepare and send daily/weekly/monthly report to Customer Service Supervisor
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 24 Jan 2021

Top communication ( Electrical/Electronics )
-មានអាយុចាប់ពី 18ឆ្នាំឡើងទៅ -ទីតាំងបំរើការងារនៅភ្នំពេញ និង ខេត្តជាច្រើន -ប្រាក់ខែទទួលបានចាប់ពី 160$ + (commission) បន្ថែម
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Customer Service
Posted on : 24 Jan 2021

TH F&B Co., Ltd. ( Food & Berverage )
• ណែនាំបញ្ជីមុខម្ហូបជូនភ្ញៀវ និងឆ្លើយសំនួរដែលទាក់ទងនឹងមុខម្ហូប ភេសជ្ជៈ ធ្វើការណែនាំមុខម្ហូបនៅពេលដែលភ្ញៀវត្រូវការ • ទទួលរាល់ការកម្មង់របស់ភ្ញៀវ វាយបញ្ជូនចូលទៅអោយចុងភៅ និងទទួលប្រាក់ពីភ្ញៀវ • តាមដានភ្ញៀវដើម្បីធានាឲ្យបានថា ភ្ញៀវបានពិសារអាហារដោយសេចក្ដីរីករាយ និងចាត់វិធានការដើម្បីកែសម្រួលកំហុសប្រសិនបើមានកើតឡើង • សំអាតតុបន្ទាប់ពីភ្ញៀវបានបរិភោគរួចរាល់
 • Full Time,Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 24 Jan 2021

MekongNet ( Telecomunication )
• Welcome, listen and handle customer’s queries and complaints through face-to-face, phone calls or written communication. • Escalate customer’s queries and complaints to Customer Service Supervisor in case she/he cannot deal with them • Document and track customer issues, complaint and queries on given reporting system • Regularly verify and communication with customers regarding their outstanding invoice by sending email reminder, calling by phone to customer nonpayment or long overdue and visit at their place. • Monitor accounts receivable, billing, collection is accurate update • Prepare and send daily/weekly/monthly report to Customer Service Supervisor
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 24 Jan 2021

Yinkok Food Corp ( Food and Beverage )
ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំកំពុងត្រូវការបុគ្គលិកជាច្រើននាក់ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ៖ ​093​98​0555 ឬ 093​357​555
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 24 Jan 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!