មន្រ្តីឥណទាន CO (ជាច្រើនរូបនៅតាមបណ្ដាខេត្ត) 71

Job Type Full Time
Job Function Credit/Loan/Saving
Position Level Fresh/Entry Level
Year of Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any Gender
Age 18 - 35 year old
Working Day 5-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Poipet
Contract Duration 30 month
Posted Date 18 Jan 2020
Salary Offered

View Salary

- ផ្សព្វផ្សាយ និងលក់ផលិតផល ឥណទានប្រកបដោយគុណភាព
- សិក្សា និងវាយតម្លៃអតិថិជន ដោយកំណត់ឲ្យបានពីហានិភ័យឥណទាន
- រៀបចំឯកសារស្នើរសុំប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អតិថិជន
- ស្វែងយល់ពីតម្រូវការអតិថិជន, ស្វែងយល់ពីដៃគូរប្រកួតប្រជែងនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ
- បង្កើត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងភ្នាក់ងារលក់។
- និស្សិតកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬ បរិញ្ញាបត្ររង ផ្នែករដ្ឋបាល អាជីវកម្ម(ទីផ្សារ គ្រប់គ្រង។ល។) ឬ ជាសិស្សដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ
- មានចំណេះជំនាញ ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ការសម្រេចចិត្ត និងការដោះស្រាយបញ្ហា
- មានចំណេះដឹង និងអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របាន (កម្មវិធី Microsoft Office, email)
- ស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ខ្ពស់ រួសរាយរាក់ទាក់ និងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងារ
- យល់ស្របជាមួយចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្មរបស់ ហ្វឺស ហ្វាយនែន។
Company Name STSK Investment Group
Industry Banking-Finance-Investment
Location No. 586, Street 271, Phsar Doeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia,Phnom Penh
Contact Person STSK Invesment Group
Contact Number 010583333
Contact Email hr@sahakrinpheap.com.kh
STSK Investment Group