Sort by

Cool Breze Air Conditioning ( General Business )
Cool Breze Air Conditioning មានសេវាកម្មជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងតម្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់។ Cool Breze Air Conditioning ត្រូវការជ្រើសរើសបគ្គលិកផ្នែកដូចខាងក្រោម: ផ្នែកលក់ក្នុងហាង (០៣ នាក់)
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Showroom
Posted on : 14 Dec 2019

CTP CAMBODIA TRACTOR PARTS (ស៊ី ធី ភី ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ គ្រឿងចក្រ) ( Wholesale/Retail )
• ទទួលភ្ញៀវ ដោយមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ • ដោះស្រាយ និងសំរបសំរួលជាមួយអតិថិជនពេលមានបញ្ហា • សសេរវិក័យបត្រ័ និងវេចខ្ចប់ទំនិញជូនភ្ញៀវ • ទទួលការកម្មង់ទំនិញពីអតិថិជន តាមទូរសព្ទ័ និងរៀបចំទំនិញជួនអតិថិជន • ការងារ ផ្សេងទៀតផ្តល់ដោយប្រធានផ្នែក បញ្ជាក់ ៖ - បេក្ខជនដែលជានិស្សិត និង មានជីវភាពគ្រួសារក្រោមមធ្យម ឪពុកម្តាយ ជាកសិករ មានជីវភាពខ្វះខាត នឹងមានអទិភាពជាប់ អោយចូលធ្វើការងារ។ - សំរាប់បេក្ខជនមកពីខេត្ត ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅ ក្រោយចប់ដំណាក់កាលសាកល្បង 3ខែ - សំរាប់បុគ្គលិក ធ្នើម អាចមានឳកាសក្លាយជា ប្រធានសាខា ឬ ជាតំណាងលក់ របស់ក្រុមហ៊ុននៅតាមខេត្ត ដែលអាចទទួលប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែចាំពី 2000$ ឡើងទៅ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Showroom
Posted on : 12 Dec 2019

AnAnA Computer ( Information Technology )
• Meet Sales target as assigned by the manager • Greet and approach customers arriving at AnAnA’s showroom • Assist the customer with any enquiries and attempt to understand the customer's needs, price range and so on, as rapidly as possible • Provides viewings and discussions of appropriate products: hardware and accessories within the showroom; in order to complete a sale, s/he may draw a customer's attention to key features of a product or perhaps re-negotiate a product's selling price. • Involve in chasing potential sales leads, as well as contacting previous customers to check their satisfaction with their purchase or to inquire as to whether they are looking for a new product • Escalate customer’s complaints/issues to Sales Showroom Supervisors in case s/he cannot deal with customers • Ensure proper display and arrangement of products in assigned showroom area • Count, refill, clean & cover products in showroom • Ability of explaining warranty policy • Teamwork—how well getting along with other peers • Ability in dealing with customer complaints
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Showroom
Posted on : 09 Dec 2019

AEL Real Estate ( Real Estate/Property )
AUTO EXCELENT LEADER CO.,LTD: ជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ ដែលមានសេវាកម្មដូចជាៈ ផ្តល់ប្រឹក្សាលើអចលនទ្រព្យ មានភ្នាក់ងារជួយលក់អចនទ្រព្យ និងទិញ លក់ ជួលអចលនទ្រព្យ។ ត្រូវការបុគ្គលិកភ្នាក់ងារលក់ទាំងពីភេទចំនួនសរុប 21 នាក់ជាបន្ទាន់។ ក្រុមហ៊ុនមាននៅគេហទំព័រ Facebook ដោយក្រាន់តែវាយអក្សរ AUTO EXCELENT LEADER CO.,LTD តួរនាទី: ផ្នែកលក់ ចំនួនៈ 21 នាក់ ប្រាក់ខែ: $ 160-$ 300 ក្នុងមួយខែ JOB DESCRIPTION 1. ធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យបូរីផ្នែកលក់ផ្ទាល់ (មិនចេញក្រៅទៅជួបភ្ញៀវទេ) 2. មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ 3. មានភាពស្មោះត្រង់និងវៃឆ្លាតក្នុងការងារ 4. មានឆន្ទៈនិងខិតខំក្នុងការធ្វើការងារ 5. មានភាពបត់បែនក្នុងការងារនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារទាំងអស់ 6. ចេៈធ្វើការជាក្រុម 7. ការងារផ្សេងទៀត ត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធាន 8. ប្រាក់ខែអាចចរចារបានទៅតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង 9. អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានមានដូចជាៈ សាំង កាត់ទូរស័ព្វ commission, incentive, ប្រាក់ខែទី១៣, ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្តផ្សេងៗ.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Showroom
Posted on : 09 Dec 2019

OASIS CAMBODIA CO.,LTD ( Wholesale/Retail )
OASIS CAMBODIA IS A BRAND CLOTHING STORE, ESTABLISH SINCE 1982, FROM THAILAND. NOW, WE ARE SEEKING A CANDIDATE THAT FIT WITH SALE INDOOR ( SELL CLOTHES)
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Showroom
Posted on : 09 Dec 2019

HGB Motors Co., Ltd ( Automotive/Service Stations )
- Represent Volkswagen Commercial Vehicles & Passenger Cars to customers and prospects - Understand prospects needs (brand new, vehicle line, budget, purchase intention, trade in, loan) - Represent Volkswagen brand image in the market - Achieve monthly target (sales, calls, appointments and test drive) - Generate sales and upsales (merchandise, accessories and After Sales services)
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Sales-Showroom
Posted on : 07 Dec 2019

AnAnA Computer ( Information Technology )
• Meet Sales target as assigned by the manager • Greet and approach customers arriving at AnAnA’s showroom • Assist the customer with any enquiries and attempt to understand the customer's needs, price range and so on, as rapidly as possible • Provides viewings and discussions of appropriate products: hardware and accessories within the showroom; in order to complete a sale, s/he may draw a customer's attention to key features of a product or perhaps re-negotiate a product's selling price. • Involve in chasing potential sales leads, as well as contacting previous customers to check their satisfaction with their purchase or to inquire as to whether they are looking for a new product • Escalate customer’s complaints/issues to Sales Showroom Supervisors in case s/he cannot deal with customers • Ensure proper display and arrangement of products in assigned showroom area • Count, refill, clean & cover products in showroom • Ability of explaining warranty policy • Teamwork—how well getting along with other peers • Ability in dealing with customer complaints
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Showroom
Posted on : 06 Dec 2019

AnAnA Computer ( Information Technology )
• Meet Sales target as assigned by the manager • Greet and approach customers arriving at AnAnA’s showroom • Assist the customer with any enquiries and attempt to understand the customer's needs, price range and so on, as rapidly as possible • Provides viewings and discussions of appropriate products: hardware and accessories within the showroom; in order to complete a sale, s/he may draw a customer's attention to key features of a product or perhaps re-negotiate a product's selling price. • Involve in chasing potential sales leads, as well as contacting previous customers to check their satisfaction with their purchase or to inquire as to whether they are looking for a new product • Escalate customer’s complaints/issues to Sales Showroom Supervisors in case s/he cannot deal with customers • Ensure proper display and arrangement of products in assigned showroom area • Count, refill, clean & cover products in showroom • Ability of explaining warranty policy • Teamwork—how well getting along with other peers • Ability in dealing with customer complaints
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Showroom
Posted on : 06 Dec 2019

AnAnA Computer ( Information Technology )
• Meet Sales target as assigned by the manager • Greet and approach customers arriving at AnAnA’s showroom • Assist the customer with any enquiries and attempt to understand the customer's needs, price range and so on, as rapidly as possible • Provides viewings and discussions of appropriate products: hardware and accessories within the showroom; in order to complete a sale, s/he may draw a customer's attention to key features of a product or perhaps re-negotiate a product's selling price. • Involve in chasing potential sales leads, as well as contacting previous customers to check their satisfaction with their purchase or to inquire as to whether they are looking for a new product • Escalate customer’s complaints/issues to Sales Showroom Supervisors in case s/he cannot deal with customers • Ensure proper display and arrangement of products in assigned showroom area • Count, refill, clean & cover products in showroom • Ability of explaining warranty policy • Teamwork—how well getting along with other peers • Ability in dealing with customer complaints
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Showroom
Posted on : 06 Dec 2019

AnAnA Computer ( Telecomunication )
• Meet Sales target as assigned by the manager • Greet and approach customers arriving at AnAnA’s showroom • Assist the customer with any enquiries and attempt to understand the customer's needs, price range and so on, as rapidly as possible • Provides viewings and discussions of appropriate products: hardware and accessories within the showroom; in order to complete a sale, s/he may draw a customer's attention to key features of a product or perhaps re-negotiate a product's selling price. • Involve in chasing potential sales leads, as well as contacting previous customers to check their satisfaction with their purchase or to inquire as to whether they are looking for a new product • Escalate customer’s complaints/issues to Sales Showroom Supervisors in case s/he cannot deal with customers • Ensure proper display and arrangement of products in assigned showroom area • Count, refill, clean & cover products in showroom • Ability of explaining warranty policy • Teamwork—how well getting along with other peers • Ability in dealing with customer complaints
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Showroom
Posted on : 06 Dec 2019

AnAnA Computer ( Information Technology )
• Meet Sales target as assigned by the manager • Greet and approach customers arriving at AnAnA’s showroom • Assist the customer with any enquiries and attempt to understand the customer's needs, price range and so on, as rapidly as possible • Provides viewings and discussions of appropriate products: hardware and accessories within the showroom; in order to complete a sale, s/he may draw a customer's attention to key features of a product or perhaps re-negotiate a product's selling price. • Involve in chasing potential sales leads, as well as contacting previous customers to check their satisfaction with their purchase or to inquire as to whether they are looking for a new product • Escalate customer’s complaints/issues to Sales Showroom Supervisors in case s/he cannot deal with customers • Ensure proper display and arrangement of products in assigned showroom area • Count, refill, clean & cover products in showroom • Ability of explaining warranty policy • Teamwork—how well getting along with other peers • Ability in dealing with customer complaints
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Showroom
Posted on : 06 Dec 2019

Premium Auto Accessories ( Automotive/Service Stations )
* Qualifications: - Experience with sales at least 1 year - Good customer service - Friendly and polite personality - Good team work - Be active and hard-working - Knowledge in Ms. Word & Excel - Has some knowledge of English; - Be hardworking, proactive, and has a pleasant personality; - Good communication skills and interpersonal skills;
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Showroom
Posted on : 06 Dec 2019

Kuoch Tech Sreng ( Trading/Import/Export )
- Sale product in showroom - Product presentation to client - Other job assign by Sale Manage
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Showroom
Posted on : 06 Dec 2019

Premium Auto Accessories ( Automotive/Service Stations )
- Manage customer relationship to maintain and generate new sales - Visit/meet with clients to make new sales - Meet and exceed sales targets set by the Company - Provide daily sales report - Conduct regular market and dealer visits and provincial missions - Other tasks assigned by management
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Sales-Showroom
Posted on : 06 Dec 2019

AnAnA Computer ( Telecomunication )
• Meet Sales target as assigned by the manager • Greet and approach customers arriving at AnAnA’s showroom • Assist the customer with any enquiries and attempt to understand the customer's needs, price range and so on, as rapidly as possible • Provides viewings and discussions of appropriate products: hardware and accessories within the showroom; in order to complete a sale, s/he may draw a customer's attention to key features of a product or perhaps re-negotiate a product's selling price. • Involve in chasing potential sales leads, as well as contacting previous customers to check their satisfaction with their purchase or to inquire as to whether they are looking for a new product • Escalate customer’s complaints/issues to Sales Showroom Supervisors in case s/he cannot deal with customers • Ensure proper display and arrangement of products in assigned showroom area • Count, refill, clean & cover products in showroom • Ability of explaining warranty policy • Teamwork—how well getting along with other peers • Ability in dealing with customer complaints
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Showroom
Posted on : 06 Dec 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!