Sort by

Urgent

STSK Investment Group ( Banking-Finance-Investment )
រៀបចំបន្ទប់ បោសសម្អាតអាគារ គ្រប់ទីតាំងដែលប្រធានដាក់ឱ្យធ្វើត្រូវប្រាកដថា ស្អាតនិងមានអណាម័យ ការងារបន្ថែមទៀតត្រូវបានផ្ដល់ដោយប្រធានគ្រប់គ្រង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • General Work
Posted on : 19 Jan 2020

SLAPAKA HR Solution ( Human Resource-Recruitment )
•Monitors Housekeeping personnel to ensure all tenants and employees receive prompt and courteous service •Oversees laundry operations •Schedules routine inspections of all Housekeeping areas •Inspects tenants and public areas on a regular basis to ensure that the furnishings, facilities, and equipment are clean and in good repair •Secure keys and worksheet for assigned area. •Note all ready rooms and checkouts on the worksheet. •Proceed to assigned area and check all ready rooms to make sure they are up to standard for early morning check-ins. Should a tidy be necessary, tidy the room. If a room needs extensive cleaning, it should be reported to the housekeeping manager and noted on the discrepancy report. •Keep a record of all rooms deep-cleaned in each section so that rooms are periodically deep-cleaned on a rotating basis. •Informs other departments of Housekeeping matters that concern them, particularly the Laundry Department, the Maintenance Department, and Front Office department. Maintains open channels of communication with other Managers and the General Manager. •Identifies and ensures highest possible standard of cleanliness, maintenance, guest room supplies and amenities at a realistic costs •Implements and controls Housekeeping procedures that provide for the health and safety of personnel and guests, such as lost and found service, key control, security and emergency procedures and environmental procedures •Is prepared to implement assigned tasks during emergencies such as fires, power failures and bomb threats
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • General Work
Posted on : 19 Jan 2020

Asia Cash Express PLC, Asiaweiluy ( Banking-Finance-Investment )
1. Manage annual business plan and budget of branch. 2. Research and monitor all competitor products to avoid our market share drop. 3. Responsible for Member, Bill payment, Payroll Company, Merchant, Sale Lottery, and Agency recruitment. 4. Manage cash in and out flow to Finance and relevant department. 5. Manage all call card for sale team to be effectively. 6. Manage Profit and Loss of branch. 7. Provide Training to internal staff and agency. 8. Work as branch security controller. 9. Build good relationship with local authority and private sector to support ASM. 10. Work as central point for complaint handling and problem solving. 11. Develop and maintain deeper relationships with strategic partners both internal and external, becoming a trusted advisor to them. 12. Regular visit agency for increase sale volume. 13. Support corporate sale team such as Merchant, Payroll, and Bill Pay. 14. Leading and coaching sale team to ensure our productivity growth. 15. Drive Retail Business such as Agency and Lotto to hit target. 16. Develop and operational reporting as needed. 17. High respond from management team in emergency case or report by Wechat. 18. Report and Perform tasks assigned by Management
 • Full Time |
 • Poipet |
 • Manager |
 • General Work
Posted on : 18 Jan 2020

Urgent

Jin Li Ta Electronic ( Others )
1. STOCK CONTROLLER បេក្ខជន ឬ បេក្ខនារី ត្រូវមាន៖ • មានសញ្ញបត្រចាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឡើងទៅ, ផ្នែកគ្រប់គ្រង, គណនេយ្យ... • កម្រិតយល់ដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័ (Microsoft Office) • មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការងារ សន្និ និងឃ្លាំងយ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំ • មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាខ្លះ • មានចំណេះដឹងទូលំទូលាយទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសន្និ • មានភាពស្មោះត្រង់ និងអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ គោរពពេលវេលា • មានប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ ជាមួយក្រុមការងារ និងអតិថិជន • មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ 2. បុគ្គលិកលក់ក្នុងហាង បេក្ខជន ឬ បេក្ខនារី ត្រូវមាន៖ • មានកម្រិតសិក្សាចាប់ពី • មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឡើងទៅ • មានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ និងរូបសម្បត្តិសមរម្យ • មានបទពិសោធន៍លក់ក្នុងហាង គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច យ៉ាងតិច ៦ ខែ • មានឥរិយាបថ និងអត្តចរិតសមរម្យ ថ្លៃថ្នូ • មានភាពរួសរាយ រាក់ទាក់ និងស្មោះត្រង់ និងគោរពពេលវេលា • មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ 3. បុគ្គលិកលក់តាម ONLINE បេក្ខជន ឬ បេក្ខនារី ត្រូវមាន៖ • មានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើង រូបសម្បត្តិសមរម្យ • ទទួលការបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ទៅវិញ • មានភាពរហ័សរហួនក្នុងការអនុវត្តការងារ 4. IT Officer • Install configure computer hardware, software, systems, printers, scanners etc. • Solve troubleshoot hardware software problems • Act a technical resource order assist users resolving computer issues • Ensure that computers secured effectively by installing updating antivirus software • Install run network cable destination PCs • Set up, configure, connect IP camera smart phone devices • Analyze problems manage preventative maintenance procedures • Obtain the IT basic software • Establish necessary security measures prevent unauthorized access the company server system • Perform other tasks assigned by manager. កំណត់ចំណាំ៖ ចំពោះមុខតំណែង ១ នឹង ២ និងមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តទៅតាមការងាររបស់ខ្លួន កាលបរិច្ឆេទ៖ មិនកំណត់។ ចំពោះបេក្ខជន ឬ បេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៌សូម ផ្ញើ ប្រវត្តរូបសង្ខេប (CV and Cover Letter) មកកាន់អសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖ ផ្ទះលេខ១០១ ផ្លូវ ១៤៦ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ៖ (855) 77 90 27 90 / 87 70 69 69 E-mail: jinlita.gm@gmail.com
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • General Work
Posted on : 18 Jan 2020

Solidus Marketing Co,. Ltd ( Marketing/Event Management )
• Responsible for sending invoice to customers in time; • Collect payments from customers; • To ensure that delivery of documentation and stuffs to destination in time; • To ensure that documents In and Out are received and signed by Recipient; • Any other related tasks as assigned by Line Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • General Work
Posted on : 18 Jan 2020

SLAPAKA HR Consultant ( Human Resource-Recruitment )
- Received Oder and issues goods to customer. - Prepare Stock Movement Report and send to related department - Prepare stock alert, stock reorder point, and stock analysis - Attending in counting and checking stock based on Packing List - Checking on Delivery team to make sure that goods are correct - Control Goods delivery to destination place - Attending the performance of staff - Assist in motivating, organizing, encouraging the teamwork to make sure productivity target is met - Monitor and follow up all incoming and outgoing products - Check inventory and stock and ensure the smoothness of operation - Warehouse and inventory management - Writing reports of inventory and stock to management team
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • General Work
Posted on : 18 Jan 2020

Urgent

STSK Investment Group ( Banking-Finance-Investment )
ទទួលរាក់ទាក់អតិថិជន ចាក់សាំងជូនអតិថិជនដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ទទួលលុយពីអតិថិជនដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • General Work
Posted on : 18 Jan 2020

Urgent

STSK Investment Group ( Banking-Finance-Investment )
រៀបចំបន្ទប់ បោសសម្អាតអាគារ គ្រប់ទីតាំងដែលប្រធានដាក់ឱ្យធ្វើត្រូវប្រាកដថា ស្អាតនិងមានអណាម័យ ការងារបន្ថែមទៀតត្រូវបានផ្ដល់ដោយប្រធានគ្រប់គ្រង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • General Work
Posted on : 18 Jan 2020

LIM HENG GROUP ( Construction-Building-Architecture )
- បោសសម្អា ត ការិយាល័យ - សម្អាត បរិស្ថាន ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន - រាយការណ៍ បរិស្ថាន ដែលគ្មានសុវត្ថិភាព - ធានា ជាន់ ការិយាល័យនិង បន្ទប់ និងការរស់នៅ ស្អាត ; - រៀបចំ ទឹក ឬតែ សម្រាប់ បុគ្គលិកនិង អតិថិជន ; - រាយការណ៍អំពីបញ្ហា អនាម័យ ណាមួយដើម្បី ត្រួតពិនិត្យ និង អនុវត្ត ភារកិច្ច ផ្សេងទៀតដែល បានផ្ដល់ដោយ អ្នកត្រួតពិនិត្យ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • General Work
Posted on : 18 Jan 2020

LIM HENG GROUP ( Construction-Building-Architecture )
- ពិនិត្យមើលសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ - រៀបចំកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តនិងសន្តិសុខ - ដោះស្រាយបញ្ហានិងអាចបត់បែនបាន - និងភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលចាត់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • General Work
Posted on : 18 Jan 2020

First Unite International Travel ( Hospitality/Tourism )
• ដឹកជញ្ជូនឯកសារក្រុមហ៊ុន • ទៅទទួលឯកសារពីអតិថិជន • រត់ការការងារទូទៅ • ការងារផ្សេងៗបន្ទាប់បន្សំ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • General Work
Posted on : 18 Jan 2020

PREMIUM Human Resources Co., Ltd ( Human Resources )
• Work with inventory team and provide assistance in product selection for all 3 shops • Assist the Inventory Manager and senior staff with in store inventory management and organization of store stock in the warehouse • Assist senior staff with product display and keeping the store clean (products, racks, general area) • Assemble large furniture pieces and other home products in a timely manner • Work with the inventory and in store sales teams to deliver products to customers • Assist the inventory team with transfer orders of products from one location to another • Be punctual and prepared for shifts as needed • Other adhoc tasks as required
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • General Work
Posted on : 17 Jan 2020

SAHAKA Microfinance Institution Plc. ( Banking-Finance-Investment )
RESPONSIBILITIES • Assist to check and review loan documents and comment to Risk Officer; • Assist Risk and Compliance Officers to prepare material for training; • Assist Risk and Compliance Officers to build concept and understand about risk and compliance to all staff; • Assist Risk Officer to oversee the Trend of NPL; • Assist Risk and Compliance Officers to develop and update Policy; • Assist Risk and Compliance Officers to control and monitor all staff and Institution activities in order to comply with NBC regulations and internal documents; • Assist Risk and Compliance Officers to identify, control and provide recommendation to prevent, mitigate, transfer or void the risk of Institution; • Undertake client’s home and business visit; • Assist Risk and Compliance Officers to prepare Risk Assessment Report on AML/CFT; • Assist Risk Officer to access and analyze risk by categorizing on Credit Risk, Compliance Risk and Operational Risk; • Report to Risk and Compliance Officers; • Conduct due diligence on suspicious transactions; and maintain records and documents; • Immediately report any detected suspicious transactions to Compliance Officer • Identify any compliance control weaknesses for remedial action by management; • Other tasks assign by Risk and Compliance Officers;
 • Internship/Training |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • General Work
Posted on : 17 Jan 2020

PassApp Technologies Co., Ltd ( Technology/Science )
• Collect payments from customers; • To ensure that delivery of documentation and stuffs to destination in time; • To ensure that documents In and Out are received and signed by Recipient; • Any other related tasks as assigned by Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • General Work
Posted on : 16 Jan 2020

Urgent

ECAMMALL ( General Business )
• Goods transportation and installation to customer place by motorbike. • Appliances transportation by motorbike. • Take money from customer and verify payment before submit cashier; • Take care and wash motorbike; • Respect traffic law in Cambodia.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • General Work
Posted on : 15 Jan 2020

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!