Sort by

Soma Group Co., Ltd. ( General Business )
- ត្រូវមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ធ្វើម្ហូប - មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ រួសរាយ និងមានការសហការល្អ - មានការព្យាយាមនឹងការងារ អត់ធ្មត់ សុភាពរាបសារ និងស្មោះត្រង់ - បើចេះភាសារអងគ្លេស រឺ ភាសារថៃ រឹតតែប្រសើរ បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូប (CV) តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិច (Email: runs@somagroup.com.kh ឬទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 092 878 348 / 010 535 870. បេក្ខជន និងបេក្ខនារីដែលជាប់ក្នុងបញ្ជី Shortlist នឹងត្រូវអញ្ជើញដើម្បីមកធ្វើការសំភាស។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 18 Sep 2020

Yinkok Food Corp. ( Food and Beverage )
Restaurant Level Operations, Customer Service and Food Safety •Be responsible for overall store operations •Oversees staffing of kitchen, counter and dining area •Interact with internal and external custoemrs to build positive relationship •Maintain excellent level of QSC at any given period of time •Maintain health, safety procedures and sanitation levels at any given period of time •Monitor procedures of food preparations and presentations •Increase customer visits by consistently providing excellent QSC •Problem handling and coping with unexpected daily tasks •Investigate and resolve complaints regarding food quality, service and cleanliness •Work long hours that usually include evenings, holidays and weekdays
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 18 Sep 2020

Yinkok Food Corp. ( Food and Beverage )
លក្ខខ័ណ្ឌ •ជាសិស្សដែលបានបញ្ចប់បាក់ឌុប រឺ ធ្លាក់បាក់ឌុប​ និង និស្សិត សិក្សានៅឆ្នាំទី ១ ឬ ទី ២ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យធ្វើការ •មានបទពិសោធន៍ឬគ្មានបទពិសោធន៍ព្រោះក្រុមហ៊ុន មានវគ្គ បណ្តុះបណ្តាល •មានឆន្ទៈក្នុងការរៀនពីការងារឧស្សាហ៏ព្យាយាមនិងឱ្យតម្លៃការងារនៅក្នុង ភោជនីយដ្ឋាន •ធ្លាប់យល់ដឹងនិងរៀនពីការងារនេះខ្លះៗកាន់តែប្រសើរ អត្ថប្រយោជន៍ •ទទួលប្រាក់ខែសមរម្យ មានប្រាក់ថែមម៉ោង ថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ នឹង ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត •មានវេណថ្ងៃ និង វេណយប់ ដែលអាចជ្រើសរើសបាន •មានទីតាំងនៅ ២៤ កន្លែងដែលអាចជ្រើសរើសបាន ជាពិសេសយើងមាន ទីតាំងថ្មីចំនួន ៤ទៀតនៅក្នុងផ្សារទំនើប អេអ៉នម៉ល •បរិយាកាសការងារល្អ ប្រធានគ្រប់គ្រងល្អ ជាមួយនឹងឱកាសតំឡើងឋាន: •មានវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបន្ថែមលើជំនាញការងាររបស់បុគ្គលិក •ទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារដែលជាស្ពានសម្រាប់អភិវឌ្ឍន័ចំនេះដឹង ចំណេះធ្វើ និងជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 18 Sep 2020

OSTRO BISTRO & LOUNGE ( Restaurant/Bar/Cafe )
មើលការខុសត្រូវសន្តិសុខហាង មើលសុវត្តិភាពភ្ញៀវ មើលខុសត្រូវចំណាត សហការណ៏ជាមួយប្រធានហាង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 18 Sep 2020

OSTRO BISTRO & LOUNGE ( Restaurant/Bar/Cafe )
• ជាងទឹក ជាងភ្លើងនៅក្នុងអគារ និង ហាង • តំឡើង ឬជួសជុលប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងឬម៉ាស៊ីនភ្លើងក្នុងអគារ និង ហាង • ធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងនិងប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពទឹកភ្លើងក្នុងអគារ និង ហាង ជាប្រចាំ • តំហែទំាប្រពន្ធបង្ហូរទឹក និង ជួសជុល • តំហែទំានិង ជួសជុល គ្រឿងបរិក្ខាក្នុងអាគារនិង ហាងបើអាចធ្វើបាន • តំហែទំានិង ជួសជុលភ្លើងបំភ្លឺលំអរតាមហាង • តំហែទំានិង ជួសជុលម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ក្នុងអាគារនិង ហាងបើចេះ និង ធ្វើបាន • ចេះទិញនិងស្គាល់គ្រឿងអទ្បិចត្រនិចប្រើប្រាស់ក្នុងអាគារនិង ហាង • គោរពពេលវេលា និង ទំនួសខុសត្រូវចំពោះការងារតំហែទំានិង ជួសជុល
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 18 Sep 2020

Hotel Cara ( Hotel-Resort-Travel )
Our new restaurant outlet will be opened soon; we are therefore is looking for cook helper to serve guest with their art of culinary skill and amazing food taste experience. Comiss II require preparing food to serve guest. Prepare foods decoration base on Kitchen department policy and procedure. Controlling the inventory and check it every month. Other jobs assign by Group Head Chef.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 18 Sep 2020

Urgent

VIBE CAFE ( Restaurant/Bar/Cafe )
- មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ។ - មានភាពស្មោះត្រង់ មានភាពអំណត់ រួសរាយរាក់ទាក់ និងរហ័សរហូន។ - រហ័សរហួន ញញឹមរួសរាយរាក់ទាក់ សកម្ម និងមានភាពអំណត់ក្នុងការងារ។ - អាចធ្វើការនៅចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃបុណ្យ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 18 Sep 2020

OSTRO BISTRO & LOUNGE ( Restaurant/Bar/Cafe )
• រៀបចំខ្លួនប្រាណអោយបានស្អាត ក្រចកដៃត្រូវកាត់អោយស្អាត • ផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន ស្វាគមន៏អតិថិជន នាំភ្ញៀវទៅកាន់តុ ដាក់មីនុយអោយភ្ញៀវ • ទទូលកុម្មង់ភ្ញៀវ • បញ្ចូនការកុម្មង់ទៅកាន់ផ្ទះបាយ និងbartender • ការលាងសម្អាតតុនិងតំបន់បរិភោគអាហារនិងការរៀបចំ • តាមដានបំរើភ្ញៀវដោយយកចិត្តទុកដាក់ • លើកម្ហូបអាហារនិង ជញ្ជូនអាហារ • សួរសំណួររបស់អតិថិជនទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូន • ផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន ស្វាគមន៏អតិថិជន • សម្អាត តុ បរិភោគអាហារនិងការរៀបចំ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 18 Sep 2020

OSTRO BISTRO & LOUNGE ( Restaurant/Bar/Cafe )
• Knowledge beverage innovation and ingredients • Knowledge of current promotion information • Clean counter and materials daily.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 18 Sep 2020

Hotel Cara ( Hotel-Resort-Travel )
- Commiss III requires preparing food for Buffet, Breakfast, Lunch, Dinner and set menu. Prepare foods decoration base on Kitchen department policy and procedure. Controlling the inventory and check it every month. Other jobs assign by Head Chef.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 18 Sep 2020

Hops Craft Beer Garden & Restaurant ( Food and Beverage )
Responsibilities: Runners are restaurant workers who assist waitstaff and bartenders with bringing food from the kitchen or drinks from the bar to guests' table. Duties: • Deliver food orders from the kitchen and drinks from the bar to guests’ tables rapidly and accurately • Act as the contact point between Front of the House and Back of the House staff • Communicate food orders to chefs/drinks orders to bartenders, paying attention to priorities and special requests (e.g. food allergies, drinks preferences etc.) • Assist the wait staff with table setting by fetching and placing appropriate tableware, eating utensils and napkins • Ensure food/drinks is served in accordance with safety standards (e.g. proper temperature) • Check in with guests and take additional orders or refill water, as needed • Remove dirty dishes, glasses and utensils • Answer guests’ questions about ingredients and menu items • Inform restaurant staff about guests’ feedback or requests (e.g. when they ask for the check) Other: • Work in different station when needed • Work at the Eden Garden or other Hops branch when needed • Take order when needed • Arrange the food pass area and make sure all the stuffs needed for the operation are well organized (e.g. sharing cutleries, trays etc.) • Wipe the cutleries, glasses and plates and refill the side stations and bars • Clearing and setting up the tables
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 18 Sep 2020

Furi Times Square Hotel ( Hospitality/Tourism )
-Obtains assigned service station from host/hostess at start of work shift. -Greets guests and presents them with the menu. Informs guest of specials and menu changes, makes suggestions and answers questions regarding food, beverages, and service. -Takes food and beverage orders from guests (either written or memorized) and relays order to kitchen employee and bartender as appropriate. -Processes guests' orders to ensure all items are prepared properly and on a timely basis. Communicates with host/hostess, bus persons, kitchen employee, and bartender and coordinates entire station to ensure guest satisfaction with the food and service. -Serves courses from kitchen and services areas promptly, garnishing items with proper presentation prior to serving. -May carve meats, bone fish and fowl, prepare flaming dishes and desserts at table side and present, open, and pour wine when serving guests. -Observes diners to ensure that guests are satisfied with the food and service, to respond to any additional requests, and to determine when the meal has been completed. -Totals bill and accepts payment or refers guest to cashier or host/hostess as appropriate. -May assist bus person with stocking work stations, removing, and resetting soiled dishes and silverware from table at conclusion of each course and cleaning and resetting vacated tables. -Assist in preparation of work schedules and annual leave schedules within budget, business expectations and guidelines of the appropriate industrial legislation. -Perform other tasks as assigned by F&B Supervisor
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 18 Sep 2020

OSTRO BISTRO & LOUNGE ( Restaurant/Bar/Cafe )
ដឹងពីpromotion ហាងទំាងអស់ ចូលរួមសំអាតហាង​និងតុ លើកម្ហូន និង កាម្មុងម្ហូប ផ្តល់សេវាកម្មល្អ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 18 Sep 2020

OSTRO BISTRO & LOUNGE ( Restaurant/Bar/Cafe )
1. គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកហាង 2. គ្រប់ការលក់ និង ប្រតិ្តបត្តិការណ៏ហាង 3. គ្រប់គ្រងកម្មវិធីpromotion និង ចំណូល 4. គ្រប់គ្រងការងារ Paper Work របស់បុគ្គលិកហាង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 17 Sep 2020

Urgent

Alchemy Gastro-Pub ( Food and Beverage )
Evening shift from 4pm to 1am Salary 200$ during the 3 month probation time, 250$ after probation time. Set up the restaurant for the service . Take orders and serve the guests.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 17 Sep 2020

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!